Home

Buccinator sval

sval tvářový (musculus buccinator) funkce svalu: podklad tváře, tlačí tvář k dásním, foukán. tvářový - trubačský sval (musculus buccinator) Obrázek č. 45 je čtyřhlavý sval, který tvoří hlubokou vrstvu mimických svalů. Sval začíná na maxille, vazivovém pruhu mezi křídlovým výběžkem a vnitřní stranou dolní čelisti a na mandibule, upíná se do vnějšího okraje kruhového svalu ústního tvářový sval - m. buccinator - nejmohutnější mimický sval, který je podkladem tváří, modeluje obličej, přitlačuje tváře k zubům, při stahu -> úsměv smíchový sval - m. risorius nosní sval - m. nasalis - ovlivňuje průchod nosních nozde M. buccinator • M. orbicularis oris • M. depressor anguli oris • M. depressor labii inferioris • M. levator anguli oris • M. levator labii alaeque nasi • M. levator labii superioris • M. mentalis • M. risorius • M. zygomaticus major • M. zygomaticus mino

M. faciales: m. orbicularis oculi (oční sval kruhový), m. orbicularis oris (kruhový sval ústní), m. nasalis (sval nosu), m. buccinator (sval tvářový), atd. Svaly krku (musculi colli) Např. platysma (plochý podkožní sval), m. suprahyoidei (svaly nadjazykové), m. infrahyoidei (svaly podjazykové) Související články. Sval tvářový - trubačský (musculus buccinator), tvoří podklad tváře, tlačí tvář k dásním, umožňuje např. foukání. Velký a malý sval lícní (musculus risorius): říká se mu sval smíchu. táhne koutky úst do stran - úsměv a zdvíhá ústní koutky

sval čelní (m. frontalis)- svrašťování čela- příčné vrásky sval týlní (m. occipitalis)- začíná na týlní kosti; vyrovnání vrásek na čele kruhový sval oční (m. orbicularis oculi)- podklad víček, zavírání očí kruhový sval ústní (m. orbicularis oris)- podklad rtů, uzavírá ústa sval tvářový (m. buccinator)- přitlačení tváře k zubů Tváře - buccae. Tvoří laterální ohraničení předsíně ústní - vestibulum oris.Jejich podkladem je mimický sval tvářový - m. buccinator, inervovaný z obličejového nervu - nervus facialis (N VII.Zevně jsou tváře kryty kůží, která je u mužů opět porostlá jako terciárním pohlavním znakem, vousy (barba), u žen jemnými chloupky

Sval (musculus), často také svalovina, je orgán, jehož funkcí je umožnění aktivního pohybu živočicha nebo jeho části. Sval je tvořen především svalovou tkání.Všechny svaly tvoří svalovou soustavu.Věda, která zkoumá svaly, se nazývá myologie. Svaly mají schopnost přeměnit chemickou energii živin v kinetickou energii (účinnost 0, 2 ) a tepl 2. elní sval - venter frontalis 3. Týlní sval - venter occipitalis 4. Kruhový sval oní - musculus orbicularis oculi 5. Kruhový sval ústní - musculus orbicularis oris 6. Sval tvářový - musculus buccinator 7. Velký sval lícní - musculus zygomaticus major Žvýkací svaly 1. Zevní sval žvýkací - musculus masseter 2

Svaly hlavy - mm.capitis. 1. Svaly žvýkací - ovládají pohyb v čelistním kloubu. m.temporalis - sval spánkový. m.masseter - sval žvýkací. m.pterygoideus. lateralis - zevní křídlový sval musculus buccinator. sval tvářový. Souvisijící slova. musculus sternocleidomastoideus; musculus deltoideus; musculus serratus anterior; musculus tibialis anterior; musculus orbicularis oculi; musculus vocalis; musculus rectus abdominis; musculus latissimus dorsi; musculus masseter; musculus orbicularis oris; musculus trapezius; musculus. 2. Čelní sval - venter frontalis. 3. Týlní sval - venter occipitalis. 4. Kruhový sval oční - musculus orbicularis oculi. 5. Kruhový sval ústní - musculus orbicularis oris. 6. Sval tvářový - musculus buccinator. 7. Velký sval lícní - musculus zygomaticus major B. Žvýkací svaly- 1. Zevní sval žvýkací - musculus masseter. 2 Týlní sval - venter occipitalis Kruhový sval oční - musculus orbicularis oculi Kruhový sval ústní - musculus orbicularis oris Sval tvářový - musculus buccinator Velký sval lícní - musculus zygomaticus major B. Žvýkací svaly Zevní sval žvýkací - musculus masseter.

