Home

Jan lucemburský ppt

Jan Lucemburský Eliška Přemyslovna Jezdecký portrét krále Jana Lucemburského 3. R. 1344 bylo pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství. Při této příležitosti byl položen základní kámen nové Svato-vítské katedrály. 4. 5. 6. Hlavní průčelí s rozetou Interiér katedrály 7 Jan se pokoušel vládnout s ohledem na říšskou politiku, která byla pro Lucemburky prioritní a vzorem mu byl způsob vlády na francouzském dvoře. Jenže česká šlechta nechtěla silného panovníka. Když roku 1310 přišel Jan Lucemburský do Prahy, národ k němu vzhlížel s upřímnými nadějemi v to, že po letech rozbrojů zavládne v zemi klid z doby posledních Přemyslovců Jan Lucemburský zvaný Slepý, mimo český prostor zvaný i Jan Český (německy Johann von Böhmen, Johann von Luxemburg, Johannes der Blinde, francouzsky Jean de Luxembourg et de Bohême či také Jean l'Aveugle, 10. srpna 1296 - 26. srpna 1346, Kresčak) byl desátý český král (1310-1346, korunován 1311), lucemburský hrabě a titulární polský král v letech 1310−1335

Jan Lucemburský pobýval spíše zahraničí, a tak když se Karel do Čech vrátil našel zemi zpustošenou a zchudlou. správy českých zemí se ujal jako markrabě moravský. povýšil pražské biskupství na arcibiskupství . v roce 1346 byl zvolen římským králem a následně korunován na českého král VY_32_INOVACE_02_lucemburkove_na_ceskem_trunu.ppt Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma: Člověk a společnost, dějepis, vrcholný a pozdní středověk, dějiny českých zemí, Lucemburkové na českém trůně, Jan Lucemburský ZŠ Wagnerovo náměstí, Beroun Předmět, ročník: Dějepis, 7. roční

Jan Lucemburský (10. srpna 1296 - 26. srpna 1346), známý též pod přízviskem Slepý, byl desátý český král (1310-1346, korunován 1311), hrabě lucemburský , dočasně i titulární král polský.. Syn římského krále. Jan byl jediným synem lucemburského hraběte a římského krále Jindřicha VII. a Markéty, dcery Jana Brabantského, vítěze v bitvě u Worringenu, v. Jan Lucemburský v našich článcích. Nedoceněný bratr Karla IV. měl slabost pro Markéty. 7. 2. 2020 19:26 Markrabě moravský, vévoda korutanský a hrabě tyrolský. Tak zní tituly Jana Jindřicha Lucemburského, mladšího bratra Otce vlasti Karla IV

Video:

Jan Lucemburský, tehdy čtrnáctiletý syn německého krále a později římského císaře Jindřicha VII.Lucemburského, ačkoliv na český trůn nastoupil de facto již na sklonku roku 1310, de iure byl korunován Petrem z Aspeltu (nejvyšším dvorním kancléřem českým a arcibiskupem mohučským) společně se svojí manželkou Eliškou Přemyslovnou (18) až v roce následujícím. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Jan Lucemburský Jan Lucemburský se narodil 10.srpna 1296. Po olomoucké vraždě posledního přemyslovce Vácava III ne příliš úspěšně vláídli v Čechách Jindřich Korutanský a Rudolf Habsburský. Česká šlechta byla nezpokojená se složitým jednáním z římským králem Jindřichem VII

Obsah: Snímek 3 Jan Lucemburský (1310 - 1346) Zajímavosti ze soukromého života J.L. Bitva u Kresčaku: Domnělá podoba Jana Lucemburského (1296-1346): J.L. připojil k Čechám Chebsko, obojí Lužici, Ašsko a Slezsko (1335): Snímek 9 Jan Lucemburský - král český, hrabě lucemburský, titulární král polský Karel IV Čtrnáctiletý Jan Lucemburský, syn římského císaře, se oženil v roce 1310 s o čtyři roky starší Eliškou Přemyslovnou. Cesta k tomuto sňatku nebyla vůbec jednoduchá. Nepřál mu ani sám císař Ludvík. Situace v českých zemích tehdy byla daleko složitější. Jak to bylo doopravdy Klíčová slova: Lucemburkové, Jan Lucemburský Jméno autora: Mgr. Arnoštka Březková Škola - adresa: Základní škola Úvaly, okres Praha-východ Český stát za vlády Lucemburků Nástup na trůn Po vymření rodu Přemyslovců se rozpoutal boj o nástup na český trůn Tyto boje trvaly 4 roky Nakonec byl šlechtou na český.

