Home

Záznam o zpracování osobních údajů kamerovým systémem

Účelem těchto Zásad zpracování osobních údajů kamerovým systémem (dále jen Zásady zpracování) je informovat o tom, jak provozovatel shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje v souvislosti s provozem kamerového systému a informovat vás o vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit Záznam o zpracování osobních údajů kamerovým systémem Kontaktní údaje Identifikace správce Vyplňte název vaší společnosti, adresu sídla společnosti, identifikační číslo a kontaktní osobu či jméno případně jmenovaného pověřence. VZOR Společnost XYZ s.r.o. Bezejmená ulice 1234, 100 00 Praha IČ: 12345678

Kamerové systémy - CCTV | DAMACOM

 1. Zpracování osobních údajů provozováním kamerového systému je zákonné, pouze pokud je prováděno v odpovídajícím rozsahu v rámci některého z přípustných právních titulů zpracování osobních údajů uvedených v článku 6 nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních.
 2. Správce osobních údajů má od května 2018 povinnost vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů kamerovým systémem ve své evidenci (např. provozní knihu CCTV). Záznam o činnostech zpracování pro kamerový systém musí obsahovat tyto údaje: Označení správce
 3. Zpracování osobních údajů provozováním kamerového systému je zákonné, pouze pokud je prováděno v odpovídajícím rozsahu v rámci některého z přípustných právních titulů zpracování osobních údajů uvedených v článku 6 GDPR. V praxi se jedná obvykle o
 4. Záznam o zpracování osobních údajů kamerovým systémem Kontaktní údaje Identifikace správce Společenství vlastníků Holandská 2437, Kladno. Holandská 2437 272 01 Kladno IČ: 26437261 Kontaktní osoby: Zdeněk Večerek - předseda výboru Jan Kaštánek - člen výboru Identifikace zpracovatele/
 5. Toto je anotace judikátu 1 As 113/2012 - Ryneš - Zpracování osobních údajů kamerovým systémem v rámci Repozitáře judikatury práva informačních a komunikačních technologií. Autorem této anotace je Jakub Vostoupal (editor Tereza Novotná)
 6. Zpracování osobních údajů prostřednictvím monitorovacího zařízení instalovaného na pracovišti, kde se oprávněně pohybují i třetí osoby, nelze považovat za zpracování osobních údajů pro osobní potřebu ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., zejména jestliže deklarovaným účelem bylo zabránění krádeži.

Kamerový systém v souvislosti s GDPR Vzorové dokument

 1. Zákon o ochraně osobních údajů už dnes nařizuje, aby provozovatelé kamerových systémů o monitorování daného prostoru informovali všechny osoby do něj vstupující, stejně jako o právním titulu pro zpracování těchto údajů. Dále je nutné zabezpečit zpracovávané údaje proti jejich možnému zneužití a dbát na.
 2. Záznam o zpracování osobních údajů kamerovým systémem - vzor podle GDPR Záznamy o činnostech zpracování jsou záznamy, které jsou správci osobních údajů podle GDPR povinni vést o jejich zpracování a na ľádost je zpřístupnit dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
 3. LPT System, s.r.o. *Jasenická 173 4755 0 1 Vse tín tel. 5 10 32 email: janku@l p .czw.l IČO: 25845420 * DIČ:CZ25845420 * Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 21370 Stránka 1 z 3 L ANPC T E KOMU I CE www.lpt.cz Záznam o zpracování osobních údajů kamerovým systémem
 4. o ochraně osobních údajů v EU, které začne platit od 25. května 2018. • GDPR má aplikační přednost před českým zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Přenáší mnohem více zodpovědnosti na samotné firmy, které s osobními daty zacházejí - a zavádí vysoké pokuty až 4%z celkového ročního obratu

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů: Správce nebo zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy), vystavuje se tak správce nedůvodnému riziku neoprávněného zpracování či. Dále by mělo být uvedeno, že prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem, jednoznačná identifikace správce osobních údajů a kontakt, kde je možné získat více informací o zpracování osobních údajů. Realizace práv subjektů údajů a zásad zpracování osobních údajů Dále by mělo být uvedeno, že prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem, jednoznačná identifikace správce osobních údajů a kontakt, kde je možné získat více informací o zpracování osobních údajů a kde mohou subjekty údajů uplatnit svoje případné požadavky INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KAMEROVÝM SYSTÉMEM Proč Vám předkládáme tuto informaci o zpracování osobních údajů? Společnost Globus ČR, v.o.s. se sídlem Praha 9 - Čakovice, Kostelecká 822/75, PSČ 19600, IČ: 63473291, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 79154 (dále jen Společnost) si Vá Informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem. Společnost dm drogerie markt s.r.o., IČO: 472 39 581, se sídlem Jeronýmova 1485/19, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice (dm), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1935, jako správce osobních údajů (Správce) tímto poskytuje.

