Home

Habsburkové prezentace

www

Habsburkové České země finančně vyčerpávali nespokojenost s vládou Habsburků vedla nakonec ke vzpouře proti nim a k ==) BITVĚ NA BÍLÉ HOŘE - v roce 1620 - císařská armáda proti vojsku českých pánů - zvítězili Habsburkové po dobu třiceti let mezi sebou válčila většina evroých zemí, prot soustátí rozšířeného o rakouské země se postavili Habsburkové. Ti zůstali v čele této mnohonárodnostní monarchie s dvěma krátkými přestávkami až do roku 1918. Ale král mlčí. Ani hlavu neobrátí a pobodne koně do bahnitého koryta. Zvířata se těžce prodírají bahnem, pak začnou ztrácet půdu pod nohama. Ale to už.

DUMY.CZ Materiál Habsburkové (prezentace

 1. Habsburkové 1526 - 1918 I. část 1471 - 1526 vláda Jagellonců v zemích Koruny české Vladislav II. Jagellonský Matyáš Korvín Ludvík Jagellonský 1526 nástup rakouského rodu Habsburků na český trůn Habsburkové vládli českým zemím 392 let 1526 - 1918 první habsburští králové FERDINAND I. 1526 - 1564 RUDOLF II
 2. . na tém
 3. Habsburkové, trůn: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty EU pomoc@dumy.cz 800 880 990
 4. Habsburkové získali nazpět většinu území Uher, Sedmihradska a Chorvatska. Uherská povstání Na území Uher nově dobytých na Turecku byli usazováni rolníci ze Svaté říše římské, kteří měli zalidnit ty oblasti, které byly v důsledku válek téměř liduprázdné. Výsady německých kolonistů spol
 5. Habsburkové (německy (von) Habsburg) byli jedním z nejvýznamnějších panovnických rodů v evroé historii až do svého vymření po meči roku 1740 a po přeslici roku 1780. Jejich dědici a následovníky se stali lotrinští vévodové , známí jako Habsbursko-lotrinská dynastie
 6. ) Bitva na Bílé hoře, doba pobělohorská, třicetiletá válka. Povstání proti Habsburkům - prezentace

DUMY.CZ Materiál Vlastivěda 4. třída - První Habsburkové ..

 1. ZÁPISY z vyučovacích hodin 4. ROČNÍK: VLASTIVĚDA - zeměpis: VLASTIVĚDA - dějepis: PŘÍRODOVĚDA: 01. ČR - demokratický stát: 39. Časová os
 2. Habsburkové na českém trůně prezentace. Nevadí, zašleme vám nové heslo na mail. Prezentace firmy 2015 (English language). Úvodní stránka. Foto a video. Videogalerie. Prezentace firmy 2015 (English language) habsburkové. Potomek Habsburků prohrál spor o své jméno, soudu vadilo šlechtické von
 3. Habsburkové na českém trůně I. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období Statistik
 4. HABSBURKOVÉ PO TŘICETILETÉ VÁLCE LEOPOLD I. 1657 - 1705 - povstání poddaných - války s Turky - válka o španělské dědictví JOSEF I. 1705 - 1711 KAREL VI. 1711 - 1740 - válka o španělské dědictví - pragmatická sankc

Habsburkové se v Evropě poprvé objevují kolem roku 1100. Pocházejí původně ze Švýcarska a jméno si zvolili podle svého sídla, hradu Habsburg (původně Habichtsburg, německy Jestřábí hrad). Jako Habsburkové je tento rod známý do roku 1740, kdy vymřel Prezentace je určena žákům 4. ročníku v hodině Člověk a jeho svět - vlastivěda. byly bohatší a Habsburkové zde vybírali více peněz. vliv českých zemí na panovníky habsburské říše se stále zmenšoval - veškeré pokusy o samostatnost byly vždy potlačeny

