Home

Vzory rodu středního tabulka

Vzory Podstatných Jmen Rodu Středního

Vzory podstatných jmen rodu středního datakabinet

Vzory středního rodu. A na závěr opět pomůca: Město stálo blízko moře, jen jedno kuře měli v každém stavení. U středního rodu může být problematické rozlišit vzor moře a kuře, pomoc najdete v našem článku Střední rod: Vzor moře, nebo kuře? ČESKÝ JAZYK - VZORY tabulka. Neohodnoceno Přehledná tabulka vzorů podstatných jmen ve formátu A4. Dostupnost: Skladem Praktická záložka obsahuje vzory mužského, ženského a středního rodu v tabulkách. Obsahuje také informace o psaní i(í) v koncovkách Vzory podstatných jmen rodu mužského: Vzory mužského rodu dělíme na životné a neživotné. Nejprve tedy určíme životnost a poté správný vzor. Pozor, mluvnická životnost se od biologické životnosti může lišit Vzory skloňování podstatných jmen Vzor určujeme podle rodu a zakončení našeho slova v prvním pádu. Pomáháme si dalšími pády, které bezpečně známe a porovnáme se vzorem. jak se píší Přehlasovaná písmena Jak napsat ó Televizní standardy Tabulka barev pro web Zkratky v IT Vnitřní a vnější IP adresa Národní. Tyto vzory náleží přivlastňovacím přídavným jménům. Ke vzoru otcův jsou přiřazována přídavná jména rodu mužského (Petrovy sestry, Novákovi psi), ke vzoru matčin rodu ženského. Problematický zde může být pravopis

Práce s textem - vyhledávání podstatných jmen rodu středního. Rod, číslo, pád a vzor - doplňování tabulky. Urči vzor - 1. Urči vzor - 2. Urči vzor a doplň koncovku. Doplň neúplná slova. Doplň koncovky . Podstatná jména rodu ženského. Skloňování vzorů - tabulka. Skloňování vzorů 2 - tabulka. vzory rodu ženského. 5 různých cvičení k procvičení vzorů rodu středního - pěkné; 2 cvičení na práci s textem - vyhledávání a určování rodu středního; Urči rod,číslo, pád, vzor; Urči vzor (5 cvičení) - rod střední; Skloňování podstatných jmen rodu ženského. Přehledná tabulka vzorů pro ženský ro Určujeme vzory podstatných jmen . 1-2-3-4-5 : Urči vzory podstatných jmen. Přiřaď správně tato slova. s koťat Přehledná tabulka - vzory rodu ženského . Přehledná tabulka - skloňování vzorů rodu ženského. TESTY - vzory rodu ženského. Pravopisná cvičení s kontrolou : Podstatná jména rodu středního mají tyto vzory: město moře kuře stavení : Přehledná tabulka - vzory rodu středního

VZORY PRO ROD STŘEDNÍ : Podstatná jména rodu středního zakončená v 1.p. na-o-e (-ě) -í : v 2.p. v 2. p. -e (-ě Tabulka s malou násobilkou obsahuje vzájemné součiny čísel od 1 do 10. Po vytištění ji žáci mohou používat jako pomůcku po dobu, než se jim násobilka dostane do krve. Tabulka pro malou násobilku (PDF) Vzory středního rodu (online cvičení) 2. 9. 11. 202

www.pripravy.estranky.cz - JAZYK ČESKÝ - Podstatná jména ..

3 testy k určení vzoru podstatných jmen rodu středního - vybírej z nabídky. Pravopisná cvičení - doplňování koncovek (5 cvičení) 5 různých cvičení k procvičení vzorů rodu středního - pěkné. 2 cvičení na práci s textem - vyhledávání a určování rodu středního. Urči rod,číslo, pád, vzo Tabulka skloňování rodu ženského a středního. Přehled obsahuje skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního. Oboustranně potištěná karta na tvrdém papíru opatřená lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru slouží k připomínání přehledu učiva ve škole i mimo třídu