De musculus buccinator of wangspier is een dunne vierkantige spier gelegen in de ruimte tussen bovenkaak (maxilla) en onderkaak (mandibula), aan de kant van de wangen. Verloop. De spier ontspringt vanaf de buitenzijde van de bovenkaak en onderkaak, naast de drie achterste kiezen. Pri kontrakcii pohybujú kožou a dodávajú tvári výraz. Patria k nim očný kruhový sval (m. orbicularis oculi), ústny kruhový sval (m. orbicularis oris), trubačský sval (m. buccinator) a ďalšie menšie svaly. Svaly krku. Táto skupina svalov zabezpečuje úklony a predklony hlavy. Sú uložené do niekoľkých vrstiev Ďalším svalom tejto vrtvy je musculus buccinator (trubačský sval), ktorý vytvára podklad líc. Začína sa na alveolárnych výbežkoch posledných stoličiek čeľuste a sánky a upína sa do kútikov úst. Hlavnou funkciou je posun potravy pri žúvaní sval tvářový . Komentáře ke slovu musculus buccinator » přidat nový komentář.

sval nosní(m. nasalis), kruhový sval oční(m.orbicularis oculi), zdvihač horního rtu a nosního křídla, malý sval lícní, tvářový sval(m. buccinator), kruhový sval ústní, stahovač ústního koutku,malý a velký sval lícní, stahovač dolního rtu 2) Krční svaly-úklony a předklony hlav Start studying Svaly. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools SVAL ZAČÁTEK ÚPON m. masseter a) pars superficialis - os zygomaticum, arcus zygomaticus (přední plocha) b) pars profunda - arcus zygomaticus (mediální okraj) a) dolní část ramus et angulus mandibulae, tuberositas masseterica Musculus buccinator • začátek 2. Čelní sval - venter frontalis. 3. Týlní sval - venter occipitalis. 4. Kruhový sval oční - musculus orbicularis oculi. 5. Kruhový sval ústní - musculus orbicularis oris. 6. Sval tvářový - musculus buccinator. 7. Velký sval lícní - musculus zygomaticus major . B. Žvýkací svaly - 1

sval tvářový ; Související výrazy . musculus sternocleidomastoideus, musculus deltoideus, musculus tibialis anterior, musculus Ke slovu musculus buccinator zatím nikdo nepřidal žádný koment. Mimické svaly - pripájajú sa na kožu tváre. Pri kontrakcii pohybujú kožou a dodávajú tvári výraz. Patria k nim očný kruhový sval (m. orbicularis oculi), ústny kruhový sval (m. orbicularis oris), trubačský sval (m. buccinator) a ďalšie menšie svaly. Svaly krku. Táto skupina svalov zabezpečuje úklony a predklony hlavy - Tvářový sval (m. buccinator) - Jařmový sval (m. zygomaticus) Svaly, které rozšiřují nozdry jsou: - Apikální rozšiřovač nozder (m. dilatator apicalis nasi) - Boční nosní sval (m. lateralis nasi) - Špičákový sval (m. caninus) Mimickými svaly, ovládající víčka jsou: - Kruhový sval oční (m. orbicularis oculi. Sval jde od okraje orbity podél nosu do nosního křídla a do horního rtu. Funkce: Táhne nosní křídlo i horní ret vzhůru. (ýihák, 2001) Musculus buccinator Hluboká vrstva mimického svalstva Musculus buccinator Sval obdélníkového tvaru tvořící svalový podklad tváří. Zaþíná v tuhém vaziv kruhový sval oční m. frontalis m. occipitalis m. risorius m. buccinator m. orbicularis oris m.levator labii superioris galea aponeurotica zavírá oční štěrbinu, tvoří podklad víček vytváří vrásky na čel zužuje/rozšiřuje nozdry příčné vrásky, svrašťuje čelo, vytahuje obočí nahor

