Home

Fluorid sodný vzorec

ZŠ Školní 226 Kaplice

Fluorid sodný: vzorec Tato anorganická sloučenina má bílou barvu a nachází se v přírodě jako krystal villiomitu nebo je nedílnou součástí některých ignálních hornin. Bezbarvé nebo bílé krystaly, které se rozpustí ve vodě a netvoří krystalické hydráty - to je fluorid sodný obecný vzorec poměr prvků koncovka příklad název; I: M I X-I: 1:1-ný: NaCl: chlorid sodný: II: M II X 2-I: 1:2 M VII X 7-I: 1:7-istý: IF 7: fluorid jodistý: VIII: M VIII X 8-I: 1:8-ičelý: OsF 8: fluorid osmičelý. Fluorid sodný je anorganická sloučenina, sůl kyseliny fluorovodíkové a sodíku. Je to bílá krystalická látka bez zápachu. Chemický vzorec fluoridu sodného je NaF. Chemická vazba je iontová. Šíří se v přírodě. V přírodě tato látka existuje především ve formě minerálu villiomitu. Tento minerál je čistý fluorid.

Fluorid sodný: vzorec

Přehled názvosloví halogenidů - webzdarm

 1. Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvoslov
 2. Je důležitý pro tvorbu silných a tvrdých kostí a pro zdravé zuby. Snižuje kazivost zubů. Jeho nedostatek se projeví nižší kvalitou kostí, zvýšenou tvorbou kazů a slabší pevností zubní skloviny. Z těchto důvodů mají některé zubní pasty záměrně zvýšený obsah sloučenin fluoru (fluorid sodný, fluorofosforečnany)
 3. Fluorid sodný strana 1 z 7 . BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), v platném znění Datum vydání: 19.1.2011 Datum revize: 21.9.2017 . FLUORID SODNÝ . ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIK
 4. další názvy fluoridový iont, fluorid sodný, fluorid draselný, fluorid vápenatý číslo CAS* 16984-48-8 (fluoridový aniont) 7681-49-4 (fluorid sodný) 7789-23-3 (fluorid draselný) chemický vzorec* F-(fluoridový aniont) NaF (fluorid sodný) KF (fluorid draselný) ohlašovací práh pro emise a p řenosy do ovzduší (kg/rok)
 5. CAS: 7681-49-4 Vzorec: NaF. Zobrazit všechny soubory. Poslat dotaz k produktu. Technické parametry. Molekulová hmotnost: 41,99 Bezp. věty (GHS) H301-H315-H319-EUH032 FLUORID SODNÝ Specifikace produktu (PDF).pdf Zobrazit všechny soubory. Poslat dotaz k produktu FLUORID SODNÝ Počet variant: 2
 6. FLUORID SODNÝ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SM ĚSI A SPOLE ČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Fluorid sodný Indexové číslo: 009-004-00-7 Číslo CAS: 7681-49-4 Číslo ES (EINECS): 231-667-8 Další názvy látky: Sodium fluoride Molární hmotnost: 41,99 Molekulový vzorec: Na

Klíčové pojmy: anion, fluorid, fluorid sodný (NaF) Co je fluorid sodný. Fluorid sodný je iontová sloučenina složená z Na + ionty a F - ionty. Chemický vzorec fluoridu sodného je uveden jako NaF. Molární hmotnost fluoridu sodného je asi 42 g / mol. Při pokojové teplotě se jeví jako zelenavě bílá pevná látka Zubní pasty mají udržovat chrup bílý a zabránit ho proti zubnímu kazu. ⚡ Ale stále a znovu slyšíme, že v mnoha produktech obsažený fluorid je prý zdraví škodlivý. ⚡ Více na toto téma si přečtěte na webu Rehabilitace.info

Fluorid sodný: vzorec, vlastnosti, přínosy a poškození

název: kation: anion: křížové pravidlo (pokud lze,krátí se ) vzorec : výsledný vzorec: 1. hydroxid . vápenatý: Ca +2 (OH)- Fluorid sodný je anorganická sloučenina fluóru, která je účinnou látkou zubních past. Fluoridy zvyšují odolnost vůči zubnímu kazu. Pro osoby alergické na fluoridy jsou k dostání i zubní pasty bez fluoru fluorid sodny. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu fluorid sodny.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik výrazů, během. [ F]fluorid sodný obsahuje ionty fluoridu F, které po intravenózní aplikaci rychle vytvoří rovnováhu nejprve v extracelulárním prostoru; nejsou vázány na sérové bílkoviny. Koncentrace těchto iontů fluoridu 18 F se pak rychle snižuje díky jejich ukládání do kosti a vylučováním do moči Fluorid sírový (též hexafluorid síry, někdy označovaný podle vzorce SF6) je bezbarvá, plynná, anorganická chemická látka se vzorcem S F 6.Tato látka je nepolární a má vysokou hustotu, asi 6krát vyšší, než je hustota vzduchu.Na rozdíl od ostatních fluoridů síry není jedovatý, proto se používá při různých fyzikálních pokusech