TABULKA - rod ženský. skloňování vzorů rodu ženského. cviceni s kontrolou (10 cvičení) cvičení k vytištění. 3 testy - urči správné vzory. cvičení - urči mluvnické kategorie . Podstatná jména rodu mužského. vzory rodu mužského - tabulka. vzory rodu mužského I. vzory rodu mužského II. vzory rodu mužského II Vzory. Skloňování podstatných jmen rodu středního. Přehledná tabulka vzorů pro střední rod. Skloňování vzorů středního rodu - tabulka. Skloňování jednotlivých vzorů: MĚSTO, MOŘE, KUŘE, STAVENÍ. Vzor moře nebo kuře? - malá nápověda, jak na to na www.mojecestina.cz. Cvičení s kontrolou - doplň i/y (10 cvičení Nástěnný výukový obraz - Skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního. Přehledná tabulka skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního. Obvykle expedujeme do 5-7 pracovních dní Vzory podstatných jmen ISBN: studio601404..

This feature is not available right now. Please try again later SKLOŇOVÁNÍ VZORŮ PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO : ČÍSLO: PÁD: VZOR : j. 1. město: moře: kuře: stavení: j. 2. města: moře: kuřete: stavení: j Pravopis podstatných jmen se postupně probírá podle rodů. V úvodu je vždy přehledná tabulka učiva, následuje návod s příkladem, kde je učivo vysvětleno - např.: Jak určím, ke kterému vzoru podstatné jméno patří. Vzory podstatných jmen rodu středního; 4. Pravopis podstatných jmen rodu středního Podstatné jméno dítě je rodu středního, ale v množném čísle děti už je rodu ženského, proto se píše Děti zlobily. Několikanásobný podmět Problém nastává, když je podmět několikanásobný a jednotlivé podstatná jména v podmětu jsou různého rodu a životnosti

Děti si tak i uvědomí zakončení slova, např. v rohu se vzorem MĚSTO budou slova středního rodu končící na -o, např. těsto, kolo, číslo apod. K procvičování určování vzoru podstatných jmen ve skupinách využívám hru domino a pexeso: pexeso - vzory,. Popis stránky * • Podstatná jména, skloňování a vzory podstatných jmen, mluvnické pády, pádové otázky • - český jazyk online, gramatika

Vzory podstatných jmen rodu mužského (online cvičení) Vzory podstatných jmen rodu ženského (online cvičení) Světadíly a oceány - slepá mapa (online cvičení) Vzory středního rodu (online cvičení) 2; Slovní úloha - betonování (varianta pro 6. ročník) Kontakt a právní informac Dnes se spoleně podíváme na další dva vzory rodu středního - KUŘE a STAVENÍ Uebnice strana 52 - tabulka se skloňováním v množném ísle je toto slovo rodu ženského. Uebnice strana 52 cv. 19 Samostatné cvičení - učebnice str. 53 cv. 23 - vyplňte do sešitu z mluvnice, poté Stále opakujeme vzory MĚSTO, MOŘE, KUŘE. Podstatné jméno ke vzoru přiřazujeme tak, že si porovnáme 1. a 2. pády - skloňování se musí shodovat - pouze u mužského rodu rozlišujeme životnost. Vzory podstatných jmen dělíme na měkké a tvrdé

4. ročník Čj - Procvičování. Vzory podstatných jmen rodu středního. Urči pád, číslo, rod a vzor - Ryšavá Pracovní list - vyjmenovaná slova i koncovky podstatných jmen - dum; Základní skladební dvojice. Podmět a přísudek - Ryšavá.. Český jazyk 7.A ZŠ Míru Brno Skloňování. Pro skloňování podstatných jmen existuje 14 vzorů. Přiřazení ke vzorům závisí na rodu a zakončení v nominativu.. U podstatných jmen, kde kmen končí skupinou souhlásek, je vkládáno pohyblivé e mezi poslední dvě souhlásky u pádů s nulovou koncovkou: . zámek (N sg, A sg), zámku (G sg, D sg, V sg, L sg), zámkem (I sg) atd. - vzor hra Skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního, Příruční tabulka oboustranná

