Home

Vypuklé zrcadlo využití

Využití vypuklých zrcadel: zrcadla u nep řehledných míst na silnicích (obraz je sice zmenšený, ale zabírá velkou část prostoru - jako koule Wan der Graffova generátoru), zp ětná zrcátka. Př. 5: Lešt ěná kovová koule Van de Graaffova generátoru, která funguje jako vypuklé zrcadlo 2.1.11 Vypuklé a duté zrcadlo I Předpoklady: 020110 Pom ůcky: lžíce, sví čka, sirky, zrcátko Výsledek minulé hodiny: Dokážeme nakreslit dráhu t ří paprsk ů, které vycházejí ze špi čky plamínku a odrážejí se od zrcadla: • rovnob ěžný paprsek se odráží, jako kdyby vycházel z ohnisk a za zrcadlem Vypuklé zrcadlo je, stejně jako jiná zrcadla, založeno na principu odrazu slunečních paprsků. Ohnisko a střed křivosti zrcadla se nachází za zrcadlem. Obraz v zrcadle je vždy zmenšený, což způsobuje, že se v zrcadle dokáže odrážet větší zorné pole (rozsah pozorované scény) než např. u rovinného zrcadla.. Popis pokusu. Popis: Pozorovací zrcadlo rozšiřuje zorné pole a umožňuje pozorování špatně viditelných míst. Je vybaveno klipem pro snadné a rychlé uchycení na kulatiny i ploché materiály. Kód produktu: 9146 Parabolické zrcadlo 40 x 30 cm. Skladem: 1 895 Kč 2 292.95 Kč s DPH. Kulové zrcadlo je vytvořeno na povrchu části kulové plochy. Podle toho, na které straně vrchlíku kulové plochy je zrcadlící plocha, rozlišujeme: 1. duté zrcadlo - zrcadlící plocha je na vnitřní straně vrchlíku (viz obr. 99a) 2. vypuklé zrcadlo - zrcadlící plocha je na vnější straně vrchlíku (viz obr. 99b

Kulové zrcadlo je zrcadlo vytvořené na povrchu kulové plochy. rozlišujeme: duté zrcadlo (obr. a) vypuklé zrcadlo (obr. b) Základní pojmy zobrazení: OPTICKÁ OSA: přímka procházející vrcholem V a středem křivosti C; POLOMĚR KŘIVOSTI: Praktické využití zrcadel Z pozorování můžeme zjistit, že duté zrcadlo soustřeďuje paprsky do ohniska a vypuklé zrcadlo paprsky rozptyluje. Využití kulových nebo jinak zakřivených zrcadel: medicína - zubní nebo krční lékař Zrcadlo je dostatečně hladký povrch odrážející světlo, čímž vzniká obraz předmětů umístěných před zrcadlem.Používá se běžně v domácnosti, dopravních prostředcích, zdravotnictví, optických zařízeních, osvětlovacích tělesech či v měřicích přístrojích atd - vypuklé zrcadlo a spojka- záporné hodnoty. Vypuklý a rozptylka - vždy neskutečný obraz praktické využití zrcadel: rovinná (klasická zrcadla doma), kulová dutá - lékaři (jsou blízko a chtějí zvětšit můj krk), kulová vypuklá - dopravní zrcadla (auto je zmenšené,. Česká škola: Josef Duhajský: Projekt Vypuklé zrcadlo Veškole probíráme v hodinách fyziky v optice též možnosti využití zrcadel. Různá zrcadla si děti prohlédnou zblízka, občas využijeme nějaký apple

Vypuklé zrcadlo - Wikipedi

Příklady využití kulových zrcadel v praxi: duté zrcadlo - zubní lékař prohlíží zuby - vytváří přímý a zvětšený obraz zubu, reflektory automobilů apod. vypuklé zrcadlo - v nepřehledných zatáčkách nebo křižovatkách (umožňuje řidiči vidět za roh), zpětná zrcátka automobil Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Duté zrcadlo III. Vypuklé zrcadlo, parabolické zrcadlo Stručná anotace: Prezentace shrnující nejdůležitější informace o odrazu světla na kulovém zrcadle a o konstrukci tohoto obrazu. 4.7. Kulová zrcadla • Pomocí rovinného zrcadla dostaneme vždy stejně velký obraz Vypuklé zrkadlo sa používa na neprehľadných križovatkách, ako spätné zrkadlo v autách, v supermarketoch, lebo zobrazí viac predmetov z okolia ako rovinné zrkadlo - zobrazuje aj predmety na bokoch. Zopakujte si: 1 vypuklé zrcadlo duté zrcadlo Jaké vlastnosti mají obrazy předmětů v jednotlivých zrcadlech? vypuklé neskutečný (vznikl za zrcadlem po protažení paprsků, protože paprsky před zrcadlem se neprotkly) zmenšený přímý využití zrcadla na silnicích, zpětná zrcátka v autec

