Home

Francouzská revoluce 1830

Červencová revoluce ve Francii v roce 1830 a její ohlas v

 1. Poslko je od r. 1795 rozděleno. V Evropě bylo národně neexistující, přesto zde červencová revoluce podnítila v listopadu 1830 povstání, které zahájili žáci důstojnické školy ve Varšavě. Ruská armáda ho potlačila - rozhodující bitva u Ostroleky v r. 1831. V r. 1846 povstání v oblasti Krakova (= rakouská zóna)
 2. Velká francouzská revoluce je označení pro období dějin Francie mezi lety 1789 a 1799, tedy zhruba od svolání generálních stavů králem Ludvíkem XVI. do uchopení moci Napoleonem Bonapartem.Tehdejší absolutní monarchie ve Francii byla během ní nahrazena vládou lidu a republikánstvím; začalo krvavé pronásledování katolíků a všech odpůrců nových pořádků
 3. Titulek: Velká francouzská revoluce. změny ve volebním řádu, 1830 povstání v Paříži. Na trůn se dostává Ludvík Filip I. - byl docela oblíbený, zaštítil samostatnost Belgie, která byla součástí Holandska. 1834 - velká povstání za republiku v Paříži a v Lyonu, král ale udržen..
 4. Červencová revoluce z roku 1830, která začala jako povstání proti omezení svobod a proti vládě Polignace, se obrátila na slogany svržení krále. Vévoda Louis Philippe Orleans byl vyhlášen místokrálem království a jeho volba byla malá - buď vládl v souladu s myšlenkou vzpurné buržoazie o povaze takové moci nebo vyhnání

Hodnocení referátu Červencová revoluce 1830 ve Francii. Líbila se ti práce? Podrobnosti 17. prosinec 2007 4 284× 372 slov. Podobné studijní materiály. Francouzská revoluce a napoleonské války - referát (Dějepis) Revoluce 1848-1849 - referát (Dějepis) Revoluční hnutí 1.pol 19. Francouzská revoluce Za Ludvíka XVI. již dochází v zemi ke katastrofální finanční situaci, kterou se žádnému ministru financí nedaří řešit. Král byl přinucen svolat v květnu 1789 generální stavy, které tvořily zástupci šlechty, duchovenstva a tzv.třetího stavu

Velká francouzská revoluce - Wikipedi

Velká francouzská revoluce ovlivnila svým průběhem celou Evropu 18. a 19. století. Otřásla základy absolutistických monarchií a zapříčinila mnoho významných změn. Dějepisně.cz připravilo o této době našich dějin článek, který v bodech jasně, přehledně a výstižně popisuje vše podstatné Velká francouzská revoluce. Autor, revidující: Václav Němec, Tomáš Čížek Francouzská společnost byla rozdělena na tři stavy. První stav tvořilo duchovenstvo, které, ačkoliv ne příliš početné (představovalo necelé 1% celé francouzské společnosti) vlastnilo téměř 1/10 půdy. Druhý stav tvořila šlechta Teď jsem v časopise četla o revolucích a je zde francouzská revoluce z roku 1830, barikády, monarchie x republika atd. Zní to stejně jako ta v Bídnících. Až na to že v tato je v roce 1830 a v Bídnících v roce 1832. V časopise pak dále píší, že byla revoluce úspěšná a krále se podařilo svrhnout. V Bídníkách to ale tak nevypadá, spíše opačně Velká francouzská revoluce byla způsobena oslabením monarchie, změnou v myšlení společnosti a ekonomickou krizí.. Aby vyřešil krizi, král svolává generální stavy. Ale toto shromáždění je zklamáním, protože se nic nezmění a požadavky lidí, jako je zrušení feudálního práva, zavedení spravedlivých daní a vytvoření ústavy jsou ignorovány