Podstatná jména: Určování vzoru - Moje čeština - Čeština

Tabule je výukovou pomůckou a zobrazuje přehledně skloňování podstatných jmen středního rodu. Na druhé straně lze probrané učivo procvičovat. Pošlete provozovateli tohoto obchodu dotaz na následující zboží. Předchozí. Česká prstová abeceda, oboustranná laminovaná tabulka A4 Vzory podstatných jmen - ženský rod. Nauč se skloňování podstatných jmen rodu ženského - uč. str. 113/ tabulka. čtvrtek: zopakuj si vyjmenovaná slova Vyhledej podstatná jména rodu středního a urči - rod, číslo, pád. Zkus určit i vzor. 2020: Nauč se vzory podstatných jmen rodu ženského a jejich skloňování. Zopakuj si vzory rodu středního a jejich. Jedná se o velice přehlednou tabulku všech vzorů podstatných jmen a to všech vzorů. Rodu středního, ženského i mužského. Barevně jsou zde zvýrazněny všechny koncovky podstatných jmen. Každý vzor má také vyčleněnou barvu. U každého vzoru je i malý obrázek, který vystihuje název onoho vzoru. Tabulka je hezká Vzory podstatných jmen/ Skloňování vzorů podstatných jmen. Karty s přehledem učiva. Formát A4, křídový karton lakovaný Karty jsou na tvrdém papíru oboustranně potištěné a opatřené lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru

Žák procvií skloňování podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního. Autor Mgr. Blanka Šteindlerová Jazyk ýeština Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor ýeský jazyk a literatura ICT = Předmět/téma ýeský jazyk/slovní druhy Očekávaný výstu 5 různých cvičení k procvičení vzorů rodu středního - pěkné. 2 cvičení na práci s textem - vyhledávání a určování rodu středního. Urči rod,číslo, pád, vzor. Urči vzor (5 cvičení) - rod střední. Skloňování podstatných jmen rodu ženského. Přehledná tabulka vzorů pro ženský ro Skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního /70×100/ Cena s DPH 160,00 Cena bez DPH Vzory - Podstatná jména - tabulka A4. Výuková tabulka. Výuková tabulka. 26,00 K.

ČESKÝ JAZYK - VZORY tabulka - Logopedie VEND

ABRA ESHOP je nejlepším řešením e-commerce pro informační systémy ABRA. ESHOP dodáváme předpřipravený s uživatelsky příjemnou responzivní šablonou, která se dá upravit a optimalizovat na míru vzory rodu středního s vzory rodu ženského . NOVÁ LÁTKA!!!!! Skloňování podstatných jmen rodu ženského. (Můžete zase mrknout na internet, kde (viz tabulka učebnice s. 113) - uvědomit si u vzoru ŽENA - všude tvrdé Y, jen 7.pád, č. množného - ŽENAMI, u ostatních vzorů jen měkké Tabulka Vzory podstatných jmen ženského rodu je určena do hodin českého jazyka pro žáky 4.- 9. roč. základní školy. Pomocí moderní grafiky zpracovává problematiku skloňování podstatných jmen ženského rodu. Výrobek poskytuje žákům a učitelům přehledné skloňování vzorů ženského rodu (žena, růže, píseň, kost), ale i informace o dvojtvarech, výjimkách apod Skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního. Cena s DPH 23,00 Cena bez DPH Přehledová tabulka učiva - Větné členy - 18 %. 39,00 K.

vzory mužského, ženského a středního rodu v tabulkách. Menu. Jak nakupovat naučná laminovaná tabulka vzory mužského, ženského a středního rodu v tabulkách pravop... celý popis Dostupnost. Skladem Nejsme plátci DP Přehledná tabulka skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního. Přehledná tabulka skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského. Oboustranně potištěná karta na tvrdém papíru, opatřená lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru, slouží k připomínání přehledu učiva ve škole i mimo třídu