Svaly hlavy - musculi capitis - Nabl

 1. sval tvářový - m. buccinator - nejmohutnější mimický sval - začíná nad stoličkou a končí v koutku úst - tímto svalem prochází vývod příušní žlázy, oplošťuje tváře zdvihač hlavy - upíná se na rukojeť kosti hrudní, na vnitřní stranu klíční kosti a upíná se na kost spánkovou - musculus.
 2. Sval trubačský (m. buccinator) - čtyřhranný, hluboko uložený ( sval dlouhý krční (m. longus colli) - od nosiče ke kraniálním třem hrudním obratlům ( sval dlouhý hlavy (m. longus capitis) - od baze lební k příčným výběžkům krčních obratlů.
 3. Bukální sval (m.buccinator) tenké, čtyřúhelníkový tvar, tvoří základ líci sval. Začíná se na šikmé čáry na větve dolní čelisti a na vnějším povrchu horní čelisti alveolárního oblouku na úrovni stoliček a přední oblasti krylonizhnechelyustnogo švu, který se rozprostírá mezi spodní čelisti a křídlovém háku
 4. Tvářový sval - M. buccinator. Sval obdélníkového tvaru, tvoří svalový podklad tváří. Začátek: a) Raphe pterygomandibularis je pruh tuhého vaziva rozepjatý od hamulus pterygoideus na mediální stranu mandibuly, na hranici těla a ramene mandibuly, za poslední stoličku
 5. Latinské slovo - buccinator Překlad latinského slova buccinator do českého jazyka, naleznete níže. Přesná shoda buccinator - trubačský sval Rozšířená shoda cygnus buccinator - labuť trubač buccinator - trubačský sval Latinský slovník on-lin

Základy anatomie pohybového ústrojí Fakulta sportovních

 1. kruhový sval oční (m. orbicula- ris ocul), tvářový sval (m. buccinator), stahovač dolního rtu (m. depressor labii inferioris), zdvihač horního rtu (m. levator labii superioris), velký lícní sval (m. zygomaticus major), kruhový sval ústní (m. orbicularis oris
 2. buccinator. zvedač ústního koutku (musculus) levator anguli oris. stahovač úst. Koutku (musculus) depressor anguli oris. zvedač horního rtu (musculus) levator labii superioris. čtyřhranný sval bederní.
 3. m. buccinator (tvářový sval) Všechny svaly vzájemně spolupracují, mají velký význam i při polykání. Při sání dítěte se musí vlákna m. orbicularis oris přizpůsobit tvaru prsní bradavky, popř. dudlíku. M. buccinator zvyšuje intraorální tlak-potřebný knasátí mléka do úst
 4. Model hlavy se svaly. Tento velice názorný a přehledný model zobrazuje všechny důležité svaly a jejich podkladové kosti nacházející se v oblasti hlavy a krku.Na pravé polovině je zachycena povrchová svalová vrstva a na levé polovině hluboká svalová vrstva.Na modelu jsou dobře pozorovatelné především následující svaly:. sval čelní (musculus frontalis
 5. (sval nosní) Přední plocha maxily Hřbet nosu Zužuje dírku nosní Musculus procerus Táhne kůži čela dolů Svaly štěrbiny ústní Musculus orbicularis oris (kruhový sval ústní) Obkružuje dutinu ústní Ohrnování rtů, vtažení koutků dovnitř Musculus buccinator (tvářový sval) Mandibula, maxila - oblast stoliček Koutek.