Co znamená GDPR pro kamerové systém

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. získaných prostřednictvím kamerového systému se záznamem umístěného v areálu OPEN GATE na adrese Na Návsi 5, 251 01 Babice (dále jen jako Areál). Vydáno dne 24. května 2018. Vážení uživatelé a návštěvníci Areálu Tyto Zásady o zpracování osobních údajů (dále též jen Telematika, které jsou snímány kamerovým systémem. 1.3. ČD - Telematika zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evroé unie, zejména tedy s nařízením Evroého hlasový záznam (v případě kontaktu prostřednictvím zákaznického centra společnosti.

Ekolékárna s.r.o. Dobronická 1256 148 00 Praha 4. Tel.: 731 448 891 (kancelář) E-mail: info@ekolekarna.cz. IČ: 24269433 DIČ: CZ24269433. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 199365. Záznam o zpracování osobních údajů kamerovým systémem pro Ekolékárna Hloubětí 6.1.5. Doba zpracování osobních údajů: 3 dny ode dne pořízení záznamu; výjimkou jsou případy, kdy došlo k incidentu zaznamenaného Kamerovým systémem - v takovém případě bude záznam ponechán po dobu nezbytnou k vyšetření zjištěného incidentu. 6.1.6. Zdroj osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů pro účely kamerového záznamu . Společnost Acebiz s.r.o., se sídlem Praha 9, Bystrá 761/10, PSČ 19300, IČO: 276 04 276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 118305 (dále jako společnost Acebiz s.r.o) je správcem osobních údajů zákazníků a třetích osob nacházejících se v. zaznamenány kamerovým systémem Ondřeje Šedivého o podmínkách a důvodech, pro které ve II.2. Účelem a důvodem zřízení a provozování Kamerového systému (a tedy i účelem zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím Kamerového systému) je Ochrana osobních údajů - zákazníci Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky OKIM spol. s r.o. Společnost OKIM spol. s r.o., IČ: 48290980, se sídlem Havlíčkova 396, 411 17 Libochovice, jakožto správc

Zásady zpracování osobních údajů KAMEROVÝM SYSTÉMEM 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Tyto Zásady zpracování osob-ních údajů kamerovým systémem (dále jen Zásady zpracování údajů) informují o tom, jak společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dál Správcem osobních údajů získaných kamerovým systémem Stodská nemocnice a.s., Hradecká 600, 333 01 Stod, IČO 26361086. Údržbu kamerového systému, a tedy zpracovatelem osobních údajů z kamerového systému je firma Inel - Market s.r.o., Kollárova 623/42, 30100 Plzeň, IČO: 64834263

Úřad pro ochranu osobních údajů - uoou

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KAMEROVÝM SYSTÉMEM které monitorují veřejné prostory nemocnice a ukládají záznam, který zpracováváme. Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje. 4.1 Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem. Společnost NEMOS SOKOLOV s.r.o. se sídlem Na Florenci 2116/15, 11000 Praha 1, IČO: 24747246, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, jako správce osobních údajů ( Správc V Česku funguje na 21 tisíc kamerových systémů. Nové kamery se teď už nemusí registrovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Brusel ale klade na jejich provozovatele nové povinnosti, například musí hlásit únik záznamů, a zůstávají i ty staré. Tak třeba kamery nemohou snímat cokoliv. Sledovat by neměly sousedovu zahradu ani dveře do bytů v činžáku