Jan Lucemburský zavraždil posledního Přemyslovce a obsadil českou zemi. otázka číslo 1. Výborně, teď tě čeká otázka číslo 2. Hrál dobře kostky V pečení cukroví Byl to výborný bojovník Dobře, lidi ho milovali, protože se o ně staral a odpouštěl jim daně Jak se dařilo Českému království za panování Jana. Jan Lucemburský byl spíše válečník, statečný rytíř a diplomat, než rozvážný český král. Po roztržce s Eliškou Přemyslovnou, kterou nechal uvěznit na Mělníku, pobýval většinou mimo Čechy. V zahraničí ovšem hájil zájmy českého státu. Roku 1322 získal trvale Chodsko, 1329 rozšířil český stát o Horní. Jan Lucemburský. Jan Lucemburský.ppt (1,4 MB) Štítky:. Dějepi Máme tu vše a pro každého. Úvodní stránka > Dějepis > Lucemburkové. Vyhledávání Hledat

Jan lucemburský :: Prezentace a referát

Jan Lucemburský byl vynikající diplomat a statečný bojovník ve válečných konfliktech. Na slavnostech u dvora byl vítaným společníkem pro jeho šarm a kavalírství. Stinnou stránkou jeho vlády bylo že zvyšoval daně, aby měl peníze , zastavoval statky. Podařilo se mu získat pro českou korunu Chebsko, Budyšínsko. Život •Narozen 14. 5. 1316 •Původně Václav, jméno Karel přijal ve Francii, kde byl vychován •1334 ustanoven moravským markraběte V letech 1310-19 sváděl Jan Lucemburský zápas s českou šlechtou o větší moc ve státě, a dokonce i o větší podíl na královských důchodech. Rozpory mezi králem a šlechtou se vystupňovaly na přelomu let 1317-18 do otevřeného povstání, které Jana donutilo obrátit se o pomoc k Ludvíku Bavorovi, jenž zprostředkoval. Jan Lucemburský (1310 - 1346) Král Jan Lucemburský (Kodex Gelnhausenův) Svatovítská katedrála Závěr života Jana Lucemburského 2. Karel IV. (1346 - 1378) Kopie Svatováclavské koruny Karlovo úsilí o prestiž země Karlův most Blanka z Valois a Karel IV. Karel IV. císařem Zlatá bula Karla IV. Soukromí Karla IV. 3

Jan Lucemburský - Wikipedi

 1. Lucemburského Jan Lucemburský (vládl 1311 - 1346) sňatek s dcerou Václava II. Eliškou Přemyslovnou roku 1311 v Praze korunován na krále Boj o trůn s Jindřichem Korutanským o trůn neshody s českou šlechtou, její moc narostla po vymření přemyslovců více pobýval v západní Evropě, nejčastěji ve Francii a Lucemburku.
 2. Zikmund Lucemburský (* 14.2.1368 Norimberk + 9.12.1437 Znojmo) braniborský markrabě, uherský král, český král, římský král, lombardský král, římský císař syn Karla IV. a Alžběty Pomořanské Jan Jindřich Lucemburský (* 12.2.1322 Mělník + 12.11.1375 Brno) mladší bratr Karla IV. otec Jošta, římského král
 3. Jan Lucemburský Desátý český král Jan Lucemburský se narodil jako první a jediný syn lucemburského hraběte a budoucího císaře Říše Římské Jindřicha VII. Lucemburského a Markéty Brabantské. Vyrůstal na francouzském dvoře Filipa Sličného a než se po sňatku s dědičkou českého království Eliškou Přemyslovnou.
 4. Vláda Jana Lucemburského. Moc Jana Lucemburského byla oslabena jak vydáním Inauguračního diplomu, tak také smrtí jeho otce, římského krále Jindřicha VII., který do své smrti za Janem stál jako silná opora.Jan Lucemburský díky Inauguračnímu diplomu přišel o své věrné zahraniční rádce a musel se s poměry v českých zemích vypořádat sám