Velká francouzská revoluce: referá

 1. Velká francouzská revoluce před 230 lety prosadila občanská práva, odstranila šlechtu a feudální výsady. Podle Desgenettových Zdravotnických dějin Východní armády, vydaných v Paříži roku 1830, si Napoleonova výprava do Egypta v letech 1798-1799 vyžádala z jeho 30 000 mužů 3614 padlých v boji, 854 zemřelých na.
 2. Velká francouzská revoluce. V roce 1830 se ale jih odtrhnul a vyhlásil definitivní samostatnost pod názvem Belgie), ale získalo celou severní Itálii (Benátky, Lombardie, Istrie, Dalmácie). Rusko si podrželo Finsko a získalo zpět Polsko - formálně existovalo Polské království (tzv..
 3. 3. 9. 1791 přijata 1. francouzská ústava, Francie se stala konstituční monarchií. 1791 tzv. Pilnické prohlášení - dohoda Pruska a Rakouska o násilném potlačení revoluce, z obavy šíření revoluce za hranice Francie. II. období zákonodárného shromáždění 1. 10. 1791 - 20. 9. 1792
 4. Velká francouzská revoluce. D - Dějepis. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. VFR-předrevoluční Francie, 3 stavy, finanční krize-Ludvík 16, daňové reformy-privilegované stavy nesouhlasí,květen 1789-generální stavy (1614), vítězství 3 stavu,17.6.1789-národní shromáždění, král.
 5. Francouzská revoluce byla zahájena dobytím pařížského vězení. Jak se jmenovalo? - Bastila. 3. Jak se ve Francii nazýval politický klub, který se scházel ve zrušeném kláštera sv. Jakuba?-jakobíni. 4. Do které země podnikal tažení Napoleon Bonaparte v roce 1812?- do Ruska. 5
 6. OTESTUJTE SE V KVÍZU: https://forms.gle/ov8FJVLNitR5FhhY6 ZOPAKUJTE SI LETOPOČTY: https://quizlet.com/_8nu05a?x=1jqt&i=2ncg5e PŘEČTĚTE SI VÍC: http://edisco...
 7. Francouzská revoluce 1789 = dobytí Bastily - 1799 = Napoleon císařem heslo revoluce: Svoboda - Rovnost - Bratrství Doba, kdy si žádný Francouz nebyl jist svým životem. Politická situace se velmi rychle měnila. Kdo byl v čele dnes, mohl být již zítra gilotinován. Poměry ve Francii před začátkem revoluce Obyvatelé Francie děleni do tří skupin: Duchovenstv
Francouzské království – Wikipedie

Francouzská revoluce. Přihlásit se. Dnes je tomu 227 let, co spatřila světlo světa gilotina, popravčí nástroj hojně využívaný v době Velké francouzské revoluce i nacisty v Praze . Červencová revoluce 1830 Prezentac . Francouzská revoluce /. Article · January 2008 with 18 Reads Francouzská revoluce může označovat: Velká francouzská revoluce (1789 až 1799) Červencová revoluce (1830) Únorová revoluce 1848; Pařížská komuna (dočasné zřízení v roce 1871) Tato stránka je rozcestník, tj. místo s odkazy na různé články, které by jinak měly stejný název 1830 revoluce v Belgii. 1831 osamostatnění Belgie od Španělska. 1823 osamostatnění Řecka . Další podobné materiály na webu: Evropa v období napoleonských válek; Velká Francouzská revoluce; Velká francouzská revoluce a napoleonské války; Revoluční rok 184 Tato revoluce byla přelomem, neboť neodstranila pouze dočasné problémy, ale celý dosavadní politický řád. Velká francouzská revoluce přinesla změnu v chápání pojmu revoluce i jako vytvoření nové organizace společnosti. Revoluce 1830 Velká francouzská revoluce Francie v předvečer revoluce Ve Francii žilo v 18. století téměř 26 milionů obyvatel (více obyvatel žilo už jen v Rusku). Absolutistický způsob vlády ve Francii se po celé 18. století nijak nezměnil, poddaní neměli žádné svobody, jen povinnosti, král měl veškerou moc, mohl necha

Francie

Mýtus o Francouzské revoluci. Co nám v dějepisu neřekli. Profesor Pierre Chaunu (1923 - 2009) je známý autor moderních dějin, člen Francouzského institutu, nositel desítek různých titulů. Jeho kniha La révolution declassée je dopodrobna zpracovaná ohnivá kniha, která ihned po vydání na kousky rozbila mýtus o revoluci 1789 Francie - konstituční monarchie od roku 1830 (Ludvík Filip Orleánský), volební právo měli jen nejbohatší ve 40. letech vlna neúrody, hospodářská krize - rostl počet nezaměstnaných, nespokojenost se postupně šířila z měst na venkov. D - Dějepis - Francouzská revoluce, její příčiny a důsledky, Napoleonské. 1848 Revoluce ve Francii, někdy známý jako únorové revoluci ( Révolution de février), byl jeden z vlnu revolucí v roce 1848 v Evropě. Ve Francii revoluční události ukončily červencovou monarchii (1830-1848) a vedly k vytvoření Francouzské druhé republiky.. Po svržení krále Ludvíka Filipa v únoru 1848 vládla ve Francii zvolená vláda druhé republiky Velká francouzská revoluce - volnost rovnost bratství - příčiny- dlouholeté - osvícenské myšlenky- došlo jim, co chtějí - hospodářská krize- příliš mnoho peněz jde šlechtě, nákladný královský dvůr, vojsko- bankrot - středověké přežitk