1 As 113/2012 - Ryneš - Zpracování osobních údajů

systémem prováděné zpracování osobních údajů nadále splňuje zákonné požadavky a zda aktuální parametry odpovídají evidenci Správce. O provedené kontrole je proveden písemný záznam (viz příloha Zápis o provedení kontroly kamerového systému se záznamem). V případě zjištění, že je systém provozová INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ spočívajícím zejména v zájmu na ochraně areálů čerpacích stanic PHL společnosti kamerovým systémem v místech pohybu fyzických osob za účelem zajištění svých práv a právem chráněných zájmů, poté se záznam automaticky přemazává a osobní údaje nejsou dále. Žalobce proto rozhodnutí napadl správní žalobou, kterou správní soud zamítl. Přitom mimo jiné uvedl, že při zpracování osobních údajů žalobcem se nemohlo jednat o výjimku z aplikace zákona o ochraně osobních údajů dle § 3 odst. 3 (zpracování osobních údajů výlučně pro vlastní potřebu) Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému Vážení zákazníci, z důvodu ochrany majetku provozovatele této prodejny - Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově, IČ: 000 32 247, se sídlem v Mikulově, Kostelní nám. 157/9, PSČ 692 43, která je zapsána Záznam o činnostech zpracování čl. 30 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) SPRÁVCE: Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, oddělení registru obyvatel Adresa: náměstí hrdinů 1634/3, Praha 4, 148 00 ID datové schránky: 6bnaawp Elektronická adresa: posta@mvcr.cz Telefon: 974 817 20

Hlídáte areál své firmy a pracoviště kamerami? Pak vás

Účel a titul zpracování osobních údajů Kamerový systém je jedním z bezpečnostních opatření plánu fyzické ochrany areálu PRECHEZA a.s., jehož vytvoření a dodržování ukládá společnosti PRECHEZA a.s. zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění Závěrem si tedy dovolujeme shrnout, ľe společenství vlastníků v souvislosti s novým zákonem o zpracování osobních údajů a nařízením nepotřebuje získat od subjektů údajů nový souhlas k provozování kamerového systému se záznamem, pokud nad míru nezasahuje do základních práv a svobod těchto subjektů (ale uplatní. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evroého parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen GDPR) a zákonem č. 101/2001Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen zákon o OOU)

předání zpracovaných osobních údajů tomuto orgánu. 6.1.5. Doba zpracování osobních údajů: 3 dny ode dne pořízení záznamu; výjimkou jsou případy, kdy došlo k incidentu zaznamenaného Kamerovým systémem - v takovém případě bude záznam ponechán po dobu nezbytnou k vyšetření zjištěného incidentu. 6.1.6 Společnost Vaillant Group Czech s.r.o., se sídlem Plzeňská 188, 252 19 Chrášťany, IČ: 452 41 881 (dále jen Společnost), jakožto správce osobních údajů si tímto v souladu s nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení.

zvláštní kategorie osobních údajů - jedná se o citlivý osobní údaj, který má zvláštní povahu, jako např. údaje o zdravotním stavu oprávněný zájem - zájem správce nebo i jiného subjektu, zájmy správce stanovené v právních předpisech, např. ochrana majetku kamerovým systémem Zásady ochrany osobních údajů. Provozovatel e-shopu www.datart.cz jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován v dokumentu níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.. Zásady ochrany osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů. Kontrola kamerovým systémem. Jiný řežim ale platí, pokud zaměstnavatel nainstaluje kamerový systém, který zároveň pořizuje záznam o dění na pracovišti. Provozování takového kamerového systému považováno za zpracování osobních údajů, které musí být v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.. 6.1.5. Doba zpracování osobních údajů: 3 kalendářní dny ode dne pořízení záznamu; výjimkou jsou případy, kdy došlo k incidentu zaznamenaného Kamerovým systémem - v takovém případě bude záznam ponechán po dobu nezbytnou k vyšetření zjištěného incidentu. 6.1.6. Zdroj osobních údajů K výmazu vašich osobních údajů obecně přistupujeme, když je již nepotřebujeme a nemáme právní důvod k jejich zpracování. Kamerový záznam bude po uplatnění vašeho práva vymazán, pokud nebude dán významnější oprávněný zájem na naší straně, spočívající zejména v určení, výkonu nebo obhajoby právních.

Záznam o zpracování osobních údajů kamerovým systémem

 1. Zásady zpracování osobních údajů kamerovým systémem Správce osobních údajů a kontaktní údaje. Správcem osobních údajů získaných kamerovým systémem je Klatovská nemocnice, a.s.; Plzeňská 929, 339 01 Klatovy; IČO: 263 60 527; datová schránka: 7vcesc8 (dále jen nemocnice)
 2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ společností Trans World Hotels & Entertainment, a.s. ÚČASTNÍCI HAZARDNÍCH HER 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost Trans World Hotels & Entertainment, a.s., se sídlem č.p. 64, 345 32 Česká Kubice, IČO: 643 58 267, zapsaná
 3. 3. Účel zpracování osobních údajů (kamerový záznam) Ochrana objektu kamerovým systémem za účelem oprávněných zájmů správce v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evroého parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 201