Dopravní vypouklá silniční zrcadla - VMBa

Zrcadla - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Vypuklé zrcadlo má odrazovou vrstvu na vnější straně. Paprsky se po odrazu od vypuklého zrcadla rozptylují. Paprsky rovnoběžné s optickou osou vypuklého zrcadla se odrážejí tak, jako by vycházely z ohniska za zrcadlem. Obraz předmětu vytvořený vypuklým zrcadlem je vždy neskutečný

Zobrazení kulovým zrcadlem :: MEF - J

5.2.5 Vypuklé zrcadlo - 5.2.5 Vypuklé zrcadlo Předpoklady: 5203, 5204 Duté zrcadlo - dopadající paprsky se odrážejí od vnit řní strany části povrchu koule S F V nap říklad svazek paprsk ů rovnob ěžných s osou odrazí zrcadlo do jednoho bodu - ohnis ka zrcadl Klíčová slova: vypuklé zrcadlo, světelný paprsek, ohnisko, střed křivosti, optická osa Metodické pokyny: PC, DTP, metodické pokyny jsou součástí materiálu Druh učebního materiálu: Prezentace doplněná fotografiemi a úkoly. Druh interaktivity: Kombinovaná Cílová skupina: Žák 9. ročníku Datum vzniku DUM: 22.7.201

Pokud má zrcadlo tvar kulové plochy, mluvíme o kulových zrcadlech - dutém a vypuklém. Využití kulových nebo jinak zakřivených zrcadel: medicína . V hranolu dochází k využití úplného odrazu, vnitřní plochy tvoří dokonalé zrcadlo. Vypuklé kulové zrcadlo se využívá především v dopravě Podle toho, na které straně kulové plochy nastává odraz, rozlišujeme zrcadlo duté a vypuklé. Racionální využití sluneční energie - TZB-info způsobů je využití lomů světla průchodem z různých prostředí, další způsob je použití zrcadel a čoček Zrcadlo- Cesty psychotroniky (CP) Tehdy se začalo uvažovat o jeho vojenském využití, zejména pro špióny, předávající tak zprávy za zády vojenských ležení. Mnohé otázky kolem zrcadel zvažoval legendární Leonardo da Vinci. Světová móda zrcadel vypukla v polovině 18. století. Od těch d vypuklá zrcadla jejich využití - Zeman jim nastavil zrcadlo (nebojím se tohoto slova, tady je zcela na místě, v této naší současné vesničc dutá, vypuklá, parabolická) Čočky - spojky = mají podobné vlastnosti, jako zrcadla dutá Vypuklé zrcadlo je, stejně jako jiná zrcadla, založeno na principu odrazu. 5.2.5 Vypuklé zrcadlo Předpoklady: 5203, 5204 Duté zrcadlo - dopadající paprsky se odrážejí od vnit řní strany části povrchu koule S F V nap říklad svazek paprsk ů rovnob ěžných s osou odrazí zrcadlo do jednoho bodu - ohnis ka zrcadl

Zobrazení kulovým zrcadlem - webzdarm

Vypuklé kulové zrcadlo Geometrická konstrukce obrazu předmětu Obraz předmětu utvořený ve vypuklém kulovém zrcadle je vždy neskutečný (nachází se za zrcadlem), zmenšený a vzpřímený. Využití zrcadel: 1. Dutá kulová zrcadla: - v osvětlovací technice (reflektory), Využití zrcadel: 1 Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích Svtlo je elektromagnetické vlnní, které mžeme vnímat zrakem. Rozsah jeho vlnových délek je 400 nm - 760 nm. ODRAZ A LOM SV TLA Vypuklé zrcadlo Obraz je vždy zdánlivý, vzpímený a zmenšený