Habsburkové - Wikipedi

Habsburkové ztrácí možnost vlády na Iberském poloostrově, ale získávají Neapolsko a Sardinii, Sever Itálie, celé Šp. Nizozemí; 1701 vzniká Pruské království - Fridrich Vilém I. - militaristický stá Český stát. 500. 2000. 1000. 1500. Habsburkové. české země. Uhry. rakouské zem Pražské povstání Habsburkové za pomoci silné armády potlačili. Porážka i následná třicetiletá válka přinesly do českých zemí neštěstí a bídu. Kdo se nestal katolíkem, musel odejít do ciziny. To postihlo i největšího učence 17. století - Jana Amose Komenského Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka. Prezentace aplikace PowerPoint Třicetiletá válka Prezentace aplikace PowerPoint Falcká a dánská válka Albrecht z Valdštejna Švédská válka Prezentace aplikace PowerPoint 1632 bitva u Lützenu Zavraždění Albrechta z Valdštejna v Chebu (1634) Švédsko - francouzská válka Prezentace aplikace PowerPoint Vpád Švédů do Čech.

Vlastivěda 5 - Procvičován

Habsburkové II. část - prezentace Evropa na počátku novověku - prezentace Evropa po třicetileté válce - prezentace. Dějepis - USA, VFBR, ČNO. Vznik spojených států amerických - prezentace Velká francouzská revoluce - prezentace České národní obrození - prezentace Učební materiály 7. ročník Pán s tebou, a jestli nespěcháš, zastav se na máz piva nebo pravého klášterního červeného. To z našich sklepů chutná i opatovi Augustinovi a ten už něco vypil!Hledáš spásu duše před testem, nebo moudré rady zkušeného kronikáře Habsburkové (1526 - 1627/8) Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.004 Bitva u Rocroi (1643) byla rozhodujícím střetnutím mezi španělskými a francouzskými vojsky. Francouzi, kterým velel mladý Ludvík II.Bourbon, španělskou armádu porazili.Tato událost vedla k zahájení mírových jednání roku 1644 v Münsteru a Osnabrücku, která skončila podepsáním vestfálského míru (1648).. Nový velitel švédského vojska Torstenson zahájil v roce. Úvod » Vládnoucí rody na českém trůně » Habsburkové (1526-1918) Habsburkové (1526-1918) HABSBURKOVÉ (1526 - 1918

Luštěnky Zápisy 4

Nástup Habsburků na český trůn Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Marie Toncrová Anotace: objasní vnitřní vývoj v českém státě po roce 1526, popíše úlohu rodu Habsburků v naší historii Autor: Mgr. Marie Toncrová Jazyk: čeština Datum vytvoření: květen 2012 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: dějepis Tematický okruh: Objevy. • Habsburkové tvrdě prosazují katolictví jako jediné náboženství • Lidé jsou nuceni přestoupit na tuto víru • Kdo nechtěl (pouze šlechta a měšťané) -musel se vystěhovat a byl mu zabaven majetek • Poddaní museli zůstat a stát se katolík Habsburkové. Osvícenský absolutismus - prezentace. Osvícenský absolutismus - text. Vznik USA. Velká francouzská revoluce a Napoleon. 9. ročník. Češi za první světové války. 1. světová válka a ruské revoluce - zápis do sešitu. 1. světová válka - prezentace Názvy: Svatá říše římská - ve středověku Svatá říše římská národa německého - v novověku, i část habsburské monarchie, Čechy, Rakousko, Švýcarsko panovníkem římsko-německý císař (Habsburkové, ale 1740 rod Karlem VI. vymřel po meči) volen doživotně 9 kurfiřt