PPT - NÁZVOSLOVÍ HALOGENIDŮ PowerPoint Presentation, free

fluorid bismutičný (sůl bezkyslíkaté kyseliny fluorovodíkové HF) AgBr : uhličitan draselno-sodný (podle abecedního pořadí symbolů prvků) b) Smíšené soli se dvěma nebo více různými anionty Jejich obecný vzorec je M m A n · xH 2 O, kde M představuje vzorec kationtu, A vzorec aniontu Fluorid sodný se používá pro fluorování pitné vody, jako konzervační prostředek pro lepidla, ve výrobě skla a smaltů, jako tavidlo ve výrobě oceli a hliníku, jako insekticid a prostředek pro ochranu dřeva. Také do ústních vod se přidávají fluoridy pro ochranu zubů před kazem. Fluoridy se rovněž využívají při. Zadaný vzorec halogenidu: lF7 Připíšeme oxidační číslo fluoru lF7- I Zatím neznáme oxidační číslo druhého prvku Proto jej, jako neznámou , označíme X lX F7- I uplatníme křížové pravidlo lX O7- I lVll F7- I fluorid jodistý HALOGENIDY - názvosloví procvičování VZOREC Z NÁZVU X- Názvosloví halogenidů DVOUPRVKOVÉ. CAS: 7681-49-4 MDL: MFCD00003524 EINECS: 231-667- Halogenidy název vzorec název vzorec 1. fluorid antimoničný 1. chlorid olovičitý 2. fluorid antimonitý 2. chlorid olovnatý 3. fluorid arseničný 3. chlorid siřičitý 4. fluorid arsenitý 4. chlorid sodný 5. fluorid barnatý 5. chlorid vápenatý 6. fluorid boritý 6. 7. fluorid bromičný 7. bromid antimonitý 8. fluorid bromitý 8. bromid arsenitý 9. fluorid cínatý 9. bromid.

vzorec fluoridu sodného - křížovkářský slovník online

 1. cas: 7681-49-4 mdl: mfcd00003524 einecs: 231-667-
 2. Název → vzorec. Cvičení č. 1. Název sloučeniny Vzorec sloučeniny Chlorid antimoničný Sulfid arsenitý Hydroxid hlinitý Kyselina bromovodíková Oxid berylnatý Kyselina sírová Hydroxid sodný Oxid boritý Fluorid olovnatý Sulfid lithn
 3. Vzorec HCIO HB02 HN03 H SO, HMn04 Sti Vzorec aniontu CIO co; sol' Oxida¿ní aslo Vil Vill Kyslíkatá kyselina Název kyselina chlorná kyselina boritá kyselina uhliëitá kyselina dusiëná kyselina sírová kyselina manganistå kyselina osmiéelá * Název soli chlornan boritan uhlièitan dusiënan síran manganistan osmiëela
 4. Fluorid sodný a Aldoláza · Vidět víc » Alkoholy. Strukturní vzorec primárního alkoholu Strukturní vzorec sekundárního alkoholu Strukturní vzorec terciárního alkoholu Alkoholy jsou nearomatické hydroxylové deriváty uhlovodíků. Nový!!: Fluorid sodný a Alkoholy · Vidět víc » Anorganická sloučenin
 5. erálu triviální název E chlorid sodný skupen-ství chlorid draselný bromid stříbrný chlorid amonný chlorid vápenatý chlorid rtuťnatý fluorid sodný chlorid železitý fluorid vápenatý chlorid kobaltnatý jodid draselný PRACOVNÍ LIST HALOGENIDY VYPLŇ TABULKU POMOCÍ NÁSLEDUJÍCÍCH TEXTŮ, KŘÍŽKEM OZNAČ.
 6. fluorid sodný jodid draselný chlorid nikelnatý Pb F 2 K I K F fluorid olovnatý jodid draselný fluorid draselný P Br 5 I F 5 Ca I 2 Mg Br 2 P Br 3 P F 5 vzorec Ca Cl 2 K I ox. číslo + koncovka IICa - natý KI - ný název chlorid vápenatý jodid draseln