Problematika kamerového systému na pracovišti epravo

 1. Informace o zpracování osobních údajů získaných kamerovým systémem v areálu a v pneuservisu společnosti K & K PNEU s.r.o. Správce: K & K PNEU s.r.o. se sídlem Hlavní 1610, 739 34 Šenov u Ostravy identifikační číslo: 258 71 137 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 2372
 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb. (dále jen Zákon) Družstvo Neratovice 981-983, Vás tímto jako správce osobních údajů informuje o následujících skutečnostech: a. Nejste povinen správci osobních údajů poskytnout jakékoliv údaje o své osobě an
 3. Informační list o ochraně osobních údajů a jejich zpracování. Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů ve skupině FINEP. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů
 4. Správce je však povinen informovat subjekty osobních údajů o zpracování prostřednictvím kamerového systému, a to umístěním informaních tabulek ke všem vstupům do monitorovaného prostoru. O zpracování osobních údajů kamerovým systémem v budově domu N. Frýda 1246/2 ýeské Budějovice jsou subjekt
 5. Zásady pro zpracování osobních údajů Úvodní ustanovení. Společnost Profi-DJ s. r. o., IČO: 029 27 195, se sídlem Brno, Košinova 3105/18a, PSČ 612 00, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 82994, kontaktní osoba: David Šmerda, jednatel, kontaktní e-mailová adresa: david@profi-dj.cz (dále také jen jako.
 6. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete souhlas kdykoliv písemně (včetně e-mailu) odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle vaší specifikace. Přenositelnost údajů

Kamerové systémy ve firmě z pohledu GDPR - BD

Kamerové systémy pohledem auditora - BD

 1. To se dozvíte v článku JUDr. Alena Kučerové GDPR - kamery v bytovém domě v roce 2018.. Zákonnost je běžně ošetřena udělením souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů.Nicméně tento titul by se těžko dodržoval u zpracování údajů kamerovými systémy
 2. Jedná se zejména o právo nebýt kdekoliv zaznamenán bez souhlasu. To souvisí úzce s kamerovým systémem, který pořizuje bez ohledu na souhlas obrazový záznam osob v čase. Pokud se s obrazového záznamu dá identifikovat osoba jedná se o pořizování osobních údajů načež se stahuje nařízení GDPR. Co je nutné splni
 3. Hlídáte-li svůj soukromý pozemek kamerovým systémem se záznamem, který však může zachytit i podobu dalších osob, správně tušíte, že se jedná o systematickou činnost, a tím pádem o zpracování osobních údajů
 4. Zákon o ochraně osobních údajů stojí na principu, že veškeré zpracování osobních údajů, tedy i přímé natačení klienta, je možné zásadně jen se souhlasem subjektu těchto údajů, což je projevem ochrany soukromí jednotlivce, do nějž by mělo být zasahováno jen s jeho svolením
 5. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ (NÁVŠTĚVNÍKŮ) 1. kamerovým systémem jsou uchovávány zpravidla 7 až 10 dnů, poté jsou vymazány. Výjimku tvoří případy, kdy záznam je potřebný pro účelu vyšetřování trestné činnosti, vzniku úrazu, přestupku apod. V takové

Text na značce:$1Tento prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem.$1Správcem osobních údajů je společnost..... IČ.....$1s zpracování osobních údajů, pokud z platných právních předpisů neplyne jinak (např. pro účely archivace daňových dokladů apod.) 2. Poučení o zpracování osobních údajů pro návštěvníky prostor společnosti TEDOM a.s. Toto poučení se vztahuje na zpracování osobních údajů osob zachycených kamerovým systémem s Informace o zpracovávání osobních údajů 1. Obecné informace 1.1.Úvod Tato informace o zpracování osobních údajů (dále jen Dokument) je určena k tomu, abychom Vás v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (Nařízení GDPR) a dalšími právními předpis

Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČ: 00274968, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) Vás informuje o zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění do 30. 4. 2014 (dále jen zákon o ochraně osobních údajů), nepovolil požadované zpracování osobních údajů. [2] Stěžovatelka zamýšlela v přední části jejích autobusů umístit kameru, která by snímal