Habsburkové + Katolická šlechta. Nekatolická šlechta. Domáhá se práv, podílu na vládě. Města. Hospodářsky slabá, omezována panovníkem i šlechtou. Poddaní na venkově. Zvyšování povinností, lhostejnost k zápasům šlechty. VY_32_INOVACE_20_české stavovské povstán Prosinec 1437 - Zikmund umírá na sněť při cestě ze Znojma do Prahy -> Habsburkové si dělají nároky na český trůn. Na trůn je dosazen Ladislav Pohrobek. Ladislav Pohrobek - před korunovací onemocněl a zemřel. V Čechách se správcem stává Jiří z Poděbrad a v Uhrách Matyáš Korvín 30-letá válka (1618-1648) Příčiny: 1) náboženské - spor mezi katolíky a protestanty - hlavně ve smíšených zemích.Německo - katolická liga-Maxmilián Bavorský, Kalvinistická unie-Fridrich Falcký. 2) mocenská - Habsburkové chtějí z Evropy vytvořit jednotnou katolickou monarchii pod svojí nadvládou.Francie vstoupí do boje na straně protestantů proti Habsburkům Procvičování. Základní škola MOCHOV. Menu a widgety. ÚVOD; Předměty. Matematika. 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. roční Prezentace aplikace PowerPoint Author: Veronika Klímová Last modified by: Veronika Klímová Created Date: 6/21/2011 8:16:10 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Other title

Habsburkové na českém trůně prezentace — komentáře ke

Habsburkové na českém trůně I

Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Habsburkové(název podle jednoho z prvních hradů - Habichtsburg) - velmi mocný panovnický rod. V čele španělských Habsburků Karel (patřilo mu např. Španělsko, Nizozemí, kolonie, byl císařem římské říše) Prezentace aplikace PowerPoin Prezentace Osobnost Marie Terezie fascinuje i dnešní společnost, je toho na ní tolik zajímavého, i proto se o jejím životě dá zpracovat řada referátů a prezentací. Je možné se zaměřit jen na ni a její děti, nebo její politiku, reformy, její vztah s manželem

Vlastivěda :: Uc-se-hrave

Rodokmen Habsburků - Wikipedi

Habsburkové byli poraženi. V Evropě i v Říši byli Habsburkové vážně oslabeni. V Říši říšská knížata posílila svoji moc na úkor císaře. V dědičných zemích však Habsburkové svoji vládu upevnili. Důsledky to mělo především pro české země. Restituční hranice k roku 1624 znamenala, že Čechy zůstaly katolické S objevem Ameriky v roce 1492 přichází novověk a přináší s sebou mnoho kulturních i politických změn. Na český trůn nastupuje Ferdinand I. a moci se tak ujímají Habsburkové Habsburkové potřebovali upevnit svou moc. Vlády se ujal osmnáctiletý FRANTIŠEK JOSEF I. Proto byl Ferdinand I. Dobrotivý sesazen. FRANTIŠEK JOSEF I. VLÁDL V ČECHÁCH 68 LET. FRANTIŠEK JOSEF I. Měl se oženit s Helenou Bavorskou. Prezentace aplikace PowerPoin Udrželi si Habsburkové svou moc? 23) Kdo byl Jan Amos Komenský? 24) Proč musel J. A. Komenský odejít z Čech a kam odešel? 25) Jak se učili žáci ve školách v době před Komenským? 26) Jak si školu představoval J.A. Komenský? 27) Jak se nazývá obrázková učebnice J.A. Komenského

Habsburkové - Dějepis - Maturitní otázk

Přemyslovská linie však poté pokračovala po přeslici v dalších královských dynastiích, což byli Lucemburkové (1310-1436), Habsburkové (1436-1457), Jagellonci (1471-1526) a opět Habsburkové (1526-1740), posléze Habsbursko-Lotrinská dynastie (1740-1918) Habsburkové v českych zemích Vláda vládl: 1526-1564 první habsburk na českém trůně snaha posílit centrální stavy 23. 10. 1526-korunuvace českým králem Vládl - Vídeň, Praha -místodržící Ferdinand první Subtopic Dětství Narozen:10.3. 1503 Vyrůstal ve španělsku Vedení - přísný Živo