www.panovnici.estranky.cz - Jan Lucembursk

PPT - Jan Lucemburský (1296-1346) PowerPoint Presentation

Dne 21. listopadu 1344 Jan Lucemburský položil základní kámen katedrály sv. Víta v souvislosti s povýšením pražského biskupství na arcibiskupství. Arrasu. Hlavním architektem byl Matyáš . z, kterému už bylo 55 let. Roku 1352, ve svých dvaašedesáti letech Matyáš z Arrasu zemřel. Od roku 1356 převzal vedení stavb Lucemburský vláda: 1346 - 1378 * 14.5. 1316 v Praze, Matka Eliška Přemyslovna, otec Jan Lucemburský Výchova a vzdělání ve Francii Boje v Itálii 1346 římský a český král 1347 korunovace českým králem 1348 zakladatelský rok: univerzita, Nové Město pražské 1350 dočasné ochrnutí 1355 císař SŘŘ 1356 Zlatá bula Karla.

Jan Lucemburský, král cizinec, Otec vlasti, Karel IV., Václav IV., Zikmund: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA ČESKÝ STÁT ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ - Lucemburkové na českém trůnu - Jan Lucemburský, Karel IV. ,vláda Karla IV. Vlastivěda 4. třída - zeměpisná část POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY - typy krajiny, pohoří, hory a nížin -> Anna, Zikmund Lucemburský, Jan Zhořelecký, Markéta mladší, Karel a Jindřich zemřeli jako batolata. VY_32_INOVACE_10_Vláda Karla IV. Václav IV. Nejstarší Karlův syn se narodil 26. 2. 1361 v Norimberku (až v třetím manželství s Annou Svidnickou) Zikmund Lucemburský Život ve středověku Život ve středověké vesnici Život ve středověkém městě Gotický sloh Husitské války Mistr Jan Hus Husitské bouře Jan Žižka z Trocnova Bitva u Lipan 1434 České země po husitských válkách Husitský král Jiří z Poděbrad Jagellonci První Habsburkové na českém trůně 1526. Jan lucemburský referát. Jan Lucemburský zasnouben s Eliškou.Jenomže to vážně neměl dělat. Mnozí čeští šlechtici stáli proti němu Vilém Zajíc, spolu se svou milou, napadl Prahu, ale Jan Lucemburský je odtamtud se svým..источник ua- referat With his modern designs, Jan Kath (born 1972) is creating a completely new perspective on carpets

esk st t za Lucemburk 1311 - 1437 V clav III., posledn len vl dnouc ho rodu P emyslovc zem el bezd tn esk st t se po v ce ne ty ech - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 5102fb-Yjhl VY_32_INOVACE_17_vrcholny_stredovek_evroe_staty.ppt Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma: Člověk a společnost, dějepis, středověk, vrcholný a pozdní středověk, dějiny významných států a národů v Evropě, západní Evropa ZŠ Wagnerovo náměstí, Beroun Předmět, ročník: Dějepis, 7. roční Jan Lucemburský dokázal pro Čechy získat Zhořelecko a Budyšínsko, tedy prakticky celou Horní Lužici. Jeho nástupce Karel IV. v roce 1348 inkorponoval (navždy připojil) k Českému státu Horní Lužici a v roce 1360 i nově nabytou Dolní Lužici. Král Karel IV. také jako první spojil císařský titul s titulem českého krále Jan Lucemburský zahynul v bitvě u Kresčaku, kde bojoval na straně francouzského krále. video Byla manželkou Jana Lucemburského a matkou Václava, budoucího krále Karla IV.. S Janem si příliš nerozuměla a žili odloučeně. Jan nechal unést jejich společného syna Karla. Nejprve ho věznil na hradu Loket, pak jej odvezl k.