Vzorec monofluorfosforečnanu sodného Na2PO3F kóduje látku na bázi fluoru, která je schopna zpevnit systém kostí a učinit ho pevným. Fluorid je nezbytný pro normální tvorbu kosterního systému, vegetaci na těle, nehty, zuby. Pomáhá stabilizovat činnost imunitního systému a je důležitý pro homeostázu Oxidační číslo prvku M Obecný vzorec Příklad; I+: M I+ X: KCl chlorid draselný: II+: M II+ X 2: CaF 2 fluorid vápenatý: III+: M III+ X 3: AlBr 3 bromid hlinitý: IV+: M IV+ X 4: CCl 4 chlorid uhličitý: V+: M V+ X 5: SbCl 5 chlorid antimoničný: PI 5 jodid fosforečný: VI+: M VI+ X 6: WCl 6 chlorid wolframový: VII+: M VII+ X 7: ReF 7 fluorid rhenistý: VIII+: M VIII+ X 8: XeF 8. Geometrický (konfiguraní) vzorec znázoruje prostorové uspoádání atom, iont nebo molekul. oxid uhliitý voda fosfan oxid uhelnatý chlorovodík fluorid sírový Krystalochemický (koordinaní) vzorec vyjaduje koordinaní ísla, tj. poet atom, iont nebo molekul, které bezprostedn obklopují uritý atom v krystalové struktue Vzorec aniontu však (pokud za ním má stát jiné íslo než 1), musíme napsat do závorky. Nap. Dusinan olovnatý: 2 I 3 II 1 I 3 PbIINO-Pb (NO-) íslice 1 se ve vzorcích nepíše, proto konená podoba vzorce dušinanu olovnatého je 4 siiitan sodný Na 2SO 3 fluorid vápenatý. název oxidu vzorec oxidu název oxidu vzorec oxidu 1. oxid boritý 1. název oxidu 1. oxid boritý 2. oxid bromičný 3. oxid bromistý 4. oxid bromný 5. oxid cínatý 6. oxid cíničitý 7. oxid draselný 8. oxid dusičitý 9. oxid dusičný 10. oxid dusitý 11. oxid dusnatý 12. oxid dusný 13. oxid fosforečný 14. oxid fosforitý 15. oxid fosforný 16. oxid gallný 17. oxid hlinitý 18.

amid sodný: sodium amide: Na 2 S 2 O 7: disíran sodný: sodium bisulfate: Na 2 S 2 O 5: disiřičitan sodný: sodium bisulfite: Na Br: bromid sodný: sodium bromide: Na 2 C O 3: uhličitan sodný: sodium carbonate: Na Cl O 3: chlorečnan sodný: sodium chlorate: Na Cl: chlorid sodný: sodium chloride: Na Cl O 2: chloritan sodný: sodium. Kyselina Příklad její soli Příklad; HClO kyselina chlorná (ClO) I-chlornan NaClO chlornan sodný: HNO 2 kyselina dusitá (NO 2) I-dusitan: NH 4 NO 2 dusitan amonný: H 2 CO 3 kyselina uhličitá (CO 3) II-uhličitan: MgCO 3 uhličitan hořečnatý: HIO 3 kyselina jodičná (IO 3) I-jodičnan: KIO 3 jodičnan draselný: H 3 PO 4 kyselina trihydrogenfosforečná (PO 4) III-fosforečnan: Ca. Sloučenina: Vzorec: 0°C: 20°C: 60°C: 100°C: bromid sodný: NaBr-90,5: 118,3: 121,2: bromid sodný, dihydrát: NaBr·2H 2 O: 148,7: 178,8: 263,7: 284,2.

PPT - Chemický vzorec PowerPoint Presentation - ID:7034510

Rozdíl mezi fluoridem sodným a fluoridem vápenatým

 1. Fluorid sodný vzorec. Fluorid měďný je anorganická sloučenina se vzorcem CuF.Má sfaleritovou krystalickou strukturu. Fluorid měďný může být vytvořen redukcí (jako redukční činidlo může být použit například sodík) nebo rozkladem fluoridu měďnatého: CuF2 + Na → CuF + NaF Fluorid sírový (též hexafluorid síry, někdy označovaný podle vzorce SF6) je bezbarvá.
 2. Vzorec NaF ES 231-667-8 Synonyma Exspirace (měsíce) 24 Informace pro dopravu . ADR Limit (kg,l) 333 UN kód UN1690 ADR třída 6.1 Soubory ke stažení. Specifikace Fluorid sodný Dostupná balení.
 3. Fluorid sodný. Další názvy Vzorec CAS Výstražné symboly GHS; NaF: 7681-49-4: Bezpečnostní list. 06; Objednací číslo Kvalita Obsah Balení.
 4. vzorec: český název: anglický název: Ag: stříbro: silver: Ag + kation stříbrný (thiosulfato)stříbrnan sodný: sodium silver(I) dithiosulfate: Na 3 [Al F 6] hexafluorohlinitan sodný fluorid xenoničitý.