Habsburkové dál šíří svou moc, 1526 je u Moháče zabit Ludvík Jagellonský a Habsburk Ferdinand I. je zvolen českým a uherským králem. Roku 1580 se Portugalsko a jeho kolonie připojí formou personální unie ke Španělsku. Habsburkové získali největší území a moc svobodné vůle a tímtéž právem je sesazuje.Habsburkové již nejsou hodni toho, aby vedli náš národ, který má být od nynějška svobodným a nezávislým.15 Avšak ne všech proklamovaných bodů deklarace bylo dosaženo. Naše demokracie bude spočívat na všeobecném právu hlasovacím Literární moderna, prezentace Ota Pavel, prezentace písničky ze Semaforu a Osvoboz. divadla realismus ve světové literatuře Literární didaktická hra antická řecká a latinská římská literatura veselé opakování Antiky Habsburkové 9-3 anorganické názvosloví. Prezentace s výkladem na téma poválečné Československo. Dozvíte se více o událostech po roce 1945 a postupném nástupu diktatury komunismu. 3 kredity Dějepisný kvíz č. 1. Soubor otázek s automaticky nastaveným hodnocením a počtem bodů, jež prověří Vaše znalosti z látky dějepisu.. První Habsburkové - LOTO. První Habsburkové - GRAVITY. HISTORICKÉ UČIVO - ODKAZY K UČIVU. LEDEN. HISTORIE ČESKA - UČEBNICE ON-LINE. Pravěk - prezentace. Starší doba kamenná - přiřazování.

Prezentace Vlastivěda 4. roč. Odkazy. 02_Česká a moravská města [PPTX, 2,1 MB] 03_Praha - památky [PPTX, 1,7 MB] 04_Památky v mém okol 17_Habsburkové [PPTX, 521 kB] 18_Jan Amos Komensk. Otázka: Vývoj Evropy po třicetileté válce Předmět: Dějepis Přidal(a): Desmond94 Evropa v druhé polovině 17. a na počátku 18. století - počet obyvatel a poměry v zemědělství - počet obyvatel v Evropě značně klesl kvůli válečným konfliktům, epidemiím, hladomorům a vystěhováním do zámoří, nejvíce to postihlo oblast Německa, která ztratila hodně obyvatel. Habsburkové. 1526-1564. Ferdinand I. * 1503 † 1564. Vyrůstal na španělském dvoře - dobré vzdělání.

Na základě motivační prezentace,obrazového materiálu a dílčích úkolů žák získá základní informace o období vlády Napoleona Bonaparta ve Francii, které mu mají (Habsburkové, Hohenzolernové, Romanovci) SVATÁ ALIANCE Ruska, Pruska, Rakouska Habsburkové Za Napoleonských válek získalo Bavorsko díky obratné politice vratislavským mírem roku 1805 suverenitu a jeho panovník královský titul. Kromě toho mu Rakousko učinilo územní ústupky a za to Bavorsko postoupilo všechny tzv. české statky Wittelsbachů arciknížeti Ferdinandovi, od roku 1814 velkovévodovi. Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užití.podmínky užití

Genealogie - Mgr

Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál Josef II. byl nejstarším synem Marie Terezie a císaře Františka I. a zároveň prvním Habsburkem z Habsbursko-Lotrinské dynastie Otázka: Vznik habsburského soustátí a jeho vývoj do poloviny 17. století Předmět: Dějepis Přidal(a): Mand Habsburkové v 16. století a první polovině 17. století - jeden z nejvýznamněji politických rodů v Evropě - ovládali nejvíce území v Evropě = bylo to díky tomu, že získali Španělský trůn (tím získali vliv v Nizozemí a v koloniích), v té době byl.