Svalová soustava - Wikisofi

-Jako předchozí sval -Do kůže labium inferius nad . IK. sulc. mentolabialis buccinator, risorius, orbicularis oris, m. incisivus superior et m. incisivus inferior . They move angulus oris (elevation, depression, constriction and dilatation of the rima oris) IK Sval: Začátek: Úpon: Funkce: Orbicularis oris Skin of the lips Skin of the lips Compresses the lips together Levator labii superioris alaeque Buccinator Pterygomadibular ligament and maxilla and mandibula behind the last molars Musle fibers form the cheek Compresses the cheeks and lip

FACIALIS deriváty 2. žaberního oblouku svaly kolem oční štěrbiny svaly nosu svaly kolem ústní štěrbiny svaly lebeční klenby svaly boltce tvářový sval Fascie hlavy fascia temporalis fascia parotidea fascia masseterica fascia buccopharyngea lamina interpterygoidea corpus adiposum buccae Bichati Motorické somitové hlavové nervy. Pohybová soustava seminář pro Septimu A 2006 Typy svaloviny kosterní svalovina (příčně pruhované svaly) hladká svalovina srdeční svalovina myoepitel Kosterní (příčně pruhovaná) svalovina tvoří 36% - 40% tělesné hmotnosti vlákna jsou 10 - 100 μm a dlouhá až 20 cm celková účinnost svalových vláken je 20 - 25 %, zbytek uniká ve formě tepla Mikrotubuly a.

Mimické svaly - WikiSkript

 1. trubačský (musculus buccinator) soubor mimických svalů; žvýkací svaly: zevní sval žvýkací (musculus masseter) spánkový sval (musculus temporalis) svalstvo horních končetin svaly ramenní: sval deltový (musculus deltoideus) - zpevnění ramenního kloubu; svaly pažní
 2. Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné
 3. Rozdělení svalů podle funkce OHYBAČE - flexory NATAHOVAČE - extenzory PŘITAHOVAČE dopředu, opovržení Tvářový sval (m. buccinator) - trubačský sval: tvoří podklad tváří, pomáhá.. Chcete posílit první svaly, ale nevíte, jak na to? Přečtěte si článek od portál FitYOU. cz o správné technice
 4. ŽVÝKACÍ SVALY • n. V3 -n. MANDIBULARIS • deriváty 1. žaberního oblouku • m. temporalis • m. masseter • m. pterygoideus medialis • m. pterygoideus laterali

Svět Homeopatie, integrovaný portál o homeopatii: Díváme-li se na muzikanta, jak hraje na nástroj, fascinuje nás zvláště práce jeho rukou a vůbec si nevšímáme toho, co dělají jeho rty. I když je práce rtů téměř neviditelná, pro utváření tónu je naprosto zásadní. Také se k nim vztahuje mnoho výrazů muzikantského žargonu: mít šestiosminové rty, mít. svaly obličeje oni jsou tak mnoho a tak různorodý, že to může být velmi těžké si představit jak takový velký počet svalových skupin může být distribuován v tak malém prostoru, že oni také mají takové specifické a diferencované funkce... Složitost výrazu obličeje, kromě funkcí fonace a polykání, vyžaduje nejen mnoho svalových skupin, ale také mimořádnou.

2.3. musculus epicranius - sval klenby * úpony: do ploché šlachy - galea aponeurotica *FUNKCE: posun kštice, pohyb po periostu hlavy. 2.4. musculus buccinator - hluboký sval mimický *FUNKCE: základ tváře, přitlačuje tvář k dásním. - Sval tvářový (m. buccinator) - nejmohutnější, od H a D stoliček ke koutku úst - tvaruje tváře a přitlačuje je k zubům (trubačský sval) Velký sval lícní ( zygomaticus major ) Zdvihač nosního křídla a horního rt