Podstatná jména mužského rodu - vzory

Vzory skloňování podstatných jmen - Epřehledy

PRAVIDLA - Přídavná jmén

 1. Kupte si Tabulka A4 Skloňování vzorů podstatných jmen ze skupiny Naučné tabulky , Karty jsou na tvrdém papíru oboustranně potištěné a opatřené lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru. formát A4, křídový karton lako
 2. Vzory pro rod ženský- učebnice str.50. str.51/2. Přehledná tabulka - vzory rodu ženského . Přehledná tabulka - skloňování vzorů rodu ženského. TESTY - vzory rodu ženského. Pravopisná cvičení s kontrolou . M . Zaokrouhlování na statisíce. učebnice str.52/1,2,4. Vlastivěd
 3. Aug 15, 2016 - This Pin was discovered by Alena Grossová. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres
 4. Latina, podobně jako čeština, typologicky náleží k tzv. flexívním jazykům, pro které je charakteristické ohýbání (flexe) některých slovních druhů rozvinutým systémem koncovek. Skloňování neboli deklinace je typickým znakem podstatných jmen, skloňují se však také přídavná jména, zájmena a číslovky
 5. Správnost řešení jednotlivých cvičení si snadno ověří v klíči na konci knihy. Běžná cena 79,-- Kč Tabulka Vzory podstatných jmen středního rodu je určena do hodin českého jazyka pro žáky 4. - 9. roč. základní školy
 6. M, ČJ - Dalton - kopie - procvičování základních mat. operací, přednost mat. operací, vzory podstatných jmen rodu ženského M - G - Rýsování trojúhelníku 5
 7. - opakovat vzory rodu středního; vzory rodu ženského - vzor růže, píseň, kost - všechno jsou to měkké vzory, tak by to nemělo být těžké, uč. str. 65-68; PS: 11/1,2,3 11/1,2 dole 12/1,2,3,4 - cvičení 4 prosím vyfotit a poslat ke kontrole. Milé děti, mám tu pro vás první test z Aj

Podstatná jména středního rodu - vzory

Ostatní zboží: Vzory podstatných jmen / Skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského (karta) ; Karta je na tvrdém papíru oboustranně potištěná a opatřená lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru. Obsah karty je zpravidla zmenšeným provedením nástěnných výukových. Vzory podstatných jmen rodu ženského - prezentace PowerPoint k procvičování učiva. Vzory podstatných jmen, opakování - prezentace PowerPoint k opakování učiva o vzorech podstatných jmen. Vzory podstatných jmen rodu středního - skupinová práce - tabulka se slovy pro skupinovou práci

Přehledná tabulka - vzory rodu mužského. Pravopisná cvičení s kontrolou ; ativu. U podstatných jmen, kde kmen končí skupinou souhlásek.. PRAVIDLA - Podstatná jména (vzory rodu mužského . Podstatná jména rodu mužského. leden 2011. Mgr. Vzory rodu středního: město. moře.

Sklonovani podstatnych jmen rodu muzskeho | SlevisteHAFERA - učební pomůcky sStudio1a1/Český jazyk 4, pracovní sešit

Střední rod: Vzor moře, nebo kuře? - Moje čeština

 1. Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor (skloňování
 2. Koncovky podstatných jmen: střední rod - Procvičování
 3. Koncovky Podstatných Jmen Rodu Středního
Zájmena - Přehledová tabulka učiva V lavici s30+ Best Český jazyk 4
 • Mirdad.
 • Pohlcovač hluku.
 • Jack russel terier jihočeský kraj.
 • Národní památkový ústav.
 • Fotografie na řidičský průkaz karlovy vary.
 • Piedra akce.
 • Žena v kleci kniha.
 • Idiopatická hypersomnie.
 • Vnitřní hemoroidy léky.
 • Azazel supernatural.
 • Sarajevo srbsko.
 • Chronické cepy.
 • Pohlcovač hluku.
 • Vase figurka.
 • Chris fehn vyhozen.
 • Tepání v podbřišku v těhotenství.
 • Postel 180x200 vysoka.
 • Epilace pro muže.
 • Obnova zasypané studny.
 • Sedací soupravy lišov.
 • Micove hry skolka.
 • Lyžařská škola tatranská lomnica.
 • Hobbit film.
 • Dračí lid.
 • Petanque decathlon.
 • Lesní víla kostým.
 • Kde koupit staré noviny.
 • Jak smazat facebook hned.
 • Odstranění chloupků pomocí jedlé sody.
 • Delikvence.
 • Nadzemní terasa.
 • Nokia véčko.
 • Hleda se tata a mama josef.
 • Ověření podpisu na cizojazyčné listině.
 • Přírodní odbarvovač vlasů.
 • I p pavlov podminovani.
 • Lost on you.
 • Lori loughlin isabella rose giannulli.
 • Flags svg.
 • Akce české budějovice.
 • Keratin studio.