Habsburkové na českém trůnu. Nástup Habsburků na český trůn. 1526 - Bitva u Moháče. Smrt Ludvíka Jagellonského. Množství kandidátů na český trůn Habsburkové se však snažili tento trend zvrátit, centralizovat moc a uchopit ji pevně ve svých rukou. Doba jim v tom byla nakloněna, neboť právě po Třicetileté válce zůstávaly velmocemi pouze ty státy, které absolutními monarchiemi byly. Tento přesun moci však samozřejmě vyvolával značnou nelibost u stavů Štítek: DĚJEPISNÁ PREZENTACE. Člověk současného typu https://dejepisna-kanka.webnode.cz/news/clovek-soucasneho-typu/ Slované https://dejepisna-kanka.webnode. Habsburkové byli a jsou rodinou evroou a politickou, jejíž stopy můžeme sledovat daleko za hranice našeho kontinentu. Kontinuita jejich vlády a politická angažovanost jsou dodnes zdrojem veliké fascinace. Kniha Habsburkové podává ucelený přehled o dějinách Habsburků, které sahají až do naší současnosti, a vykresluje. Jiřina Štouračová Masarykova univerzita Jiřina Štouračová Brno 2014 Vývoj správních institucí českého státu Vývoj správních institucí českého státu 1526-1848 1526-184

České země po Bílé hoře Mgr. Michael Přenosil Podkrušnoorské gymnázium, Mos Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely Habsburkové na českém trůnu. 29.10.2014 18:45 POWERPOINTOVÁ PREZENTACE. habsburkové na č.trůnu.ppt (422912

Česká kultura na přelomu 19. a 20. století Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 17. října 200 Habsburkové prezentace PowerPoint 14 12 63 VY_32_INOVACE_38_13 Dějepis 8. Marie Terezie prezentace Word 3 2 64 VY_32_INOVACE_38_14 Dějepis 8. Josef II. prezentace PowerPoint 8 6 65 VY_32_INOVACE_38_15 Dějepis 8. Velká Británie dílna světa prezentace PowerPoint 9

Habsburkové na českém trůnu. Nástup Habsburků na český trůn. 1526 - Bitva u Moháče. Smrt Ludvíka Jagellonského. Množství kandidátů na český trůn Habsburkové. Jeden z nejvýznamnějších panovnických rodů v evroé historii až do svého vymření po meči roku 1740 a po přeslici roku 1780. Země , kde vládli : Svatá říše římská, Rakousko, Chorvatsko , České země, Uhersko, Španělsko, Portugalsko Habsburkové porušili svou smlouvu s naším národem, nezákonně překročujíce naše práva a znásilňujíce ústavu našeho státu, kterou sami přísahali zachovávat, a my proto odpíráme zůstat déle součástkou Rakousko-Uherska v jakékoli formě. Třetí, závěrečný díl ilustrativní prezentace věnované první světové.

Habsburkové v 17. a 18. st. - poznávání, prezentace VY_32_INOVACE_04_JA_D Vznik USA - učební text (prezentace) VY_32_INOVACE_05_JA_D Dějiny USA v 18. st. - test VY_32_INOVACE_06_JA_ Několikrát se Habsburkové snaží prosadit ve střední Evropě. Roku 1526 Ferdinand I. sedá na český trůn a to díky manželství s Annou Jagellonskou, má tedy dědický nárok. Roku 1528 je Ferdinand I. jmenován uherským a 1521 římským králem. Vládu nad střední Evropou udrží dlouhých 400 let • Anotace: Prezentace žáky interaktivním způsobem seznamuje s uměleckým vývojem ve středověku v období rozkvětu baroka a literatury tohoto období. Především se zaměřuje na českou literaturu. •U moci byli Habsburkov prezentace, zápis v učebně Španělští Habsburkové) Turecko. Květen. Habsburkové u nás. Rudolf II. Předbělohorské období.