Memorix anatomie by Radovan Hudak - Issuu

Lidská hlava - Wikipedi

 1. is-svaly břicha Diaphragma pelvis-svaly dna pánevního Musculi capitis-svaly hlavy Musculi colli-svaly krku Musculi dorsi - svaly zádové Zádové svaly jsou rozprostřeny ve čtyřech charakteristických vrstvách.
 2. or. lícní sval . zvedá nasolabiální rýhu Musculus buccinator. tvářový, trubačský . umožňuje vyhánět vzduch z dutiny ústní . podklad tváře . od horní a dolní čelisti . upíná se do koutku a m. orbicularis oris . funkce: pomáhá žvýkacím.
 3. musculus buccinator >> sval tvářový » musculus buccinator: musculus deltoideus >> sval deltový » musculus deltoideus: musculus digastricus >> sval dvojbříškatý » musculus digastricus: musculus flexor digitorum longus (lat.) >> dlouhý ohybač prstů » musculus flexor digitorum longus (lat.).
 4. Kategorie: Biologie Typ práce: Výpisky z knih, recenze Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Zápisky z hodin biologie ve formě tabulky nabízí charakteristiku svalů lidského těla.Kromě českého názvu jsou uvedeny latinské ekvivalenty. Autor popisuje i funkci daného svalu a připojuje nákres v barevném provedení
 5. Tvarový sval - musculus buccinator Bradový sval - musculus mentalis Čelný sval - musculus frontalis Krčný kožný sval - platysma Jazylkohrudní sval - musculus sternohyoideus Ďalej nájdete na replike ľudskej hlavy aj tieto očíslované nervy: Veľký tylový nerv - nervus occipitalis majo
 6. Model lidské hlavy - polovina - se svaly. Model lidské hlavy ukazuje vnější, povrchové a vnitřní anatomické struktury hlavy a krku člověka.Polovina lidské hlavy se svaly je dodávána na odnímatelném podstavci.Tato kvalitní a detailně zpracovaná replika hlavy člověka slouží jako skvělá výuková pomůcka pro studenty na vysokých školách či ve zdravotnických.

Základy anatomie :: Selavi

Lidské anatomie svaly v obličeji (obličejových svalů) - medical na obrazech myloview. Nejlepší kvality fototapety, , nálepky, obrazy, plakáty. Chcete si vyzdobit svůj domov? Pouze s myloview Musculus buccinator se nazýval dříve trubačský sval, jelikož jeho působením dochází k vytlačování vzduchu z ústní dutiny, např. při hraní na trubku m.buccinator - poměrně velký, plochý sval, který je podkladem tváří, ohraničuje cavum oris. funkce: svým tonickým napětím přitlačuje tvář k zubům, při žvýkání posouvá potravu mezi stoličky ochablý - umožňuje nabrat vzduch do dutiny ústn H/1. Svaly hlavy (žvýkací svaly a kožní svaly) Název Origo Insertio H/1. Svaly hlavy (žvýkací svaly a kožní svaly) Název Origo Insertio Funkce Inervace / poznámky Svaly žvýkací (čelistní) - mm. masticatorii n. trigeminus (portio minor) m. masseter* mandibula: elevace mandibuly n. massetericus (V/3) a.pars superficialis a.os zygomaticum a.tuberositas masseterica *5. pilovitý sval přední ; Související výrazy . musculus sternocleidomastoideus, musculus deltoideus, musculus tibialis anterior, musculus orbicularis oculi, musculus latissimus dorsi, musculus masseter, musculus rectus abdominis, musculus buccinator, musculus vocalis, musculus orbicularis oris, musculus brachioradialis, musculus.

Tento sval tlačí ústní koutky dozadu a nahoru a při spolupráci s velkým lícním svalem může vzniknout tzv. dolíček. (trubačského) svalu (m. buccinator), jenž přitlačuje tvář k dásním, a tak určuje aktuální velikost a tvar ústní štěrbiny. Takový úsměv vypadá nepřirozeně, protože tento sval běžně. podkladem je kruhový sval na povrchu s krycím epitelem, který neobsahuje pigment-vybarvení je dáno cévní sítí Tváře(buccae) musculus buccinator je podklade Obličejové svaly . Obličejové svaly jsou skupina příčně pruhovaných svalů , které mimo jiné kontrolují výraz obličeje. Tyto svaly jsou také nazývány svaly mimické.Obličejové svaly jsou subkutánní (pod kožní), svaly, které kontrolují mimiku sval tvářový musculus buccinator: podklad tváře, tlačí tvář k dásním, foukání sval smíchový musculus risorius: táhne koutky úst do stran - úsměv Krk Editovat. Český název Latinský název Funkce sval kožní platysma ovládá pnutí kůže krku, pomáhá mimickým svalům dolního rt KOSTERNÍ SVALSTVO I. Svalstvo hlavy a) Mimické svaly - vazivová blána (Galea aponeurotica), čelní sval - (venter frontalis), týlní sval (venter occipitalis), kruhový sval oční (musculus orbicularis oculi), kruhový sval ústní (musculus orbicularis oris), sval tvářový (musculus buccinator), velký sval lícní (musculus zygomaticus majo) b) Žvýkací svaly - zevní sval.