Chlorid sodný - Wikipedi

3 2_PL: NÁZVOSLOVÍ anorganických sloučenin - řešení název vzorec vzorec název oxid siřičitý SO 2 HgCl 2 chlorid rtuťnatý oxid dusičný N 2 O 5 NaF fluorid sodný oxid sírový SO 3 ZnBr 2 bromid zinečnatý oxid manganistý Mn 2 O 7 Cr 2 O 3 oxid chromitý chlorid zinečnatý ZnCl 2 MnO 2 oxid manganičitý jodid hlinitý Al I Fluorid jodný je anorganická sloučenina se vzorcem IF, patří mezi interhalogeny. Jedná se o čokoládově hnědou pevnou látku, která se již při 0 °C pomalu rozkládá na elementární jod a fluorid jodičný[1] fluorit. Na této stránce jsou výsledky na dotaz fluorit v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk Obecný vzorec A X-I X= F, Cl, Br, I A= jiný prvek Fluorid stříbrný- KCl - Procvičení Sůl kamenná - halit, bílá krystalická látka, rozpustná ve Chlorid sodný NaCl Bílá krystalická látka slané chuti, dobře rozpustná ve vodě. Minerál sylvín

Chemické názvosloví - anorganik

 1. NaClO4 chloristan sodný, tetraoxochloristan sodný. NaCN kyanid sodný. NaCrS2 dithiochromitan sodný. NaF fluorid sodný. NaH hydrid sodný. NaH2AsO4.7H2O heptahydrát dihydrogenarseničnanu sodného, heptahydrát dihydrogen¬tetraoxoarseničnanu sodnéh
 2. Přepište vzorec bez oxidačních čísel, tedy pouze s čísly vpravo dole. manganatý 7. chlorid vápenatý 8. oxid jodistý 9. oxid xenoničelý 10. bromid fosforitý 11. oxid sírový 12. fluorid sodný 13. oxid dusný 14. oxid hlinitý 15. sulfid křemičitý 1. CO2 2. FeS 3. AgBr 4. P2O5 5. KI 6. MnS 7. CaCl2 8. I2O7 9. XeO4 10. PBr3.
 3. fluorid sodný v křížovce. Našli jste na těchto stránkách správnou odpověď k výrazu fluorid sodný? Dejte nám palec nebo sdílejte tuto stránku na Facebooku jako užitečnou. Za každou zmínku budeme velice vděční. V tabulce najdete veškerá křížovkářská spojení, která souvisejí s hledaným výrazem fluorid sodný.
 4. erálů jsou nejvýznamnější fluorit (kazivec) - fluorid vápenatý CaF2 a kryolit - hexafluorohlinitan sodný Na3AlF6. V zemské kůře je fluor přítomen v koncentraci 200-600 mg/kg. Voda oceánů obsahuje pouze přibližně 1 mg F/l
 5. 2. Spoj úse čkou vzorec halogenidu a jeho správný název: • CrCl 3 chlorid m ěď natý • CaF 2 bromid ho řečnatý • CuCl 2 chlorid manganatý • MgBr 2 chlorid chromitý • MnCl 2 jodid sodný • NaI fluorid vápenatý 3. Spoj úse čkou název oxidu a jeho správný vzorec: • Oxid st říbrný SO
 6. Názvosloví chlorid berylnatý fluorid arseničný bromid antimonitý Názvosloví chlorid berylnatý fluorid arseničný bromid antimonitý sulfid hlinitý oxid chlorečný jodovodík kyselina dusitá kyselina trihydrogen boritá kyselina chloristá hydroxid hlinitý kyselina dichromová peroxid barnatý kyanid sodný thiokyanatan hořečnatý hydrid sodný fosfan tellan kyselina sírová.
 7. fluorid barnatý roztok CaCl2 rosolovitá sraženina bílou fluorid vápenatý THIOSÍRAN SODNÝ - Na2S2O3 Vzorec činidla: Co vzniklo po přikápnutí činidla do Na2S2O3? Jakou měla sraženina barvu? Jak se nazývá vzniklá sloučenina? roztok Ba(NO3)2 sraženina bílo

Fluor - nepřítel nebo pomocník? CelostniMedicina

vzorec oxid. číslo název halogenidu AgBr AuCl3 CoCl2 CaF2 PbI2 SiF4 12 5. Napiš vzorce halogenidů a oxidační čísla prvků: název vzorec ox. číslo chlorid barnatý jodid draselný bromid železitý fluorid sodný chlorid železitý fluorid sírový chlorid rtuťnatý 14 6 Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES: H 301, 319, 315 EUH 032: P 260, 280, 305+351+338 Signální slovo: Nebezpečí: ADR/RID: 6.1/ T5/ III UN 169