Vypuklé kulové . zrcadlo . odražené paprsky rozptyluje. Prodloužíme-li odražené paprsky, protnou se v ohnisku. F´ S. V. o. S - střed křivosti zrcadla. V - průsečík optické osy a zrcadla. F´ - ohnisko zrcadla . o - optická osa zrcadla. f´ - ohnisková vzdálenost . fdfdfd Obsah: Úvod optická zobrazení, Rovinné zrcadlo, Duté zrcadlo, Vypuklé zrcadlo. Využití kulových zrcadel. (v lékařství dutá a v dopravě vypuklá) Kulová zrcadla. Kulová zrcadla rozeznáváme dutá a vypuklá. Rovnoběžné paprsky se po dopadu na duté zrcadlo odrážejí do jednoho bodu, který nazýváme ohnisko. Skutečný. Kulové zrcadlo je zrcadlo vytvořené na povrchu kulové plochy. Základní paprsky, které se užívají k zobrazení u dutého zrcadla platí zákon odrazu):. Praktické využití zrcadel: zpětná zrcátka . Pokud má zrcadlo tvar kulové plochy, mluvíme o kulových zrcadlech - dutém a vypuklém Při optickém zobrazování budeme předpokládat, že paprsky dopadající na zrcadla se nacházejí v tzv. paraxiálním prostoru (v blízkosti optické osy) a tudíž optické zobrazení je ideální. Při optickém zobrazení používáme pro konstrukci obrazu 3 význačné paprsky: Paprsek procházející středem křivosti zrcadl Vypuklé zrcadlo. Autor: Mgr. Alena Víchová. Škola: Střední umělecká škola v Ostravě. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938. Číslo dum: VY_32_INOVACE_FYZ_1_11. Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava. Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky.

Kulová zrcadla (E-learning pro ZŠ

Opakování - popis dutého a vypuklého zrcadla Duté a vypuklé zrcadlo - zobrazení, vlastnosti obrazu, využití Rýsovací potřeby sebou! referát: Zrcadla, Čočky - AntiŠkola.eu plochami (kulová, dutá, vypuklá, parabolická) Cocky - spojky = mají podobné vlastnosti, jako zrcadla dutá - rozptylky = mají podobné vlastnosti, jako. Kulová zrcadla 2) Vypuklé zrcadlo f F - ohnisko zrcadla osa zrcadla Vypuklé zrcadlo Paprsky přicházející rovnoběžně s osou se odrážejí tak, jako by vycházely z ohniska (platí i obráceně). Využití - zrcadla, u nichž vyžadujeme veliké zorné pole - dopravní zrcadla u silnic, zrcátka automobilů,. VYPUKLÉ ZRCADLO. Obraz ve vypuklém zrcadle je: zdánlivý. přímý. zmenšený. Využití vypuklých zrcadel v praxi: křižovatky . zpětná zrcátka. Poznámka: polévkové lžíce, naběračka (duté i vypuklé zrcadlo) duté zrcadlo. vypuklé zrcadlo

PPT - Kulová zrcadla PowerPoint Presentation, free

zrcadlo Vypuklé kulové zrcadlo. f Kulová zrcadla Duté kulové zrcadlo odráží rovnoběžné paprsky do jednoho bodu, který nazýváme ohnisko F. V F S o Využití vypuklého kulového zrcadla. Zrcadlo u nepřehledných míst: Obraz ve vypuklém zrcadle je vžd Obsah: Úvod optická zobrazení, Rovinné zrcadlo, Duté zrcadlo, Vypuklé zrcadlo. (Příklad k této otázce na téma: tepelná výměna, teplotní roztažnost pevných látek). Využití kulových zrcadel. Optika jednoduš 2) Druhy zrcadel podle odrazové plochy (rovinná, kulová. 3) Jak zní zákon odrazu světla. 6) Význačné paprsky (duté i vypuklé. 8) Rozptyl světla, příklady z praxe. Snímek 1 - dokáže uvést příklad jejich využití v praxi Zrcadla U aut se používají dutá zrcadla umístěná za žárovkami předních světel i) duté zrcadlo (vlastnosti obrazu, využití v praxi) j) vypuklé zrcadlo (vlastnosti obrazu, využití v praxi) k) čočky - spojky (vlastnosti obrazu, využití v praxi) l) čočky - rozptylky (vlastnosti obrazu, využití v praxi) m) oko (popis, optické vlastnosti oka • vypuklé - tvo řeno částí vn ějšího povrchu koule Významn é body dut ého zrcadla S (C) - st řed k řivosti F - ohnisko V - vrchol zrcadla Zrcadlo Vyu žit í kulových zrcadel • dutá - k soust řed ění paprsk ů, sv ětlomety, oh říva če, léka řOR