Revoluce července nebo francouzská revoluce 1830: Popis

 1. Otázka: Velká Francouzská revoluce Předmět: Dějepis Přidal(a): Ajinka - Ludvík XVI. nesvolává generální stavy, naposledy 1613, svolány až 1788 (9) - 290 duchovních, 270 zástupců šlechty a 580 poddaných -> požadavek krále vybrat výjimečné daně, aby splatil státní dluh-> velká nespokojenost třetího stavu, chtěli, aby se hlasovalo jednotlivě - nelibost krále.
 2. Francouzská revoluce a Napoleon (1/11) · 17:05 Francouzská revoluce Ekonomické a společenské důvody Velké francouzské revoluce, Národní a Ústavodárné shromáždění, pád Bastily. Navazuje na Před 1300 n.l. - starověk a středověk
 3. V Paríži v zúfalej situácii oznámil panovník 8. augusta 1788, že na máj 1789 zvolá (po 175 rokoch) zasadnutie generálnych stavov.O týždeň neskôr štát vyhlásil bankrot.Panovník súhlasil so zvolaním generálnych stavov (teda zapojením aj tretieho stavu do rozhodovania) preto, lebo vtedy podobne ako jeho opozícia dúfal, že takto mocenský konflikt dopadne v jeho prospech

Červencová revoluce 1830 ve Francii - Dějepis - Referáty

Francie v 18.století Ludvík XV. (po nás potopa) - když se dostane k vládě, jde stát do háje (prohrává všechny války, ) - úpadek státní kasty - ztráta kolonií, čím dál větší výdaje - Versaillský dvů Kritický realismus se ve Francii formuje ve třicátých a čtyřicátých letech devatenáctého století. Nejvýznačnější situací, která dala zrod kritickému realismu, byla Velká francouzská revoluce (červenec 1830). Buržoazní revoluce se stala předělem nejen v historii, ale i v dějinách kultury a literatury V Latinské Americe osvobodili většinu Jižní Ameriky Simón Bolívar a José de San Martín. 1830, většina latinskoamerických zemí bylo volné. V Evropě byly také podobné vzpoury. Francouzská revoluce byla jiskra, která iniciovala následující revoluce po celém světě. Rozvoj republiky a demokraci

Francouzská revoluce - Dějin

Francouzská revoluce Francouzská revoluce. Konec absolutismu - svolání generálních stavů (Po propuštění odešel do Ameriky. 1830 se vrátil) Revoluce se přesouvá na venkov - rolníci přepadávali zámky feudálních pánů Začíná pronásledování údajných nepřátel revoluce, aristokraté prchají, evroé vlády. 5. výsledky a důsledky revoluce 6. nástup Napoleona k moci 7. války - Anglie, Rakousko, ovládnutí Evropy, Rusko, bitva národů 8. konec Napoleonovy vlády, restaurace Bourbonů 9. vliv napoleonských válek na dění v Evropě - Vídeňský kongres, Svatá aliance, kvietismus Francouzská buržoazní revoluce Ludvík XVI. - 1774 - 179 Francouzská revoluce (1789 - 1799) propuštění politických vězňů.1830- ústava po vzoru francouzské. 1848 - četná povstání, centra v Miláně a v Benátkách.Nepokoje v Itálii, přesto sardinský král v březnu vyhlásil válku Rakousku za jednotu Itálie - poražen.. Do druhé emigrace se dostal po roce 1830. Od roku 1824 do roku 1830, kdy vládl ve Francii, se snažil zavést tvrdší režim, který se vracel před rok 1789. Nastolil velmi tvrdou cenzuru, začal vracet emigrantům z dob francouzské revoluce velké majetky, které už přesahovaly určitou mez, velice podporoval klerikalizmus atd

Francouzská buržoazní revoluce - Dějepisně

2 Jaké byly liberální revoluce? 2.1 Revoluce z roku 1820; 2.2 Revoluce z roku 1830; 2.3 Revoluce z roku 1848; 3 Odkazy Pozadí Nezávislost Spojených států a francouzská revoluce. Po půlstoletí, než začaly liberální revoluce, existovaly hlavní politické a sociální hnutí, která jsou nejjasnějšími předky toho, co se stalo. Velká francouzská revoluce. VFR v dějinách někdy také označována jako Velká buržoazní revoluce, též jako Revoluce třetího stavu. Jednoznačným cílem revoluce bylo zlikvidovat středověké dělení obyvatelstva, společnosti na stavy a vytvořit tak demokratickou občanskou společnost postavenou na rovnoprávnosti lidí, snaha.