Vl: Habsburkové Vl: Opakovací test Vl: Renesance Vl: Sousední státy ČR Vl: Světadíl Evropa; 5. ročník - Angličtina: AJ: Řadové číslovky a měsíce AJ: Minulý čas prostý AJ: Nakupování - anglické peníze AJ: Otázky AJ: Předložky AJ: Sloveso být v minulém čase AJ: Tázací zájmena - jak, kdy, kde.. Numismatika a vývoj platidel v českých zemích - prezentace; Habsburkové 17. a 18. století; Československo 1990 - 1993; Sametová revoluce - listopad 1989; Československo za normalizace; Československo v roce 1968; Československo v letech 1948 - 1967; Československo v letech 1945 - 1948; Protektorát Čechy a Morav Kdy a jak získávají český trůn? Ferdinand I. Rudolf II. katolický král x kališníci v Čechách veškré rozhodování ve Vídni x co nejvíce peněz z Čech obnovení ražby tolaru náboženská válka v Německu - rozpor s čes. šlechtou příchod jezuitů spory mezi katolíky a evangelíky říš Prezentace se věnuje českému stavovskému povstání, jeho příčinám, průběhem, následkům vzpoury. Seznámí žáky s pojmy defenestrace v roce 1618, zimní král, konfiskace, exulant. Habsburkové u nás - 1.pol. 17. století. Habsburkové. Po porážce Turků u Vídně v roce 1683 došlo k jejich poměrně rychlému ústupu z území dnešního Chorvatska na linii hranice Bosny a Hercegoviny. Na chorvatský trůn dosedli Habsburkové a Chorvatsko se stalo nedílnou částí Rakouského císařství. A tato situace zůstala téměř neměnná až do první světové.

ARUS: Podpora kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků škol v oblasti zavádění formativního hodnocení pro vedoucí pedagogické pracovníky MŠ a SPg

Habsburkové Jan Hus Řím Tovaryšstvo Ježíšovo Luteráni Jednota bratrská Vatikán Jan Kalvín. Zdroje použité z internetu dne 8.10. 2012 Habsburkové - 1867 Rakousko - Uherské vyrovnání - úprava prezentace - kvalita prezentace před třídou . 20.10.2014 Opakování učiva, 22. 10. 2014 test na přírodní podmínky Evropy, sídla a hosppdářství. Habsburkové zvítězili. Vládli dalších 300 let v českých zemích. Bitva na Bílé hoře. Trvala přibližně 2 hodiny. Po prvním náporu začali čeští vojáci utíkat. Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by: Blanka Žánová Company Habsburská monarchie 2. poloviny 19. století. Územní rozsah - Rakousko, Čechy, Morava, Uherské království, Severní Itálie, Halič, Bukovin 1620 - Bílá hora - Habsburkové zvítězili = 300 let vládli v našich zemích. 21. 6. 1621 - popraveno 27 vůdů odboje na Staroměstském náměstí v Praze. katolické náboženství bylo jediné povolené.

Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace Strachotice 71, 671 29 Strachotice tel: 515 235 529, e-mail: zsstrachotice@gmail.com Vyrobil WeDeComWeDeCo hodina: dějepis: online hodina: Francie za vlády Ludvíka XIV prezentace a zadání v Teams - vysvětlování učiva, ústní zkoušení : Habsburkové po 30leté válce, bitva u Vídně Evropa v době protireformace a zámořských objevů (15.-16.stol.). Vzestup Španělska a růst náboženského napětí. 2.stupeň ZŠ. Autor: Mgr.Martin Šimek, Masarykova ZŠ Plze Úvod do novověku dějinná epocha v evroých i mimoevroých oblastech = 15/16. st. - 1918 Data považovaná za počátek novověku: 1492 = Kryštof Kolumbus objevil Ameriku 1485 = v Anglii skončila Válka růží (Lancasterové X Yorkové) 1453 = dobytí Konstantinopole Turky = zánik východořímské říše 1517 = zveřejnění 95 tezí Martinem Lutherem 1526 = bitv Po bitvě na Bílé hoře začali Habsburkové dělat v Čechách pořádek. 21. června 1621 popravili 27 pánů včetně Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a Jana Jessenia

Školní rok začíná v úterý 1.9.2020. Podzimní prázdniny 29.-30.10.2020. Vánoční prázdniny 23.12.2020 - 3.1.202 VY_32_INOVACE_05_Francouzské náb. války_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizac

02 - IT - Prezentace - Osobnosti v historii českého státu; 06 - Postavení a finanční zdroje ve sportu - Unie českého fotbalu - Český jazyk - otázka č. 13 kritický realismus v české leteratuře; CJ - Český jazyk - Baladická epika v české literatuře 19. a 20. stolet Bohumil Žďárský: Populárně - naučné prezentace. Pythagoras a jeho věta Thaletova věta: Rychlost v uzlech: Včely a jejich květy: Včely a jejich květy II. Antoni Gaudí: Habsburkové: Bohumil Žďárský: Hudební prezentace. Glenn Miller: Johann Sebastian Bac

Pronájem zámeckého salonku - PloskoviceRozhledna Varhošť - PloskoviceSÁMŮV KMENOVÝ SVAZ 4Edukativní workshop "Zajíc se probouzí" - PloskoviceFotogalerie - Ploskovice

Habsburkové a papežská strana na něj zesílili tlak. Uherští magnáti postupně přecházeli na stranu Karla Roberta a v roce 1304 byl Václav nucen opustit Uhry. Svatoštěpánskou korunu odevzdal příteli, bavorskému vévodovi Otovi. Václav musel ustoupit, protože namohl bojoval o dvě sousední země najednou Habsburkové. 20. 9. 2009. Habsburkové na českém trůnu. Ferdinand I. (1526 - 1564) Maxmilián II. (1564 - 1576) Rudolf II. (1576 - 1611) Matyáš (1611 - 1619) bratr Rudolfa II. Friedrich Falcký (1619 - 1620) německý kurfiřt, zimní král. Naše další fota a prezentace - web nestačil. Habsburkové si mohou oddechnout. Pokračování rodu v mužské linii je zachováno. Na tento okamžik se čekalo více než půl století! Josef se narodil do nelehkého období. Jeho matka musela čelit tlakům ze všech stran, aby uhájila své dědictví po otci oficiální webová prezentace státního zámku. Dnes zavřeno Habsburkové Po roce 1918 Park Fotogalerie Tipy na výlet Svatby a pronájmy Svatby a pronájmy Svatby Pronájem zámeckého salonku Zámek a filmaři Zámecká kavárna Zprávy Akce E-shop. Název DUM: Habsburkové Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Ročník: 7. Druh učebního materiálu: prezentace Klíčová slova: Habsburkové, Ferdinand I., Maxmilián I., Česká konfese Anotace: Žáci v této hodině pracují pod vedením učitele, který má k prezentaci výklad nového učiva

 • Prýmek s bambulkami.
 • Halestorm praha 2017.
 • Jasmín nahokvětý množení.
 • Vlajky francie.
 • Ii všeruský sjezd.
 • Pomalý hrnec s regulací teploty.
 • Lov kaprů v létě.
 • Angus přerov.
 • Pulp fiction zed.
 • Cviky na vyvolání porodu.
 • Sangria albert.
 • Egypt suvenýry.
 • Korunovační žezlo.
 • Zákony ducha cesta k životnímu cíli.
 • Citaty o smutku bolesti.
 • Shrek movies.
 • Plavební sezona brno 2017.
 • Folk a country festivaly 2018.
 • Civava pardubice.
 • Řidičák a1 brno.
 • Mmo name generator.
 • Nebyla to laska na prvni pohled.
 • Fraxiparine a menstruace.
 • Jak vybrat surf.
 • Shrek 1 celý film.
 • Beránková bezkostrová sedla.
 • Raft colorado.
 • Mi 9 alza.
 • Svatební šaty 2019 brno.
 • Delikvence.
 • Sudan bezpecnost.
 • Koralky smes.
 • Šrafování materiálů.
 • Zottarella vs mozzarella.
 • New wolfenstein trailer.
 • Dress code types.
 • Mandala štěstí.
 • Otevřený regulační obvod.
 • Pohádky do diaprojektoru.
 • Golf gti 4x4.
 • Alibaba.