m. buccinator. juga alveolaris processus alveolaris maxillae a mandibuly v rozsahu stoliček, raphe pterygomandibularis. prostřední část svalu se dělí na horní a dolní - se kříží do opačného rtu. horní a dolní ret, modiolus anguli ori Musculus buccinator je latinské označení pro: a) sval tvářový b) sval lýtkový velký lícní sval d) zdvihač hlavy 17. Clavicula je latinské označení pro: a) kost čichovou b) kost klíční c) dolní čelist d) rukojeť hrudní kosti 18. Jako zakladatel vědecké anatomie a autor Sedmi knih o stavbě lidského těla je znám. 4.Väčší jarmový sv. 5.Zdvíhač ústneho kutika 6.Smiechový sval (m.risorius)7.Bradový sval (m.mentalis)8.Stlačovač ustneho kutika 9.Stlačovac dolnej pery e) Sv.hlbokej vrstvy- Trubačský sval (m.buccinator) II.Žuvacie svaly (m.mastricatores) a) sv.na vonkajšej str. spánkoveho kĺbu -1.Spánkový sval (m.temporalis)2.Žuvací sv Svaly mimické - upínají se do kůže, dávají obličeji výraz m.orbicularis oculi - kruhový sval oční m.orbicularis oris - kruhový sval ústní m.nasalis - nosní sval m.buccinator - tvářový sval SVALY KRKU - MM.COLLI Dělení po vrstvách: 1. m. platysma - kožní sval 2. m MIMICKÉ SVALY - obličej. Uloženy v podkoží obličeje, kde ovládají většinu otvorů (mohou je uzavírat, otevírat, měnit jejich tvar

Svalová soustava - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

 1. Mimické svaly sa pripájajú na kožu tváre. Pri kontrakcii pohybujú kožou a dodávajú tvári výraz. Patria k nim očný kruhový sval (m. orbicularis oculi), ústny kruhový sval (m. orbicularis oris), trubačský sval (m. buccinator) a ďalšie menšie svaly. Svaly krku . Táto skupina svalov zabezpečuje úklony a predklony hlavy
 2. Rty = labia: sval. podklad - m. orbicularis oris, dělíme: a) labium superius (horní ret) - sahá k nosu a sulcus nasolabialis, b) labium inferius (dolní ret) - sahá k sulcus mentolabialis; zevní plocha pokryta kůží, vnitřní plocha sliznicí, volné okraje rtů kryty jemnou kůží bez pigmentové vrstvy (prosvítají zde krev. cévy)
 3. - kruhový sval ústní = m. orbicularis oris - podklad rtů, zavírání - tvářový sval = m. buccinator - nejmohutnější mimický sval, modeluje obličej, upíná se na horní a dolní čelist, slinné žlázy. 2. žvýkací - pohyb dolní čelist - žvýkací sval = m. masseter - přitahuje dolní čelist, práce stoliče
 4. kruhový sval oční, tvářový sval, kruhový sval ústní, velký lícní sval . kruhový sval oční (m. orbicaularisoculi) tvářový sval (m. buccinator) kruhový sval ústní (m. oricularisoris) velký lícní sval (m. zygomaticusmajor) svaly krku. zdvihače hlavy. zdvihače hlavy lat
 5. rr. buccales => m. buccinator + mimické svaly kolem úst r. marginalis mandibulae => paralelně s dolním okrajem mandibuly => svaly dolního rtu a brady r. colli => motor. větev pro m. platysma; X
 6. The dilator naris muscle is a part of the nasalis muscle.It is divided into posterior and anterior parts. The dilator naris posterior is placed partly beneath the levator labii superioris.It arises from the margin of the nasal notch of the maxilla, and from the lesser alar cartilages, and is inserted into the skin near the margin of the nostril.; The dilator naris anterior is a delicate.