Fluorid Sodn

FLUORID SODNÝ P-LAB = Potřeby pro laboratoř, Chemikálie

Villiaumit (Lacroix, 1908), chemický vzorec NaF (fluorid sodný), je krychlový minerál. 26 vztahy 2) -fluoridem sodný fluorid sodný v zubní pastě jednoduše a rychle odloučí do iontů s uvolňováním účinné ionizované fluoru. Má velmi vynikající remineralizaci aktivitu, čímž posiluje dochází hravý zuby. Dobrý účinek proti zubnímu kazu je dosaženo rychle, a to včetně dětí ­ z chloridu sodného se vyrábí hydroxid sodný ­ pevný chlorod sosdný tvoří růžové krystalky ­ chlorid sodný není nutný pro život člověka ­ fyziologický roztok, který se používá v medicíně je 0,9 % vodný roztok chloridu sodnéh Bikarbonát sodný může způsobit mnoho vedlejších účinků. Patří mezi ně: zvýšená žízeň, křeče v břiše, nadýmání, silné bolesti hlavy, nevolnost, zvracení (podobá kávové sedliny), ztráta chuti k jídlu, podrážděnost, únava, časté močení, pomalé dýchání, otoky nohou a dolních končetin, krev v moči Chlorid sodný se v přírodě vyskytuje jako nerost sůl kamenná, halit. V běžném životě je znám jako sůl kuchyňská. Získává se také odpařováním mořské vody, která jí obsahuje průměrně 2,7%. Úkol 8: Vypočti, kolik kg soli získáme odpařením 350 kg mořské vody.

Vzorec Název Příklad použití Na[18F] [ F]fluorid sodný topografická analýza regionálních změn ve skeletu pomocí PET Na[99mTc]O 4 [99mTc]technecistan sodný zobrazení štítné žlázy, značení jiných sloučenin [111In]Cl 3 chlorid [111In]inditý značení jiných sloučenin Na 2 [51Cr]O 4 51Cr]chroman sodný značení. Název Vzorec sulfid chromitý IF 7 chlorid fosforečný KBr jodid olovnatý SnCl 4 fluorid osmičelý CuS sulfid sodný SF 6 5B.Doplň Název Vzorec jodid ruťnatý AgCl fluorid osmičelý CCl 4 sulfid železitý SF Fluorid sodný - Sodium fluoride. z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Fluorid sodný jména Výslovnost / ˌ s oʊ d i ə m f l ʊər aɪ d / název IUPAC Vzorec fluoru byl stanoven mnohem později, důvodem byla jeho nepatrná prevalence v kůře (ne více než 0,065 procenta). Topaz, kryolit a lepidolit lze považovat za hlavní sloučeniny. Vlastnosti nemovitosti . Tato nekovová za normálních podmínek je světle žlutý plyn s dráždivým zápachem

fluorid dusitý bromid ciničitý hyperoxid sodný hyperoxid barnatý SnBr 4 SCl 4 PdCl 4 K 2 S SiS 2 Si 2 S 4 Li 2 Se WO 3 Re 2 O 7 Mo 2 O 4 W 3 O 10 Li 2 O 2 CaO 2 NaO 2 Ba(O 2) 2 CeO 3 NH 4 O 3 Cu(OH) 2. List1 Stránka 2 nazev vzorec hydroxid tantalečný. Villiaumit (Lacroix, 1908), chemický vzorec Na F (fluorid sodný), je krychlový minerál. Pojmenován po: Maxime Villiaume, francouzský badatel a důstojník dělostřelectva koloniálních vojsk umístěných v severním Madagaskaru, za pomoc při získávání vzorků minerálů a hornin z Madagaskaru a Guineje. 98% Visokokakovostni nikelj. Halogenidy Halogenidy - jsou dvouprvkové sloučeniny halogenů (fluoru, chloru, bromu, jodu) Cu + Cl 2 CuCl 2 2 Al + 3 I 2 2 AlI 3 Názvosloví Názvy a vzorce halogenidů se tvoří podle stejných pravidel jako u oxidů. Podstatné jméno je utvořeno z názvu halogenu a přípony -id. Atomy halogenů mají v halogenidech oxidační číslo -I Ozonid sodný: 13. Ozonid sodný vzniká reakcí hydroxidu sodného s ozonem. 6NaOH + 4O 3--› 4NaO 3 + 2NaOH.H 2 O + O 2: 14. Ozonid sodný reaguje s vodou. 4NaO 3 + 2H 2 O --› 4NaOH + 5O 2: Hydroxid sodný: 15. Hydroxid sodný se vyrábí elektrolýzou roztoku chloridu sodného Karbid sodný. Vzorec pro tuto sloučeninu C 2 Na 2. To může být prezentováno více jako acetylid (pakje produkt substituce atomů vodíku v acetylenu za atomy sodíku) a nikoliv karbid. Chemický vzorec plně neodráží tyto jemnosti, takže je třeba je hledat ve struktuře