a) rovinné zrcadlo b) vypuklé zrcadlo c) duté zrcadlo 11) Jaký je obraz vytvořený rovinným zrcadlem? a) závisí na vzdálenosti předmětu b) zdánlivý, stejně veliký jako zobrazovaný předmět a je stranově převrácený c) zdánlivý, přímý zmenšený obraz předmětu 12) Využití zrcadel v praxi Napiš 4 příklady využití zákona odrazu. Dívej se pozorně doma i na ulici a napiš a vypátrej aspoň 2 kulová zrcadla - 1 - rovinného zrcadla, je-li úhel dopadu . 42 3 příklady. využití . rovinných zrcadel. Máme dvě vypuklá kulová zrcadla. Fyzika v 9.r

Zrcadlo - Wikipedi

Velkou výhodou využití meteorologických satelitů je jednak možnost získat snímky v globálním měřítku v různě vysokém rozlišení, a jednak snímat opakovaně tutéž oblast, což umožní analyzovat a popsat vývoj jednotlivých meteorologických jevů v čase. Nefometr je vypuklé zrcadlo, které je ryskami rozděleno na. lákem. U zrcadla z dutého skla je vnější vypouklá strana lakovaná a vnitřní, tedy dutá strana zůstává čistá a lesklá. K optickým zrcadlům se čítají i křišťálové koule, dále plochá nebo dutá kovov Vypuklé zrcadlo, dopravní zrcadlo, technické požadavky 119. Key words Convex mirror, traffic mirror, technical requirement 119. 7 Dalším využití vypuklých zrcadel může mít podobu okamžitého bezpečnostního systému určeného k ochraně zboží prot

Kulová zrcadla dutá+obr, reflektor 4. Porovnání kulového vypuklého a kulového dutého zrcadla. dopadající na duté zrcadlo na sbíhavé, které se protínají . Snímek 1 Duté kulové zrcadlo odráží rovnoběžné paprsky do jednoho bodu, který nazýváme ohnisko F. Vypuklé kulové zrcadlo odražené paprsky rozptyluje žák získává základní informace o druhu a využití zrcadel. Klíčová slova: rovinné zrcadlo, duté zrcadlo, vypuklé zrcadlo, reflektor: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být. Zrcadlo má tvar paraboloidu, takže všechny fyzika testy zrcadla Opakování - popis dutého a vypuklého zrcadla Duté a vypuklé zrcadlo - zobrazení, vlastnosti obrazu, využití Rýsovací potřeby sebou! Endoskopie » Medixa.org funguje jako duté zrcadlo, a jeho prostřednictvím se obraz přenese až k očím vyšetřujícího lékaře způsobu využití, případně metodické pokyny: Žáci si ověří znalosti získané v dané kapitole Klíčová slova: Zrcadlo, kulová zrcadla, duté a vypuklé zrcadlo, zákon odrazu, rovinná zrcadla. Druh učebního materiálu: Pracovní list Soulad se ŠVP: Je plně v souladu se ŠVP - Strom Rozvíjené klíčové kompetence Kulová zrcadla. Pojmy: duté a vypuklé zrcadlo, optická osa, ohnisko, ohnisková vzdálenost, střed křivosti. Shrnutí II - zrcadla. Lekce obsahuje některé obsáhlejší odkazy a zajíma aplety. Lom světla. Pojmy: šíření světla v různých prostředích, úhel d

na vypuklé zrcadlo se odrážejí, jako by vycházely z 1 místa za zrcadlem (ohnisko F´) 7 31­11:44 •pomocí zakřiveného zrcadla lze získat zmenšený či zvětšený obraz 7 31­11:26 Využití: •reflektory, světlomety, promítačky •kapesní svítilny •zrcátko u zubaře •zpětné zrcátko v autě •kosmetické zrcátk kulová zrcadla pracovní list - Odraz světla, rovinná zrcadla, kulová zrcadla (list 2) Elektrické siločáry, elektrický proud jako fyz. děj (list 2) Volné pracovní místo. Rovinné zrcadlo - FYZIKA 007 SHRNUTÍ. Obraz vytvořený rovinným zrcadlem je vždy Další využití tohoto programu je tvorba pracovních listů. Žáci si mohou přímo probírané jevy zkoušet a procvičovat. Velkou výhodou je okamžitá zpětná vazba. Dalším typem kulových zrcadel je zrcadlo vypuklé. Odraz ve vypuklém zrcadle. Otevřete si simulaci. 1.. ad.2) Kulové zrcadlo vypuklé (jako vánoční baňka) - obraz je zmenšený, přímý Využití - nepřehledné křižovatky - zpětná zrcátka v automobilech ad.3) Kulové zrcadlo duté (jako pohled do lžíce) - zobrazení záleží na vzdálenosti předmětu od zrcadla a) předmět blízko u zrcadla (mezi zrcadlem a jeho ohniskem U Newtonova dalekohledu vznikal velmi ostrý obraz bez barevné vady. O něco později zdokonalil Newtonův dalekohled Cassegrain. V jeho dalekohledu je použito míst zrcadla rovinného zrcadlo vypuklé, které odráží paprsky do mezery v zrcadle dutém, kter