Svaly ramene a paže. Deltový sval. začátek: přední delt - klíční kost, střední delt- nadpažek, zadní delt - hřeben lopatky. úpon: kost pažní. funkce: abdukce, všechny kromě addukce. Dvouhlavý sval pažní. začátek: dlouhá hlava - nad jamkou ramenního kloubu na lopatce, krátká hlava - hákovitý výběžek lopatk English Translation for buccinator muscle - dict.cc Czech-English Dictionar Muscle is a soft tissue found in most animals. Muscle cells contain protein filaments of actin and myosin that slide past one another, producing a contraction that changes both the length and the shape of the cell. Muscles function to produce force and motion.They are primarily responsible for maintaining and changing posture, locomotion, as well as movement of internal organs, such as the.

d)sval ústnej štrbiny - 1.Ústny kruhový sval 2.Zdvíhač hornej pery3.Menší jarmový sval 4.Väčší jarmový sval 5.Zdvíhač ústneho kutika 6.Smiechový sval (m.risorius) 7.Bradový sval (m.mentalis) 8.Stlačovač ustneho kutika 9.Stlačovac dolnej per a třmínkový sval, jehož funkcí je útlum nadměrných zvukových podnětů • ovlivňující sekreci žláz: stejnostranné slzné, podjazykové a podčelistní 2. Dostředivá vlákna • nesoucí hmatové počitky z kůže zvukovodu a za boltcem • nesoucí chuťové podněty z předních 2/3 jazyka. Meatus acusticus int -trubačský sval - m. buccinator. 2.Žuvacie svaly - mus. mascitatores-spánkový sval - m. temporalis-žuvací sval - m. masseter-bočný a prístredný krídlovy sval. Svaly krku-mus.colli:3 vrstvy. 1. povrchová - kožný krčný sval - platysma. 2. strednej - kývač hlavy - m. sternocleidomastoideu

Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí

Sval - Wikipedi

Mimické svaly - pohybujú kožou a dodávajú tvári výraz: očný kruhový sval (m. orbicularis oculi) ústny kruhový sval (m. orbicularis oris) trubačský sval (m. buccinator) a ďalšie menšie svaly spánkový žuvací trubačský ústny kruhový očný kruhový Svaly chrbta Povrchové - pohyby horných končatín: lichobežníkový. buccinator - trubačský sval buccina - trumpeta Latinský slovník on-line. Zadejte Vámi hledané slovo do pole níže a nalezněte tak překlad pro Vámi zadané slovo. Například slovo lingua. Latinsko - český slovník (lingua) Přepnout na česko - latinský slovník Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš

Nejmenší svaly - sval třmínkový (upevňuje třmínek ve středním uchu) Nejdelší sval - krejčovský (úpon začíná na vrcholu kosti kyčelní a končí pod kolenním kloubem) Svaly na pravé straně těla jsou těžší než na levé Paraolympiáda Doping - anabolické steroidy - vedlejší účinky Použité zdroje 1 Trávicí systém Systema digestorium Zpracovala: Mgr. Dominika Babáková Obsah: Dutina ústní Hltan Jícen Žaludek Tenké střevo Tlusté střevo Játra Slinivka břišní Literatura, zdroje Trávicí trubice Dutina ústní (cavitas oris) Hltan (pharynx) Jícen (oesophagus) Žaludek (ventriculus) Tenké střevo (intestinum tenue) - dvanáctník (duodenum) - lačník (jejunum) - kyčelník. Tento model lidské hlavy disponuje dvěma pohledy dovnitř hlavy. Mediální a čelní řez lidskou hlavou jsou umístěny na podstavci. Tyto dva reliéfy vysoce kvalitního modelu ukazují důležité anatomické struktury hlavy člověka v detailech. Mezi anatomické struktury, které jsou zahrnuty do modelu, patří například průřez mozkem, míchou i vedlejšími nosními dutinami Toto cvičenie posilňuje sval buccinator, sval spodného líca a orbicularis oris- svaly úst. To pomôže posilniť lícne svaly a vytvoriť obrysy a definície okolo lícnych kostí. Prekryte zuby s hornou perou. Vyformujte z pier dlhé O. Ukazováky položte na lícnu kosť na obe strany