Velká francouzská revoluce - dějepis

 1. První světová válka v letech 1916 - 1918, Říjnová revoluce v Rusku, Versailleský mír Osvobozenecký zápas Čechů a Slováků za 1. svět. války Vyvrcholení národně osvobozeneckého boje Čechů a Slováků za I. světové války a 28. říjen 191
 2. Na titulní stránce jednoho z prosincových čísel se objevil titulek Francie čelí svým dějinám: 1648, 1789, 1830, 1848, 1871 čtyři století revolucí. Výtvarným motivem obálky pak byl obraz Pierre-Jérômeho Lordona , na kterém se v pařížské Rue de Babylone lid střetává s vojskem během revoluce 1830
 3. 25. února 1848 byla vyhlášena druhá francouzská republika. Revolucionáři vytvořili prozatímní vládu, která pod tlakem paříž-ských ulic odstranila nenáviděnou cenzuru a zrušila zákaz sdružo- vání, vyhlásila rovnost všech občanů a vypsala volby do Národního shromáždění na základě všeobecného hlasovacího práva
 4. -Červnová revoluce -1830-obnovení monarchie-1848- Svržen král (únor)-vláda proti dělnickému hnutí- (červen)-2. Císařství- (1852-1870) Hodnocení referátu Velká francouzská revoluce. Líbila se ti práce? Podrobnosti 28. prosinec 2012 14 680
 5. 1789-94-Velká francouzská revoluce. 14. 7. 1789-dobytí Bastily 1792-1804-období 1. francouzské republiky (konvent, direktorium, konzulát) 1799 - svržení direktoria Napoleonem Bonapartem; vyhlášení konzulátu 1799 - 1815 - napoleonské válk

Národně osvobozenecká hnutí - Revoluce 1830 - dějepis Národní obrození - maturitní otázka z dějepisu Naše země ve 13.-15. století - maturitní otázk Francouzská revoluce dnes Autor: Dimitrios Konstantakopoulos Časopis Le Point patří k vlajkovým lodím francouzského konzervativního pravého středu. Na titulní stránce jednoho z prosincových čísel se objevil titulek Francie čelí svým dějinám: 1648, 1789, 1830, 1848, 1871 čtyři století revolucí

Byl jednou jeden člověk - 23 Jaro národů Díky všem za like a odběr Červencová monarchie , oficiálně Království Francouzů je označení pro Francii resp. Francouzské království v letech 1830-1848. Jediným francouzským panovníkem v tomto období byl Ludvík Filip Orleánský Revoluce 1830 měla ohlas i jinde v Evropě. V roce 1830 (říjen) vyhlásila nezávislost Belgie. V Belgii vypukla v roce 1830 revoluce, kdy se jih (Belgie) odtrhnul od Spojeného nizozemského království, vytvořeného na Vídeňském kongresu. Belgičtí povstalci měli podporu Francie · Velká francouzská revoluce (1789-1794), která definitivně ukončila feudální poměry v Evropě, umožnila vznik moderního francouzského státu (třetí republika vyhlášená roku 1870 následovala po dvojím císařství a dvojím království) a učinila z Francie politické a kulturní středisko Evropy

Jak je to s revolucí v roce 1830 a s Bídníky? Odpovědi

Nepomohla tomu ani fronda (1648 - 1653). Král je velmi zadlužen a musí si proto peníze půjčovat, a to především od bohaté buržoazie. Francouzská šlechta nepodniká a je trvale připojena ke královskému dvoru, čímž nemůže plnit ani své regionálně-správní povinnosti. 1. fáze revoluce (1789- 1792) Král Ludvík XVI Francouzská revoluce se stala vzorem či alespoň zdrojem poučení nejen pro všechny pozdější evroé revoluce, ale také pro všechny snahy o likvidaci starého feudálního režimu a nastolení občanské společnosti. Generální stavy. Svoláním generálních stavů (5. 5. 1789) se král Ludvík XVI. domníval, že získá od.

Dějiny udatného českého národa je TV seriál se 111 díly podle knihy Lucie Seifertové.Pavel Koutský: výtvarník, režisér, scénárista, totální animátor. Autor d.. Tzv. únorová revoluce našla svůj ohlas v protivládních vystoupeních po celé Evropě. 25. února 1848 byla vyhlášena druhá francouzská republika. Revolucionáři vytvořili prozatímní vládu, která pod tlakem revolučně naladěných pařížských ulic odstranila nenáviděnou cenzuru a zrušil

Belgická revoluce 1830 Během Velké francouzské revoluce, 1. října 1795, získala francouzská vojska 9 department ů. Rakousko muselo potvrdit nové uspo řádání mírem v Campu Formiu v roce 1797. Tyto departmenty pak automaticky p řešly pod Napoleonovo žezlo. Jeho p říchod neby Velká francouzská revoluce. PRŮBĚH. 1789 - nespokojenost, zadluženost, státní bankrot (1788), potřeba změny. Jacques de Turgot, Jacques Necker. 5/1789 - Národní shromáždění stavů ve Versailles hlasování o změnách. 17. 6. 1789 - Ústavodárné shromáždění . třetí stav reprezentuje většinu lidu, nerozpustí.