Rozdíl mezi fluoridem sodným a fluoridem - Rozdíl Mezi - 202

 1. Fluorid jodný Strukturní vzorec Model molekuly Obecné Systematický název: fluorid jodný: Ostatní názvy monofluorid jodný Anglický název: Iodine monofluoride Iodine fluoride Německý název Iodfluorid Sumární vzorec: I F: Vzhled nestabilní hnědá pevná látka Identifikace Registrační číslo CAS: 13873-84-2: PubChem: 139637.
 2. Síran sodný se snadno rozpouští ve vodě. Pro přípravu roztoku se používají dvě řešení: - ve studené vodě rozpusťte sůl v poměru 1: 3; - ve vodě s teplotou 32-34 ° C je poměr soli a vody 3: 1. Síran sodný, jehož použití je založenojeho vlastnosti působit v celém střevě, je efektivní a bezpečné projímadlo
 3. Sodný Ethyl Xanate To je chemická struktura pohlaví (sodný ethyl-xanthátu). Todd Helmenstine To je chemickou strukturu pohlaví (sodný ethyl xanthát). Molekulární vzorec: C 3 H 5 Naos 2. Molekulová hmotnost: 144.19 daltonů. Systematický název: sodný O-ethyl-karbonodithioá
 4. Fluorid nikelnatý, 99,996 %. Vzorec CAS Molární hmotnost Čistota Kategorie Molybdenan sodný dihydrát, ACS. Vzorec CAS Molární hmotnost Čistota Kategorie Prvky Vzorec CAS Molární hmotnost Čistota Kategorie Prvky NiCO3.2Ni(OH)2.xH2O : 12607-70-4: 304.12.

LaF 3 - fluorid lanthanitý; CdO - oxid kademnatý; As 2 S 3 - sulfid arsenitý; 2. Správné vzorce solí hydridů. disulfid amonný - (NH 4) 2 S 2; disulfid železnatý - FeS 2; fluorid jodistý - IF 7; fluorid lanthanitý - LaF 3; fluorid sírový, hexafluorid síry - SF 6; fluorid stříbrný - AgF; hydrogensíran sodný - NaH Chceme-li odvodit vzorec oxidu, jehož název známe, můžeme se řídit podle valenční koncovky oxidu a zařadit daný oxid do obecného vzorce v TAB. 2. Vzorec můžeme také odvodit, např. pro oxid hlinitý, takto: 1) Podle valenční přípony přídavného jména určíme oxidační číslo kationt

Vzorec 7 Názvykationtů 9 Názvyaniontů 13 Vzorecznázvu 15 Názevzevzorce 18 II. Názvoslovíhydroxidů,kyanidů 22 Fluorid Chlorid Bromid Iodid Nitrid Karbid O S F Cl Br I N C prvek název aniontu oxidační číslo-II-II-I-I-I-I Před aniont postavíme kationt (sodný) s ox. číslem a podle křížového pravidla doplníme. Skládá se z názvu halogenu - fluorid, chlorid, bromid, jodid a přídavného jména - hlinitý, dusný, křemičitý atd. Halogen má vždy ox. číslo -I. Prvek má ox. číslo kladné a dle koncovky Součet musí být roven nul Kontakt. Senovážné náměstí 23, Praha 1, 110 00 Tel.: 224 142 312 Tel.: 224 142 517 E-mail: JTP@JTPunion.org NÁVŠTĚVNÍ DOBA: pondělí a středa 13.00 - 17. vzorec Charakteristická koncovka I X 2 O ný II XO natý III X 2 O 3 itý IV XO 2 ičitý V X 2 O 5 ečný, ičný VI XO 3 ový VII X 2 O 7 istý VIII XO 4 ičelý Napište vzorce oxidů a) oxid lithný b) oxid beryllnatý c) oxid hlinitý d) oxid uhličitý e) oxid arseničný f) oxid sírový g) oxid manganistý h) oxid osmičelý i) oxid sodný vzorec NaF FNa (Hill) Č. indexu 009-004-00-7 Č.ES 231-667-8 Molární hmotnost 41,98 g/mol Nebezpečné složky (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Chemický název (Koncentrace) Č. CAS Registrační číslo Klasifikace Fluorid sodný (<= 100 % ) 7681-49-4 01-2119539420-47-XXXX Akutní toxicita, Kategorie 3, H30