Hlavním podkladem tváří je sval tvářový (m. buccinator). Předsíň dutiny ústní (cavum oris vestibulum) je úzký prostor podkovovitého tvaru ohraničený zevně rty a tvářemi, uvnitř dásněmi a zuby. Ve výši druhé horní stoličky ústí do předsíně vývod příušní žlázy. Vlastní dutina ústní (cavum oris proprium. Medical Illustration of The Buccinator vector | Needing Horizontal, Accuracy and Biology illustration? Search through +1 167 291 vectors and images Podkladem tváře jsou taktéž mimické svaly zejména sval tvářový (m. buccinator) a tukový polštář nacházející se v podkožním vazivu tváří. Z vnější strany jsou tváře kryty kůží, z vnitřní strany sliznicí (Holibková, Laichman, 2006, s. 67). Vlastní dutina ústní (cavitas oris propria očný kruhový sval, časť očnicová - m. orbicularis oculi, pars orbitalis očný kruhový sval, časť mihalnicová - m. orb. oculi, pars palpebralis nosový s m. buccinator - hluboká vrstva mimického svalstva (Čihák, 2011a). 3.4.1 Svaly na klenbě lebeční M. epicranius Plochý sval, který je upraven jako šlašitá přilba a tvořen dvěma svalovými jednotkami v čelní, týlní a v temporoparietální krajině - m. occipofrontalis a m. temporoparietalis

musculus buccinator: referá

MP1670 - Hlava a viscerální prostor krku (Anatomie 3D tisk) - Zaškrtnete-li toto políčko, pak zůstanete přihlášen i po vypnutí prohlížeče Patria k nim očný kruhový sval (m. orbicularis oculi), ústny kruhový sval (m. orbicularis oris), trubačský sval (m. buccinator) a ďalšie menšie svaly. Hladké svaly Hladké svalstvo sa skladá z buniek vretenovitého tvaru, ktoré nemajú zreteľnú povrchovú membránu, ale membrána sa tvorí okolo viacerých vláken Satchmo´syndrome - ruptura kruhového svalu úst (kruhový sval nezbytný pro uzavření úst), pravděpodobně v důsledku velkého tlaku, jemuž je sval vystaven při nadměrné zátěži. Je samozřejmě nutný chirurgický zákrok. vyčerpání rtů - jde o únavu trubačského nebo tvárového svalu (musculus buccinator

Svaly hlavy a tváreAnatomie - studijní materiál - SeminarkyMP1665 - Hlboká štruktúra tváre - HELAGO-CZ, sISSUU - Memorix anatomie by Radovan Hudak
 • Americky staford vaha.
 • Computer brno.
 • Kaplice krampus.
 • Miller gestapo.
 • Nejlepší hokejista světa 2019.
 • Vánoční dekorace ruční výroba.
 • 338 cheytac.
 • Socialisticke cukrovinky.
 • Játra bolest.
 • Rakovina prezentace.
 • Ck livingstone.
 • Citáty o ženách.
 • Nepojízdný autobus.
 • Karaoke písničky.
 • Aukro stiznost.
 • Dexter skot prodej.
 • How to start living healthier.
 • Virtualbox 64 bit windows 10.
 • Kožní projevy nádorových onemocnění.
 • Zelená 853 stěžery hradec králové 503 21.
 • Broušení nožů letnany.
 • Dumy sokolska.
 • Převislé okrasné stromy.
 • Santa claus kresleny.
 • Žirafa.
 • Steam link.
 • Historie snubních prstenů.
 • Město tábor veřejné zakázky.
 • Ubrousková technika na textil.
 • Jak bojovat sama se sebou.
 • Gordon ramsay jack scott ramsay.
 • Marcus ericsson.
 • Měkká voda.
 • Moto3 motor.
 • Martin kyšperský csfd.
 • Mermaids csfd.
 • Gdp eu countries 2018.
 • Nakládání masa na pečení.
 • Intramukozni adenokarcinom.
 • 96 hodin odplata online cz zdarma.
 • Menstruace trvající 14 dní.