Zpracování osobních údajů kamerovým systémem. 8.1. je společnost oprávněna záznam z kamerového systému předat pouze Policii České republiky a v případě zjištění protiprávního jednání je společnost oprávněna tento záznam použít rovněž za účelem vymáhání oprávněných nároků společnosti nebo ochranu. Zpracování osobních údajů kamerovým systémem se záznamem je splnění povinností vůči Ministerstvu financí ČR vyplývající ze zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Podle tohoto zákona musí být kasino vybaveno zabezpečovacím zařízením a monitorovacím zařízením

Důvod zpracování osobních údajů Záznam z kamerového systému je osobním údajem ve smyslu čl. 4 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Veřejné prostory, jednací síně soudu a infocentrum Obvodního soudu pro Prahu 1 jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem Zpracování osobních údajů Informace poskytované subjektu údajů (klienti) Kamerový záznam (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem

Vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování kamerového

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen GDPR) video záznam návštěvníka v prostorách správce monitorovaných kamerovým systémem správce; o. Informace poskytované subjektu údajů - kamerový záznam. Společnosti KALAS Sportswear, s.r.o., IČO: 62525093, zájmů KALAS na ochraně majetkuve vlastnictví KALAS a bezpečnosti osobpohybujících se v prostoru monitorovaném kamerovým systémem. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů informace o zpracovÁnÍ osobnÍch ÚdajŮ 1 Společnost Č D - Telematika a.s. , IČO: 61459445, se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodní

Základní informace o zpracování osobních údajů v NHK a kontaktní údaje NHK jako správce. NHK se při zpracování a ochraně osobních údajů řídí platným zákonem upravujícím ochranu osobních údajů v České republice, příslušnými speciálními právními předpisy a současně od 25. 5. 2018 Nařízením Při zpracování vašich údajů se řídíme platnými právními předpisy, zejména zákonech o ochraně osobních údajů, zákony upravujícími povinnost mlčenlivosti (např. občanským zákoníkem, zákonem o bankách či zákonem o pojišťovnictví) a antispamovým zákonem, který zabraňuje zasílání nevyžádaných obchodních.

v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů správcem na webových stránkách ticketoperátora správce (společnosti prodávající mj. vstupenky na akce konané v Budovách O 2 areny či O 2 universa) je účelem zpracování osobních údajů zasílání marketingových sdělení a novinek z oblasti podnikání. Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Tato informace o zpracování osobních údajů platí také pro všechny internetové stránky společnosti KOMI Společnosti náležející do skupiny ELTODO a Skupiny KLEMENT (dále jen Skupina) zpracovávají osobní údaje v pozici správce či zpracovatele výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně.

Kamerové sledování veřejných prostranství a institucí

V této souvislosti o Vás zpracováváme tyto osobní údaje. Kategorie zpracovávaných osobních údajů Fyzická podoba. Účel zpracování údajů Sledování vymezených zájmových prostor. Právní základ pro zpracování údajů Zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu vlastníka budovy (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm Úvod › O společnosti › Zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů. Zásady zpracování: Zásady zpracování osobních údajů - nábor zaměstnanců. Zásady zpracování osobních údajů dodavatelů. Zásady zpracování osobních údajů kamerovým systémem. Zásady zpracování osobních údajů zákazníků. 1 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2 citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a.

Informace o kamerovém systému - zsburesov

Informace o zpracování osobních údajů Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy v souladu s nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti • audiovizuální údaje (vizuální záznam pořízený kamerovým systémem, fotografie z akcí MŠ) K výše položenému dotazu si předně dovolujeme konstatovat, že jak zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), tak i nařízení Evroého parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních.

Kamerové systémy - oou

Registrační oznámení č. 00045324/001 bylo dne 05.12.2012 zapsáno do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů. Kontakty Zpracování osobních údajů Ochrana osobních údajů - GDPR. Prohlášení o zpracování osobních údajů . Uplatnění práv subjektu údajů. Webové stránky nemocnic Plzeňského kraje používají cookies . Zásady zpracování osobních údajů kamerovým systémem. Souhlas se zpracováním údajů z dotazníku spokojenosti

Bezpečnost je zajištěna kamerovým systémem. Diskrétnost. 2020 Alza.cz a.s. Info o zpracování osobních údajů Správce os. údaj Účel zpracování os. údajů: uzavření a plnění smlouvy. V případě cookies je účelem zpracování zajištění funkčnosti webu, personalizace obsahu a analýza návštěvnosti.. Zásady zpracování osobních údajů - zajištění práv subjektů údajů. Vážení rodiče, vážení žáci, na tomto místě si Vás Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 521/45, Malešice, 108 00 Praha 10 (dále jen SOU U Krbu), dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016. Informační list o ochraně osobních údajů a jejich zpracování Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů ve společnosti Maxima reality s.r.o.. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Open Gat