K zadaným vzorcům vyber správný název a k názvům správný vzorec. PbI2, CaF2. jodid olovičitý, chlorid vápenatý. jodid olovnatý, chlorid vápenatý. jodid olovnatý, fluorid vápenatý chlorid měďnatý, chlorid zlatitý. chlorid sodný, chlorid měďný, chlorid stříbrný. vzorec název vzorec název HF HCl HBr HI fluorovodíková chlorovodíková bromovodíková jodovodíková MIF MICl MIBr MII NaF NaCl NaBr NaI fluoridy chloridy bromidy jodidy fluorid sodný chlorid sodný bromid sodný jodid sodný MI je ozna čení jednomocného kationu. Halogenidy kov ů o nízké elektronegativit ě mají iontový charakter. Pojmenujte: Napište vzorec: NaH Jodid olovnatý Be 2 C romid sodný CaC 2 hlorid draselný Na 4 Si Fluorid vápenatý AlN Tellurid chromitý NaN 3 Selenid osmičelý Mg 3 B 2 Disulfid olovnatý KCN Hydrogensulfid kobaltnatý Be 3 P 2 Sulfid rtuťnatý Rb 3 As Hydroxid hořečnatý Sr 3 Sb 2 Ozonid cesný Fe 2 O 3 Hyperoxid strontnatý BaO 2. SÍRAN SODNÝ - Na2SO4 Vzorec činidla: Co vzniklo po přikápnutí činidla do Na2SO4? Jakou měla sraženina barvu? Jak se nazývá vzniklá sloučenina? bílou síran olovnatý roztok CaCl2 sraženina bílou síran vápenatý FLUORID SODNÝ - NaF Vzorec činidla: Stáhnout celý tento materiál. Předchozí. 1 2.

Je fluorid v zubní pastě škodlivý? Rehabilitace

fluorid cesný, chlorid železnatý, bromid kademnatý, jodid hořečnatý, oxid manganistý, oxid sírový, oxid křemičitý, sulfid sodný, sulfid bismutitý, sulfid molybdenový, selenid chromový, tellurid hlinitý, nitrid draselný, fosfid vápenatý, arsenid měďnatý, karbid křemičitý, silicid Vyberte vzorec, v němž je chybně. Sodný ion má +1 náboj, vynásobený indexem 2, aby se celkový náboj 2+. Uhličitan anion (CO 3 -2 ) má 2- náboj, takže zde není žádné další index. Pokud potřebujete přidat dolní index do víceatomový iontu, uzavřete jej do závorek, takže je jasné, že index se vztahuje na celý iontu a nikoli na individuální atomu tellurid sodný g. sulfid lanthanitý h. jodid arsenitý i. chlorid zirkoničitý j. bromid skanditý k. fluorid berylnatý l. selenid hořečnatý m. antimonid rubidný n. bromid strontnatý o. fluorid tellurový p. tellurid cínatý 22. Pojmenujte soli a. CuBr b. Ca(CN) 2 c. ScI 3 d. ZrS 2 e. ReBr 3 f. BiI 3 g. Hg(CN) 2 h. YBr 3 i. AuCl 3 j. vzorec Chemický vzorec Sůl Fluorid sodný Dusičnan hořečnatý Oxid sodný Mýdlo Hydrid sodný Oxid hořečnatý Cukr Octan sodný Chlornan sodný Polyetylen Síran Jodid draselný Voda NaCl NaF Mg(NO3)2 Na2O C18H35NaO2 NaH MgO C6H12O6 C2H3NaO2 NaClO (C2H4)2 SO4 KI H2O DOSTUPNÉ SLOUČENIN

Wolfram, chemický prvek W. Popis, fyzikální a chemické vlastnosti, reakce a sloučeniny. Výskyt v přírodě, wolframové rudy, izotopy, světová těžba, zásoby v ČR. Výroba a využití wolframu a jeho sloučenin Detaily ze stránky Bezpečnostní listy na webu PENTA. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 69 názvosloví hydroxidů Názvosloví hydroxidu je založeno zcela obdobných principech jako názvosloví solí. Liší se pouze tím, že v názvu je podstatné jméno tvořeno slovem hydroxid a vzorec je vždy složen pouze z jednoho kationtu a z jednoho, či několika hydroxidových aniontů název vzorec I - ný chlorid sodný NaCl II - natý fluorid vápenatý CaF 2 III - itý chlorid železitý FeCl3 IV -ičitý chlorid křemičitý SiF 4 - ečný bromid fosforečný PBr 5 V - ičný fluorid dusičný NF 5 VI - ový fluorid sírový SF 6 VII - istý fluorid jodistý IF 7 VIII - ičelý fluorid osmičelý OsF 8. Přehled. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová. CZ.1.07/1.5.00/34.0501. Typ interakce. DUM se skládá z výkladu formou prezentace a o následnou aktivitu formou pracovního listu, v závěru prezentace jsou tabulky shrnující používané pojmy - jednoduché a násobné řecké číslovkové předpony a dále je zde tabulka oxidačních číse