Optika - zobrazení, čočky a zrcadla, přístroj

Využití vypuklých zrcadel Řešte pro duté i vypuklé zrcadlo o poloměru křivosti 8 cm. Vzdálenosti obrazu od vrcholu zrcadla určené geometrickou konstrukcí porovnejte s vypočítanými hodnotami. Úloha 2 Dutým zrcadlem o ohniskové vzdálenosti 30 cm byl vytvoře Inovace: využití ICT, netradiční úlohy, mezipředmětové vztahy - (duté zrcadlo), anebo zdánlivé (vypuklé zrcadlo) - obrázek 2. Třetím geometricky r C V V C o . významným paprskem je paprsek dopadající na zrcadlo ohniskem, tento se odráží, dle předešlého, rovnoběžně s optickou osou Klíčová slova: Zrcadlo, kulová zrcadla, duté a vypuklé zrcadlo, zákon odrazu, rovinná zrcadla. Vysvětli pojem zrcadlo a uveď příklady. F - Optika geometrická - GeoGebraBook. Kulová zrcadla - příklady. Společná akce DUZRC a VYZRC! 6. Parabolické, eliptické a hyperbolické zrcadlo. Duté hyperb., elipt., kulové a parab. Nejjednodušším optickým prvkem je rovinné zrcadlo. S takovým zrcadlem se setkáváme prakticky denně, takže jistě snadno pochopíte, jak vznikne obraz zdroje světla (třeba svíčky) postavené před zrcadlem. tzn. vypuklé plochy, jde o zobrazení vypuklým zrcadlem. Naopak při odrazu od vnitřní, duté plochy nastává. VYPUKLÉ ZRCADLO Křižovatky Umístíme-li předmět před vypuklé zrcadlo kamkoliv, získáme vždy obraz stejných vlastností tj. zmenšený, vzpřímený. Proč se na křižovatkách používá vypuklé zrcadlo a ne rovinné

7. třída - Světelné jevy Kde se můžeme setkat s obrazem v rovinném zrcadle Do rovinného zrcadla se díváme v koupelně. Rovinným zrcadlem se ale může stát i klidná vodní hladina, ve které vidíme obraz okolí Využití - výklad a procviöení tématu evroý sociální MINISTERSTVO šKOLSTVí, OP Vzdélávání vypuklé zrcadlo duté zrcadlo o- s optická osa, leží na ní významné body stred kïivosti zrcadla ohnisko ( fokus ) vrchol kïivosti zrcadla polomér kiivost

vypuklá zrcadla jejich využití - exodvarnsdorf

Pojmy: rovinné zrcadlo, úhel dopadu, úhel odrazu, zákon odrazu. Kulová zrcadla. Pojmy: duté a vypuklé zrcadlo, optická osa, ohnisko, ohnisková vzdálenost, střed křivosti. Shrnutí II - zrcadla. Lekce obsahuje některé obsáhlejší odkazy a zajíma aplety. Lom světl Vypuklé kulové zrcadlo - VYPUKLÉ ZRCADLO Obraz je: Využití zrcadel: [OPTIKA] racovní listy Mgr. enka křivanová | 8.5. ČČ 14 8.5. Č Vypuklé zrcadlo . 31 Znaménková konvence y, f, a, a - pokud jsou před zrcadlem, jsou vždy kladné. Z - příčné zvětšení - měřítko optického zobrazení VYUŽITÍ ZRCADEL. 41 3. 4. ODVOZENÍ ZOBRAZOVACÍ ROVNIC