Ochrana osobních údajů - zákazníci. Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky AUTO JAROV, s.r.o. Společnost AUTO JAROV, s.r.o., IČ: 45789584, se sídlem Osiková 2, č.p. 2688, 130 00 Praha 3, jakožto správce osobních údajů (dále také jen Správce) přijala tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen Zásady) za účelem poskytnutí. Společnost KONSEPTI,spol. s r.o., IČO: 63668203, se sídlem: Praha 7 - Holešovice, Komunardů 32/894, PSČ 17000 (dále také jako KONSEPTI), jakožto správce Vašich osobních údajů ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se.

Ekolékárn

OMEGAplus Chrudim s.r.o., jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů. OMEGAplus Chrudim s.r.o. zpracovává osobní údaje vsouladu správem Evroé unie, zejména tedy s nařízením Evroéh Základní informace o zpracování osobních údajů v MZe a kontaktní údaje MZe jako správce a pověřence pro ochranu osobních údajů MZe se při zpracování a ochraně osobních údajů řídí Nařízením, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dalšími příslušnými právními předpisy upravujícími. Zásady pro zpracování osobních údajů. Úvodní ustanovení; Společnost Vitalvibe s.r.o., IČO: 293 07 031, se sídlem Brno, Havlíčkova 133/19, PSČ 602 00, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 72990, kontaktní osoba: Jan Petr, kontaktní e-mailová adresa: info@vitalvibe.cz (dále také jen jako společnost.

Směrnice provozování kamerového systému - Vinotéka u Mazlík

Zpracování osobních údajů podle čl. 12 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení): V souladu s čl. 12 GDPR Vás tímto jako své obchodní partnery informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle čl. 12 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení): V souladu s čl. 12 GDPR Vás tímto jako své obchodní partnery informujeme o zpracování Vašich osobních údajů Subjekt údajů má právo od Správce získat informace, resp. potvrzení, o tom, zda Správce zpracovává či nezpracovává jeho osobní údaje a pokud zpracovává, má subjekt údajů právo získat tyto osobní údaje vč. informace o účelu zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemcích osobních údajů.

Info o ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - pro kamerový záznam

II. Informace o zpracování osobních údajů 1. Informace o správci Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost CIUR a.s. se sídlem Malé náměstí 142/2, 11000 Praha 1, IČ 40612724, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soud jejich opravu, výmaz nebo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu1, pokud nabudete dojmu, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679

Zásady zpracování osobních údajů KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Zákon o zpracování osobních údajů. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o nemocenském pojištění. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o ochraně veřejného zdrav

 • Jibjab gratis.
 • Tisk zličín.
 • Jak poznám stahy dělohy.
 • Kryolipolýza české budějovice recenze.
 • Hdr 4k.
 • Šrafování materiálů.
 • Stale miluji byvalou.
 • Cea ca 125.
 • Aruba cestujlevne.
 • Wombat food.
 • Objev protonu.
 • Femte sjukan vuxen.
 • Youtube cavalier.
 • Smažený lilek s česnekem.
 • Proč mi nejde printscreen.
 • Fotolab brno bohunice.
 • Pizza pardubice garáž.
 • 4 baby.
 • Záclony a závěsy na chalupu.
 • Infektologie motol.
 • Spolubydlící 1992 online.
 • Prezidentsky kandidati slovensko.
 • 3d obrazy s hodinami.
 • Pusť mi film.
 • Letní brigáda v zahraničí 2019.
 • Kovové dekorace do zahrady.
 • Věková pyramida evropa.
 • Bauhaus pelety.
 • Jak nastavit písničku jako vyzvánění.
 • Směnárna all.
 • Lšu hrabůvka.
 • Ježíš mucha.
 • Co delat kdyz se pes bouchne do hlavy.
 • Sam smith i m not the only one.
 • Jak dlouho trvá převod peněz ze slovenska do české republiky.
 • Oil pulling.
 • Pán prstenů 2 online bombuj.
 • Komprimace obrázků.
 • Johny depp 2017.
 • Česká miss 2017.
 • Too faced paletka.