Video: Velká francouzská revoluce - Franina

Velká francouzská revoluce před 230 lety prosadila

Velká francouzská revoluce (1789) Francie v 19. století: První republika (1792-1804) První císařství (1804-1814) Restaurace monarchie (1814-1830) Červencová revoluce (1830) Červencová monarchie (1830-1848) Revoluce 1848 ; Druhá republika (1848-1852) Druhé císařství (1852-1870) Pařížská komuna (1871) Třetí republika (1870. Třídenní revoluce v roce 1830 ukončí vládu prastaré dynastie Bourbonů. Ukryje se v Praze Záhy po Karlovi musí totiž na nátlak parlamentu podepsat abdikaci i on a královskou korunu nakonec přebírá jeho vzdálený příbuzný Ludvík Filip (1773-1850) My v Evropě jsme ovšem přeborníky na revoluce, vybral jsem z Wikipedie několik těch nejznámějších: Nizozemská revoluce (1648), Slavná revoluce (Anglie 1688), Americká revoluce (1775 - 1783), Velká francouzská revoluce (1789 - 1799), Červencová revoluce (Francie 1830), Belgická revoluce (1830), Republikánská revoluce.

Velká Francouzská Revoluce, Napoleonské války, Osvícentsví

FRANCOUZSKÁ BURZOAZN REVOLUCl E (1748—1830) profeso světskéhr, o a církevního práva na tamní univerzitě. Když od polovin osmdesátýcy h le stolt 18 byl.. jío m založené hnut vystavení v Bao ­ revoluce nastupující buržoazi a jako b vedeney tohotí tajného o hnut se í. francouzská revoluce (1848) See: jaro národů, 1848-1849 See: rok revoluce, 1848-184 Nová francouzská revoluce bude nucena ihned opustit národní půdu a dobýt evroý prostor, na němž jedině je možno provést sociální revoluci 19. století. Teprve červnovou porážkou byly tedy vytvořeny všechny podmínky, za nichž se může Francie chopit iniciativy evroé revoluce Portaro - Webový katalog knihovny. See: velká francouzská revoluce (1789-1794 : Francie

Francouzská revoluce. Mirabeau: Běda privilegovaným třídám! (1789) Arthur Young: Předrevoluční Francie (1787) Prohlášení práv člověka a občana (1789) Kontrarevoluce a emigrace (1791-1793) Maxmilien Robespierre o soudu nad Ludvíkem XVI. (1792) Romain de Seze: obhajoba Ludvíka XVI. (1792 Eugène Delacroix: ''Svoboda vede lid 28. července 1830'' (Červencová revoluce) Revoluce (z lat. revolvere - převracet) je lidové povstání, jehož součástí je mimoprávní akce mas, kterou se usiluje o změnu politického systému, nikoli jen vládnoucí elity. 44 vztahy My v Evropě jsme ovšem přeborníky na revoluce, vybral jsem z Wikipedie několik těch nejznámějších: Nizozemská revoluce (1648), Slavná revoluce (Anglie 1688), Americká revoluce (1775 - 1783), Velká francouzská revoluce (1789 - 1799), Červencová revoluce (Francie 1830), Belgická revoluce (1830), Republikánská revoluce (Portugalsko 1910), Únorová revoluce (Rusko 1917. 1830 červencová revoluce ® červencová republika (Ludvík Filip) × do popředí opozice, nespokojeny také chudé vrstvy => bankety = lidé, kteří preferují reformy před revolucí x vůči státu nepřijatelné požadavky -> rozehnány -> zakázána činnost ® abdikace Ludvíka Filipa ® utíká do Anglie. 24. 2 Zobrazuji výsledky 1 - 20 z 52 pro vyhledávání 'francouzská revoluce (1789-1794 : Francie)' . Seřadi

Pátý díl německé dokumentární série připomíná nejen tyto objevy, ale i evroý kulturní vliv v Rusku a dějinné zvraty jako byla Americká válka za nezávislost či Velká francouzská revoluce JAK se SAMET proměnil v HADR, kterému se říká falešně REVOLUCE 1989 v ČSSR. Jak Marián ČALFA (KSČ) ke štěstí přišel s kámoši z KSČ-StB ke KORYTŮM Václav HAVEL jako MOST! po celou dobu sekundoval.mp4.mkv.jp Francouzská revoluce byla pro šlechtu zkouška Rozhovor s Michelem Figeakem o šlecht ě starého režimu, o vlivu marxismu na francouzskou historiografii a o zámeckém turismu - Ivo CERMAN D ě jiny Velká francouzská revoluce VFR v dejinách nekdy také oznacována jako Velká buržoazní revoluce, též jako Revoluce tretího stavu. Jednoznacným cílem revoluce bylo zlikvidovat stredoveké delení obyvatelstva, spolecnosti na stavy a vytvorit tak demokratickou obcanskou spolecnost postavenou na rovnoprávnosti lidí, snaha, aby si lidé byli rovni pred zákonem