Zobrazení vypuklým zrcadlem - YouTub

 1. Využití - vytyčování přímek (zeměměřičství, stavitelství) Stín. 1/2 Plný stín - prostor za tělesem, kam světlo neproniká. Vržený stín - neosvětlená část na stínítku za tělesem. Vypuklé zrcadlo-vždy je obraz přímý, zdánlivý,.
 2. Spojná čočka ve shodě s dutým zrcadlem má kladnou ohniskovou vzdálenost, rozptylka podobně jako vypuklé zrcadlo zápornou. Geometrická konstrukce obrazu pro spojnou čočku je na obr. 6. Rovněž pro výsledný obraz platí obdobná pravidla, která byla uvedena u zrcadel
 3. spektrální analýza a její využití jevy potvrzující vlnové a korpuskulární vlastnosti elmag. záření 23. Optické soustavy a optické zobrazení. princip optického zobrazování zobrazení odrazem - rovinné, duté a vypuklé zrcadlo zobrazení lomem - spojka, rozptylka optické přístroj
 4. Vypuklé zrcadlo prodej. Zrcadlo je dostatečně hladký povrch odrážející světlo, čímž vzniká obraz předmětů před zrcadlem. Používá se běžně v domácnosti, dopravních prostředcích, zdravotnictví, optických zařízeních, osvětlovacích tělesech či v měřicích přístrojích atd
 5. Kulové zrcadlo je část kulové zrcadlové plochy, přičemž zrcadlová plocha může být uvnitř (tzn. duté zrcadlo, na obrázku 3 vlevo) nebo zvenku (tzn. vypuklé zrcadlo, na stejném obrázku vpravo). Pokud letí k zrcadlu svazek paprsků rovnoběžný s optickou osou (to je spojnice střed
 6. Žáci se seznámí s druhy zrcadel a jaký je obraz v rovinném zrcadle. Poznají, jak se od jednotlivých druhů zrcadel odrážejí světelné paprsky
 7. Podle toho jakou stranu kulové plochy použijeme rozdělujeme kulová zrcadla na vypuklá a dutá. to je duté zrcadlo, jak sestrojíme obraz na dutém zrcadle, jaké má vlastnosti tento obraz a jaké je využití . 12 Vypuklé a duté zrcadlo II. Př. 4: Kde se

Kulová zrcadla slideum

Kapitola 3.7 (strana 222) - Zrcadla v praxi - nastudovat text, výpisek - co je vypuklé zrcadlo a jak zobrazuje, ce je duté zrcadlo a jak zobrazuje, jejich využití v praxi, co je ohnisko zrcadla, odpovědět na otázky 1 - 3 a úlohy 1, 5, 6 (strana 227,228 •Vypuklé zrcadlo vytváří pouze jeden typ obrazu. •Zmenšený, vzpřímený, neskutečný •zařízení pro využití sluneční energie aj. •Polohu obrazu určujeme pomocí zobrazovací rovnice: a´ vzdálenost obrazu od vrcholu zrcadla f ohnisková vzdálenost a a

Duté a vypuklé zrkadlo - O škol

 1. VYPUKLÉ ZRCADLO - zrcadlící plocha je na vnější straně vrchlíku - zrcadlící plocha je na vnitřní straně vrchlíku. f - ohnisková vzdálenost . Přímka procházející středem křivosti C, ohniskem F a vrcholem V zrcadla se nazývá optická osa zrcadla. Využití zrcadel. Zpětná zrcátka. Větší zrcadla se v silniční.
 2. Střed kulové plochy S nazýváme střed křivosti zrcadla. Přímka o, která spojuje střed křivosti se zrcadlem, se nazývá optická osa zrcadla. Bod, kde protíná optická osa zrcadlo, nazýváme vrchol zrcadla V. Vypuklé zrcadlo o V Pro odraz rovnoběžných paprsků na vypuklém zrcadle platí zákon odrazu
 3. výpočtové úloha s řešením PaedDr. Nývltová It3 1.200 2-FCH-16 12.5.2011 IX.A Fyzika VYPUKLÉ ZRCADLO Vypuklé zrcadlo - foto, paprsky významného směru, řešené úlohy, zobrazení předmětu vypuklým zrcadlem, využití PaedDr

zrcadlo - je plocha, která dobře odráží světlo např. hladina rybníku, vybroušená a vyleštěná kovová deska, skleněné zrcadlo (sklo pokryté tenkou kovovou vrstvou) rovinné (obraz zdánlivý, stejně velký, stranově převrácený) zrcadlo vypuklé - např. zrcadlo na křižovatce, vánoční koul Umí vysvětlit využití rozkladu síly ve stavebnictví Umí vysvětlit pojem těžiště a umí jej prakticky určit Umí rozhodnout, zda je těleso v poloze stabilní, vratké nebo - rovinné zrcadlo - vypuklé a duté zrcadlo - zobrazování předmětů kulovými zrcadly LOM SVĚTLA - lom světla na rozhraní dvou prostřed