PPT - VÝZNAMNÉ HALOGENIDY PowerPoint Presentation - ID:2168212

Názvosloví - nitrid

Česky: Anglicky: destilovaná voda: distilled water: dýchací přístroj: respirator: dýchání: respiration: hasicí přístroj: fire extinguisher: hořen 4. fluorid zinečnatý 5. chlorid stříbrný 6. jodid barnatý 7. bromid boritý 8. fluorid chromový 9. bromid lithný 10. chlorid sodný 11. CaBr 2 12. SF 6 13. CuI 2 14. TiBr 4 15. AsCl 3 16. BeI 2 17. NF 4 18. HgBr 2 19. SnCl 4 20. FeF maskování -např. maskování Fe3+ při stanovení o, slouží fluorid amonný => vzniká bezbarvý [FeF 6]3- - vzorec koordinační částice se uzavírá do hranatých závorek jodido-pentakyanidokobaltitan sodný Vzorec → název . Cvičení č. 1. Vzorec sloučeniny Název sloučeniny SnIIS-II Sulfid cínatý NaI (OH)-I Hydroxid sodný PV2O-II5 Oxid fosforečný HIBr-I Kyselina bromovodíková HIBrVO-II3 Kyselina bromičná PbIIO-II Oxid olovnatý CaII(OH)-I2 Hydroxid vápenatý AlIII2S-II3 Sulfid hlinitý SiIVF-I4 Fluorid křemičitý BIIIBr-I3.

NaI (sodný, koncovka - ný = I) O-II (ox.č O v oxidech je - II) NaI O-II 3. křížové pravidlo Na 2 O 1 (znamínko - mínus se dole nepřepisuje, neexistuje Na -2 O 1 ←ŠPATNĚ) 4. číslo 1 se dole nepíše, konečný vzorec Na 2 O oxid sodný 5. POZOR! JSOU-LI ČÍSLA ZA PRVKY DOLE V OXIDECH DĚLITELNÁ 2, POTÉ MUSÍME OBĚ. Fluorid titaničitý jodid vanadičný bromid vápenatý fluorid hlinitý Utvoř vzorec daného sulfidu Sulfid olovnatý sulfid hlinitý sulfid zinečnatý. 7) Utvoř názvy hydroxidů NaOH Al(OH) 3 Ca(OH) 2 8) Utvoř vzorec hydroxidu hydroxid draselný hydroxid sodný hydroxid zinečnatý 9) Utvoř. e) dithiouhli itan sodný, thiokyanatan draselný, thiosíran sodný, trithiofosfore nan barnatý, dichroman olovnatý, disíran draselný, tetraboritan amonný, f) chlorid-fluorid vápenatý, difluorid-bis(uhli itan) olovnatý, trifluorid-arseni nan gallitý. 10. Napište následující kationty Název → vzorec. Cvičení č. 1. Název sloučeniny Vzorec sloučeniny Chlorid antimoničný SbVCl-I5 Sulfid arsenitý AsIII2S-II3 Hydroxid hlinitý AlIII (OH)-I3 Kyselina bromovodíková HIBr-I Oxid berylnatý BeIIO-II Kyselina sírová HI2SVIO-II4 Hydroxid sodný NaI(OH)-I Oxid boritý BIII2O-II3 Fluorid olovnatý PbIIF-I2 Sulfid lithný LiI2S-I vzorec oxid. číslo název halogenidu AgBr AuCl3 CoCl2 CaF2 PbI2 SiF4 12 5. Napiš vzorce halogenidů a oxidační čísla prvků: název vzorec ox. číslo chlorid barnatý jodid draselný bromid železitý fluorid sodný chlorid železitý fluorid sírový chlorid rtuťnatý 14 Title: Halogenidy a sulfidy Author: Radomíra Kučerová.

PPT - Názvosloví anorganických sloučenin PowerPoint

Fluorid sodný - Nazuby

fluorid sodny - křížovkářský slovník online - vyluštíme

 • Ivy bears vitaminy recenze.
 • Skleněný shop slevový kupon.
 • Montovaný dům do 1 milionu.
 • Dárky pro trenéry.
 • Essentiale forte zkušenosti.
 • Dakota johnson csfd.
 • Kaplice krampus.
 • Ubrousková technika youtube.
 • Cottage k večeři.
 • Jak být jako italka.
 • Tanach kniha.
 • Superhry anatomie.
 • Kapky do uší otobacid.
 • Falafel a dieta.
 • Časopis pro děti online.
 • Sušička prádla heureka.
 • Francouzština pro samouky fragment.
 • Fast and furious song.
 • Blokové postavení c páteře.
 • Citáty o místech.
 • Kod 4000052.
 • Bílé adventní svíčky.
 • Prohloubení kopané studny svepomoci.
 • Typologie krajiny.
 • Katar žaludku u psa.
 • Celine dion live.
 • Hooters prague.
 • Marionetové vrásky.
 • Rubikova kostka 2 řada.
 • Dílenská příručka škoda.
 • Html button action.
 • Arabská žena kniha online.
 • Ddm tabory.
 • Slovní zásoba u dětí.
 • Balea more blond 1 minute intensiv kur.
 • 3 dimenze.
 • Věty o sobě v angličtině.
 • Fan shop ostrava.
 • Radio beat playlist včera.
 • Agregátní poptávka.
 • Výstupní čára schodiště.