Jan Lucemburský OSOBNOSTI

 1. Zikmund Lucemburský (1368-1437), uherský a český král a římský císař ∞ 1385 Marie Uherská ∞ 1408 Barbora Cellská. Jan Zhořelecký (1370-1396), braniborský markrabě a vévoda zhořelecký ∞ 1388 Kateřina Meklenburská. Karel (1372-1373) Markéta Mladší Lucemburská (1373-1410) ∞ Jan III. Hohenzollern. Jindřich.
 2. Arial Calibri Times New Roman Motiv sady Office DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ Prezentace aplikace PowerPoint Přemysl Otakar II. (1253-1278) Václav II. Václav III. (1305 - 1306) Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Jan Lucemburský Karel IV. Prezentace aplikace PowerPoint Václav IV
 3. Obrázky z našich dějin Mgr. Lubomír Šára Příjezd Jana Lucemburského do Prahy. Eliška prchá v přestrojení z Prahy před svým manželem Janem Lucemburským. Jan Lucemburský dal roku 1319 uvěznit Elišku s malým Václavem. Karel IV. u hrobu své matky roku 1333. Jan Lucemburský v bitvě u Kreščaku
 4. Učební materiály 7. ročník Pán s tebou, a jestli nespěcháš, zastav se na máz piva nebo pravého klášterního červeného. To z našich sklepů chutná i opatovi Augustinovi a ten už něco vypil!Hledáš spásu duše před testem, nebo moudré rady zkušeného kronikáře
 5. Vrcholný středověk 12. - 15. století Převrat v zemědělství 11. století - důležité vynálezy: pluh, brány, chomout, podkovy trojpolní soustava (ozim, jař, úhor) vyšší výnosy přebytky rozvoj řemesel a místní směny raný středověk - vesnice soběstačné - (řemeslníkem jen kovář) později složitější výrobní technika specializace řemesel (v Praze ve 14

dějepis.co

Jan Lucemburský Jan Lucemburský Mistr Jan Hus: husitstvi.ppt: 2224,6 kB: 2010-05-25 15:59:40: Dějepis » Druhý ročník: Husitství. 1. 1515) - francouzský král - 1310 manžel Elišky Přemyslovny - 1313 hrabě lucemburský - 1334 manžel Beatrix Bourbon - zahynul u Kresčaku Zikmund Lucemburský Syn Karla IV. a Elišky Pomořanské, nejambicióznější z Karlových synů Slovník Ahoj Moien Nashledanou Äddi Promiňte Watgelift? Ëntschëllegt děkuji Merci Ne neen Ano.

Smrt v autentickém modu Ještě tu není Ještě je možné něco vykonat Rozvrh života Hedonistický Stoický - obsahuje smysl Nemusí být v protikladu Eric Eriskon Integrita ve stáří Schopnost obhájit si sám před sebou svůj život tak jak byl prožit Smrt je pak završením života jako smysluplného celku Inscenace závěru. Jošt Lucemburský [pravděpodobně říjen 1351 - 18. leden 1411] Jošt byl členem moravské větve Lucemburků, která po dvě generace vládla z titulu markrabat na Moravě. Zakladatelem této poboční a neprávem opomíjené rodové větve slavné dynastie byl Jan Jindřich, mladší bratr císaře a krále Karla IV. Právě jemu Karel udělil roku 1349 do správy Moravu, aby zde on i. narodil se 14.května 1315 v Praze otec Jan Lucemburský matka Eliška Přemyslovna Původně se jmenoval Václav, ve Francii přijal jméno Karel po svém kmotru- francouzském králi Karlu IV. Sličném. Dětství prožil ve Francii, kde získal i vzdělání

Video: 36 Jan Lucemburský - Dějiny udatného českého národa - YouTub

Jan Lucemburský :: REFERÁTY A TEST

Benelux Benelux volné společenství Belgie, Nizozemska a Lucemburska Belgie - království rozloha: 31 tis. km² počet obyvatel: 10,5 mil. (347ob./km²) hl.město: Brusel - sídlo EU, NATO vyspělý stát - svět. výrobce čokolády, elektrotechniky federativní stát - Vlámsko a Valonsko přístav Antverpy - trh s diamanty Nizozemsko - království rozloha: 41 tis. km² počet. Husitská vítězství: souboru: otevřít [ppt; 4.62MB] : autor: Mgr. Lenka Venclová (12.04.2011 15:55:46) popis: Bitvy, Jan Žižka, Prokop Holý, bitva u Lipan.