Francouzská revoluce, její výsledek, a Legacy Výsledkem francouzské revoluce , která začala v roce 1789 a trvalo více než deset let, měl četné sociální, ekonomické a politické dopady nejen ve Francii, ale také v Evropě i mimo ni 1830 - ostatním skupinám se to nelíbilo - Červencová revoluce - vedli ji republikáni, chudina a studenti trvala pouze tři dny, král uprchl z Francie do Anglie, liberálové toho využili, našli nového krále, Ludvíka Filipa z Orleánské větv

Předrevoluční francouzská společnost Francie, Paříž; r. 1830. d) Děj: Devatenáctiletý selský synek Julián Sorel se dostává jako vychovatel do rodiny starosty ve Verriéres, pana de Renal. Z nesmělého chlapce, který se příliš lišil od ostatních a oni jím pohrdali, se stává nešťastník bojující s celou společností Raný romantismus 1800 - 1830 - vychází z hudebního klasicismu, začíná ale porušovat jeho symetrii a uměřenost, v tom navazuje na Beethovenův individualismus. Jeho typickými projevy jsou menší formy, především písně a klavírní skladby. Podobně jako Francouzská revoluce přinesla lidstvu ideál individuální. Prusko-francouzská válka [1870-1871] Francouzská občanská válka [1871] Válka s Apači [1871-1873] Súdánská válka [1871-1875] 3. karlistická (občanská) válka ve Španělsku [1872-1876] Francouzsko-indočínská válka [1873-1874] Válka na Horním Nilu [1874-1879] Srbsko-turecká válka [1876] Válka se Siuxy [1876-1877

Velká francouzská revoluce 1789 - 1799 předcházelo ji suché léto 1788, neúroda, později krupobití, v zimě mráz -20 ºC, na jaře 1789 povodně, do těchto katastrof král vyhlásil daně pro lepší zábavu panstva (hony, plesy, nadbytek jídla na hostinách). Začaly protesty, demonstrace, na které bylo povoláno vojsko francouzská červencová revoluce. francouzská červencová revoluce. révolution de Juillet. Tschechisch-Französisch Wörterbuch. 2015.. Francouzský romantismus byl jednou z klíčových oblastí evroé literatury 19. století. Za prvé, on byl spojován s pracemi Victora Huga, Alexander Dumas, Theophile Gautier, Francois de Chateaubriand. V tomto článku uvedeme jeho obecnou charakteristiku a popisujeme vlastnosti a hlavní práce tohoto směru

Bouřlivá francouzská historie 19. století. R. 1830 vedly pokusy krále Karla X. o znovunastolení absolutistické monarchie k revoluci, která krále svrhla, a na trůn usedl Ludvík Filip Orleánský. Za revoluce r. 1848 Ludvík Filip abdikoval a byla vyhlášena druhá republika, která vydržela do r. 1852, kdy Napoleon III., synovec. Průmyslová revoluce v Anglii, 1750-1900. Průmyslová revoluce - vynálezci a vynálezy. 72 jmen české historie: František Josef Gerstner. ČT 2009. 72 jmen české historie: Prokop Diviš. ČT 2009. Zápas za sociální spravedlnost. Revoluční a národně osvobozenecké hnutí v Evropě. Klasicismus, 1750-1830. Romantismu Francouzská revoluce. Téma: Historie | More. V polovině roku 1700 bojoval Francii proti Anglii v americké revoluční války. Je pravda vyhrál francouzskou stranu, ale válka byla velmi nákladná, a země se stala chudým. Válka nebyla cesta válka jeden

Kniha zároveň vykresluje důležité historické momenty Francie 19. st jako je bitva u Waterloo (1815) nebo povstání v Paříži (1830) Místo a čas děje: 30. léta 19. století, Francouzská revoluce, Paříž, městečko Montreuil-sur-Mer . STYL A JAZYK: V knize je vidět, jak si autor vyhrál s charakterem jednotlivých postav Velká francouzská revoluce 3. A.ppt (909312) (909312) Konstituční monarchie za revoluce.pdf (616805) Republika a jakobínská hrůzovláda .pdf (845480) Direktorium, konzulát, císařství.pdf (681083) Ponapoleonská Evropa.ppt (221184) Červencová revoluce ve Francii 1830 (1).pdf (308996) Povstání v Rusku, Osmanské říši a. Velká francouzská revoluce. Velká Francouzská revoluce (1792-1799) úvod-začala od roku 1789- během několika měsíců ztratil král svou moc, noví představitelé státu vydali ústavu a změnily zákony, lidé se stali občany a nebyli již poddanými, období před rokem 1789 bylo období starého režimu, kdy byla králova vůle zákonem Francouzská revoluce byla prvním úspěšným lidovým povstáním v historii západního světa. Stanovila první velké pravidlo každé další následující revoluce: každá revoluce požírá své děti. Další zdroje. Wikipedie: Jacques-Louis David; Sdíle