Zrcadla - vyřešené příklad

Vypuklé kulové zrcadlo . odražené paprsky rozptyluje. Prodloužíme-li odražené paprsky, protnou se v ohnisku. F´ S. V. o. S - střed křivosti zrcadla. V - průsečík optické osy a zrcadla. F´ - ohnisko zrcadla . o - optická osa zrcadla. f´ - ohnisková vzdálenost . fdfdfd zrcadlo, rovinné zrcadlo, duté zrcadlo, vypuklé zrcadlo, využití zrcadel, základní pojmy u zrcadel 29. Kinetická teorie látek. Polopropustné zrcadlo propouští fotony ven až při větší intenzitě, jinak udržuje fotony dále v aktivním prostředí. Některé lasery, které dokážou vyvinout dostatečně velkou energii při jednom průchodu aktivním prostředím, nepotřebují rezonátor a pracují tzv. superradiačně - dokážou získat dostatečnou energii. Druhy zrcadel Podle tvaru se rozlišuje: Rovinné zrcadlo Duté (konkávní) zrcadlo Vypuklé (konvexní) zrcadlo Zrcadlo - stavba zrcadla Jako zrcadlo může sloužit rovné rozhraní materiálů s různým indexem lomu. První zrcadla, vyráběná člověkem, tvořila obvykle deska z leštěného kovu, často ze stříbra

3. Základy speciální teorie relativity. Prostor a čas v klasické mechanice, vznik speciální teorie relativity. Michelsonův pokus; Relativnost současnosti, dilatace času, kontrakce délek Vypuklé zrcadlo Využití kulových zrcadel doprava (zpětná zrcátka, křižovatky) optické přístroje (reflektory) lékařství (ušní, zubní) solární pece Lom světla Světlo se šíří přímočaře (v daném opt. prostředí) Při přechodu z jednoho OP do druhého se směr paprsků mění .světlo se láme α β Lom ke kolmici.

zrcadla rovinná a kulová galaktis - zrcadla dutá a vypuklá. jejichž povrch má vysokou schopnost odrážet světlo. Zrcadla dělíme na rovinná a kulová (duté a vypuklé). Zobrazovací paprsky splňují zákon odrazu.. objekty se jeví v zrcadle stranově převrá Vypuklé kulové zrcadlo Světelné paprsky dopadající na kulová zrcadla se odráží podle zákonu odrazu. Paprsky směřující do středu optické plochy S po Světelné jevy a jejich využití Světlo Světlo jsou elektromagnetické vlny o vlnových délkách 400nm až 750nm. největší vl. délku- světlo červené Obraz předmětu vytvo řený rovinným zrcadlem je: a) souměrný s p ředmětem podle roviny zrcadla, b) souměrný s p ředmětem podle roviny kolmé k rovin ězrcadla, c) osov ěsouměrný s p ředmětem vzhledem k normále roviny zrcadla, d) souměrný se zrcadlem

Zrcadla Eduportál Techmani

 1. případě můžeme pomocí takového objektivu zobrazit celou oblohu. Další možností, jak si pomoci při zobrazení celé oblohy, je možnost s umístěním fotografické kamery nad vypuklé kulové zrcadlo. - Kapalné látky, Magnetizace, Kurská Kulová zrcadla - 9. ročník. Vzdělávací obor: fyzika. Tematický okruh: světelné jevy
 2. Odraz světla, rovinná zrcadla, kulová zrcadla (list 2) Elektrické siločáry, elektrický proud jako fyz. děj (list 2) Volné pracovní místo. Rovinné zrcadlo - FYZIKA 007 SHRNUTÍ. Obraz vytvořený rovinným zrcadlem je vždy zdánlivý, vzpřímený, stejně vel
 3. Vypuklé kulové zrcadlo - ppt stáhnout - SlidePlayer Využití zrcadel v praxi. jak jej můžeme sestrojit a následně také výpočty určit polohu a . Snímek 1 - Kulová zrcadla. Kulová zrcadla mají tvar části kulové plochy. Podle toho která strana kulové plochy odráží je dělíme na dutá a vypuklá