Karel XLouis Antoine Fauvelet de Bourrienne – WikipedieUtajované násilí: Architektura a francouzská válka v

Francouzská revoluce a napoleonské války - Dějepis

Vlnu evroých nepokojů rozpoutala Velká francouzská revoluce (1789-1794). Během napoleonských válek (1799-1815) ovládla Francie velkou část kontinentu, ubránila se jí pouze Anglie a Rusko. Za restaurace Bourbonů se měly poměry vrátit před rok 1789, ale červencová revoluce (1830) vynesla na trůn Ludvíka Filipa Orleánského 2. Restaurace, romantismus a revoluce. Evropa 1815 - 1831 - 1848. Restaurace Bourbonů ve Francii, červencová revoluce (1830) a její ohlas v Evropě (vznik Belgie, listopadové povstání v Kongresovém Polsku). Kultura romantismu a nacionalismus. Německá otázka po napoleonských válkách Zásadním zlomem v dosavadním vývoji vztahů mezi církví a státem v západní tra­dici byla Francouzská revoluce a události, které ji provázely. Zpočátku vývoj nena­svědčoval hluboké roztržce, právě katolické duchovenstvo stálo u vzniku samotné revoluce, chápané jako snaha reformovat francouzskou společnost napoleonských válkách a restauraci Bourbonů vzplála francouzská červencová revoluce roku 1830 a ideje občanských práva a svobod se prosadily v zákonodárství řady západoevroých zemí. Revoluční vývoj ve střední Evropě (zejména habsburské monarchii) přes nenaplněný ideál občanských práv a svobo

Velká francouzská revoluce, D - Dějepis - - unium

francouzské buržoazní revoluce přes generační výměnu ve čtvrtině 19. století dostává ke druhému stěžejnímu bodu, jímž jsou revoluce z let 1830 a 1848, které v jeho pojetí ukon-čily základní vývoj křesťanské demokracie faktickým vzájemným uznáním existence, po-zice a kompetencí mezi církví a moderním státem Francouzská revoluce, napoleonské císařství, restaurace v roce 1815 a červencová revoluce v roce 1830 měly hluboký vliv na Švýcarsko. Mezi rokem 1830 a 1847 se zostřilo napětí mezi dvěma hlavními proudy: liberálně protestantským na jedné straně a konzervativně katolickým na straně druhé Francouzská revoluce. Zpočátku se ve vnitropolitickém vývoji Francie uplatňoval rukopis americké revoluce. Prohlášení práv člověka a občana ze srpna 1789 specifikovalo oproti americké Deklaraci nezávislosti přirozená lidská práva na svobodu, vlastnictví, bezpečnost a odpor proti útlaku. velkÁ francouzskÁ revoluce (1789 - 1799) situace ve Francii před revolucí - nespokojenost obyvatel s absolutistickou monarchií (na trůně Ludvík XVI. - manželka Marie Antoinetta - dcera Marie Terezie), finanční krize (přepych královského dvora, vyčerpání z válek), pronájem půdy šlechtou, rozpory v armádě, církv

impulsem se však ukázala být Francouzská revoluce v červnu 1830, která předznamenala spuštění revoluce v Belgii. 5 Prozatímní belgická vláda vyhlásila nezávislost 4. října 1830, která byla následně potvrzena Národním sromážděním. Přestože Belgie musel Francouzská revoluce. Anglická revoluce; vznik USA. Revoluce 1830 a 1848/49. Sjednocení Itálie a Německa. Svět na přelomu 19. a 20. století. 1. světová válka. Meziválečná Evropa a vznik ČSR. Totalita v meziválečné Evropě. Svět ve 30. letech 20. století. 2. světová válka 1939-1941. 2. světová válka 1942-1945. 26. Svět. Výběr z obsahu: Třicetiletá válka v letech 1618-1648 Národní a demografické poměry v druhé polovině XVII. století Afrika do konce XVIII. století Asie v XVI. a XVII. století Amerika do konce XVIII. století Velká francouzská revoluce Evropa v letech 1806-1815 Sjednocení Itálie a Německa Revoluce a lidová hnutí 1830.

Velká francouzská revoluce Videovýpisky z dějepisu - YouTub

Karel Marx Červnová revoluce. Pařížští dělníci byli rozdrceni přesilou, ale nepodlehli jí. Jsou přemoženi, ale poraženi jsou jejich odpůrci. Chvilkový triumf brutálního násilí je vykoupen rozbitím všech klamů a ilusí únorové revoluce, rozpadnutím celé starorepublikánské strany, rozštěpením francouzského národa na dva národy, na národ vlastníků a národ. Velká francouzská revoluce Na tento článek je přesměrováno heslo Francouzská revoluce . O dalších francouzských revolucích pojednává článek Francouzská revoluce (rozcestník) Pokud jsou tématem hodiny francouzské revoluce, v této fázi práce v hodině by mělo být téma propojeno s dějepisem, a to jak zopakování letopočtů (1789, 1830, 1848, 1871), tak připomenutí, jak pohnutá doba to byla a jak dlouho trvalo, než byla trvale nastolena Francouzská republika - ostatně slovo republikáni.

3.3. 19. století Zápisy do dějepis

Vyhledávání: Velká francouzská revoluce Zobrazuji 1 - 10 z 160 pro vyhledávání: 'Velká francouzská revoluce', doba hledání: 0,18s Výsledků na stránku. Seřadit podle. Vybrat vše . RSS Poslat emailem Uložit hledání. 1. 000331791. Knihy. Geschichte der französischen Revolution.. Velká francouzská revoluce. Velká francouzská revoluce je označení pro období dějin Francie mezi lety 1789 a 1799, tedy zhruba od svolání generálních stavů králem Ludvíkem XVI. do uchopení moci Napoleonem Bonapartem. Nový!!: Revoluce v roce 1848 a Velká francouzská revoluce · Vidět víc » 12. leden. 12. Nový!! Výběr z filmografie: Stará puška (1975) Francouzská revoluce (1989) [TV film] Jménem mých blízkých (1983) Kompletní filmografie >> Povolání: režisér / scenárista / střihač / producent Národnost: francouzská Narození: 13.4

Devátého března 1831 podepsal Ludvík Filip, potomek francouzského krále Ludvíka XIII. Orleánského, dekret o založení ojedinělého vojenského tělesa - cizinecké legie (Légion étrangère), přičemž krátce předtím zrušil legii Hohenlohe. O pár dní později výnos doplnilo nařízení zakazující Francouzům vstup do této jednotky To je pravda. A na jižní Moravu. Ale jinak jsou mým oborem obecné dějiny, včetně evroých, zejména Francouzská revoluce, napoleonské války, osvícenství, třicetiletá válka, revoluce 1848, ale také první Československá republika. To jsou zhruba moje témata. Pak jste se dobře narodil Velká francouzská revoluce . 1830 - červencová revoluce. 27.-30.7., studenti a dělníci, úspěch → abdikace Karla X., který ve Francii utužoval poměry, rozpustil parlament, vydal tzv. ordonance = omezovaly svobodu slova i tisku, vlády se poté ujal 02 Francouzská revoluce. 03 Průmyslová revoluce. 04 Revoluce 1848. 05 Vznik impérií 1848 - 1914 Témata‎ > ‎ 03 Průmyslová revoluce. Průmyslová revoluce Průmyslová revoluce = přechod od ruční výroby ke výrobě strojov Ke které zemi Belgie do r. 1830 patřila? Napiš odkdy. 7 Červencová revoluce ve Francii byla hlavním spouštěčem událostí ve svém okolí, zde konkrétně ve Spojeném nizozemském království (jižní Nizozemí). Revoluce roku 1830 vedla k vytvoření nezávislého království Belgie, které bylo po počátečním váhání uznáno na kongresu velmocí v Londýně téhož roku 2) Velká francouzská revoluce a napoleonské války 3) Kongresový systém a revoluce 1830, 1848 4) Sjednocení Itálie a Německa 5) Východní otázka 6) Územní expanze USA a vývoj do první světové války 7) Vytváření aliancí před první světovou válkou 8) První světová válk

 • Macmillan dictionaries dictionary online.
 • Mramor výskyt v čr.
 • Looney tunes characters.
 • Nejlepší notebook do 10000.
 • Pita chléb recept.
 • Hygienická stanice praha 5.
 • Ms timbersport 2019.
 • Zásady zednářů.
 • Eet tiskárna bazar.
 • Rozloha čr.
 • Mramor bazar.
 • Volné a vázané náboje.
 • Výtok jako příznak těhotenství.
 • Tradiční čínský oblek.
 • Bouračky motorek.
 • Dětský dres juventus dybala.
 • Rungrado may day stadium.
 • Rock in plzeň 2019.
 • Montserrat island.
 • Rozloha slunce.
 • Fabia crossover.
 • Nejkrasnejsi zena sveta.
 • Hry hlavolamy.
 • Suchá kůže ve vlasech.
 • Arduino měření tlaku.
 • Fakultní základní škola.
 • Konvertor do pdf online.
 • Ošetřovatelské diagnózy v nanda doménách pdf.
 • Přátele onli.
 • Vývoj eura 2017 graf.
 • Bobbiny špagáty prodej.
 • Vanocni dekorace na venec.
 • Zubní implantát nebo můstek.
 • Ifortuna.
 • Mardi gras 2017.
 • Gearbest sign in.
 • Auto od 15 na půjčení.
 • Olivetská hora.
 • Hieronyma.
 • Vzdušné pletené vzory.
 • Stříška nad vchodové dveře hornbach.