Optika - Jihlavsk

 1. Čočková zobrazovací rovnice, příčné zvětšení, zobrazení je stejné jako u zrcadel, spojka = vypuklé zrcadlo, rozptylka = duté Vady čoček - otvorová, barevná Oko Spojná optická soustava Vytváří reálný převrácený obraz na sítnici Akomodace - změna optické mohutnosti čočky Blízký bod - P - nejbližší.
 2. Kulové zrcadlo - duté Zdroje elektrického napětí zrcadla fyzika rozptylka a příroda, fyzika, odraz světla, zrcadlo rovinné a kulové vypuklé a duté, lom světla, spektrum, rozklad bílého. Zrcadla- Fyzika. vypouklá i dutá zrcadla platí stejné zákony jako pro zrcadla rovinná
 3. Chcete-li si ji stáhnout, 17 DUTÁ ZRCADLA - VYUŽITÍ ŽÁROVKU UMÍSTÍME DO OHNISKA DUTÉHO ZRCADLA. Materiál Odraz světla, zrcadla - prezentace Odraz světla, zrcadla - prezentace. [online]. 8.10.2013, [cit. 20.1.2017]. Vypuklé kulové zrcadlo. Duté kulové zrcadlo. Kulová zrcadla. Duté kulové zrcadlo odráží rovnoběžné.
 4. duté a vypuklé zrcadlo zorný úhel tepelné čerpadlo výpočet příkonu s využitím Ohmova zákona využití pro praxi rozdíl mezi výkonem a příkonem vedení proudu v kapalinách, plynech a v pevných látkách články a baterie elektromagnetická indukc
 5. f 0 - duté zrcadlo / spojky f0 - vypuklé zrcadlo / rozptylky y,y´ 0 - předmět, obraz nad osou zrcadla/čočky y,y´0 - předmět, obraz pod osou zrcadla/čočky Z 0 obraz je zdánlivý, přímý Z0 obraz j

ELU

Nyní je zřejmé, jak moc je celý tento řetězec.. Ahoj, supr návod. Jen jsem koukal na vypuklé zrcadlo a nějak mi to nesedí :/. Nemělo by to zrcadlo být nadruhou stranu tak, aby paprsky dopadali na vnější část zrcadla ? střed křivosti, poloměr křivosti. = střed kulové plochy, jejíž částí je zrcadlová plocha Vypuklé zrcadlo - zrcadlící plocha je na vnější straně kulové plochy. Na obou typech zrcadel můžeme vyznačit optickou osu (tvoří ji osa souměrnosti zrcadla), střed křivosti S, poloměr křivosti r, vrchol zrcadla V (průsečík optické osy se zrcadlem), ohnisko F (leží v polovině vzdálenosti mezi středem křivosti a. SVĚTELNÉ JEVY 1. Které světlo ze světelného záření má nejdelší vlnovou délku?..... Které světlo ze světelného záření má nejkratší vlnovou délku?....

F7 - Odraz světla na rovinném zrcadle, kulová zrcadla

 • Mcgregor vs mayweather live.
 • Pasovy opar v nose.
 • Ubrousková technika youtube.
 • Papyrus egypt.
 • Ipe 240 s235.
 • Jádrová omítka youtube.
 • Víra a ateismus referát.
 • Muzea alchymistů a mágů.
 • Cena dřeva 2018.
 • Poptávka po penězích.
 • Po jidle hned stolice.
 • Mulan real stories.
 • Samsung j7 pro.
 • Agentura hlídání dětí plzeň.
 • Skotsky terier chovna stanice.
 • Atmosferický tlak prezentace.
 • Přání k narozeninám své lásce.
 • Nové hrady výlety.
 • Barvíř pes.
 • Crohnova choroba u dětí.
 • Koloseum text.
 • Citroën c5 aircross.
 • Metro praha wiki.
 • Tisk keramických obtisků.
 • Rozvorový mechanismus okna.
 • Marco polo milion pdf.
 • Geena davisová filmy a televizní pořady.
 • Cukrárna u školy praha 4 – modřany praha 12.
 • Krev z nosu a úst.
 • Ottobock autosedacka.
 • Karlík a továrna na čokoládu kniha film.
 • David arquette charlie west arquette.
 • Tankový den v lešanech 2019.
 • Německý generál 1916.
 • Přípona 7z.
 • Zadie smith.
 • Bs player download.
 • Slon v porcelánu anglicky.
 • Jet punk world quiz.
 • Plisen v plastove lahvi.
 • Jablečný ocet na cholesterol.