Jan Lucemburský - král cizinec, nebo obratný diplomat

Jan Lucemburský - Dějepis - Referáty Odmaturu

PPT - Lucemburkové PowerPoint Presentation - ID:3191848

LUCEMBURKOVÉ: souboru: otevřít [docx; 0.01MB] : autor: Mgr. Vendula Michalcová (23.03.2018 13:21:32) popis: Otázky k látce LUCEMBURKOVÉ na písemnou prác Zikmund Lucemburský [14.02.1368-09.12.1437] Když se prostřední ze synů císaře a krále Karla IV. v roce 1368 narodil, jen těžko si tehdy někdo dokázal představit, jaký bouřlivý osud a nevšední život na tohoto posledního vládnoucího Lucemburka a také jednoho z posledních císařů pozdního středověku čeká. V přemyslovském a lucemburském rodu doposud neznámé. Arial Calibri Times New Roman Wingdings Tahoma Motiv sady Office Snímek 1 Počátky husitské revoluce Jan Hus Reakce na Husovu smrt Podobojí Počátek husitské revoluce Jan Želivský pamětní deska na Staroměstském náměstí Zikmund Lucemburský (vládl 1420 - 1437) Hlavní husitské směry Program husitů Jan Žižka z Trocnova Zdroje Záhy po smrti krále Vratislava II. nastalo dlouhé období rozbrojů. Situace se zlepšila až roku 1125, kdy na trůn usedl nejmladší Vratislavův syn Soběslav I. V předvídavé politice pokračoval i jeho synovec Vladislav II. Ten byl zvolen na český trůn v roce 1140 a chopil se vlády s nečekanou rozhodností Na Václavovi IV. si vymohl vévodství lucemburské a doživotní vládu nad Horní a Dolní Lužicí. Jeho triumfem se pak stal první říjen roku 1410, kdy ho říšští kurfiřti zvolili za římského krále. Jošt Lucemburský tak stanul na vrcholu světské moci. Nyní už zbývalo jen získat císařskou korunu

O několik let později se Jan lucemburský rozhodl spojit sňatek svého syna Václava s Markétou, dcerou Karla, hraběte z Valois. Jednání krále Jana s hrabětem Karlem z Valois bylo krátké a bez překážek. Obě strany spojovaly s chystaným sňatkem značný politický zájem, a tak se nejednalo a ni o zásnubách, ale přímo o svatbě hejtman Jan Žižka - HUSITSKÁ TAKTIKA - selské zbraně (cepy, kosy, sudlice, práčata) - vozová hradba - palné zbraně (houfnice) využití terénu Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte! - Ktož jsú boží bojovníci KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY PROTI HUSITŮM 1420 Zikmund Lucemburský korunován českým králem Bitva. 1310 - Jan Lucemburský získal díky válečné lsti Staré Město pražské 1368 - narodil se Karel VI. Francouzský zvaný také Šílený 1621 - na svět přišel Bohuslav Balbín 1996 - zemřel francouzský historik Georges Dub 13.9.2016 - Explore Monika Rejsková's board vlastivěda, followed by 478 people on Pinterest. See more ideas about Dějepis, Lapbook, Čtvrtá třída

Jan Lucemburský :: Dzemanov

Henri I. de Luxembourg (česky Jindřich I. Lucemburský) Lucembursko - historie Na český trůn se Lucemburkové dostali v roce 1310, kdy se Jan Lucemburský oženil s Eliškou Přemyslovnou. Po dlouhém období nadvlády jiných zemí získalo Lucemburské velkovévodství Mar 1, 2014 - This Pin was discovered by Marie-Bernarde Dite Anastasia . Discover (and save!) your own Pins on Pinteres Nov 9, 2017 - This Pin was discovered by Ich. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres

Lucemburkové :: Prezentace a referát

Jeho otec Jan Lucemburský ho jmenoval markrabím moravským a spravoval Čechy, Moravu, Slezsko, další území v německé říši, Lucemburské vévodství. Obrázek 1: Karel IV.[1] České království bylo zchudlé. Po příjezdu začal Karel uvádět vše do pořádku (platil otcovy dluhy, trestal loupeživé bandy, které se potulovaly. Karel IV. narodil se 14.5.1316 a zemřel 28.11.1378. jeho rodiči byli Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna. původně se jmenoval Václav . byl český a německý král a římský císa

PPT - Karel IV

Český stát za vlády Lucemburků - prezentac

- uděluje Jan Lucemburský privilegium na . čerpadlo vody z dolů. 1449 - nejstarší udělený patent Jindřichem VI - Johnovi z Utynamu na monopol po dobu 20 let, způsob výroby . barevného skla . pro universitu v Eltonu. 1474- Benátská republika - zákon o ochraně vynálezů Feb 6, 2017 - dětství korunovace manželky stavby panovník zajímavosti dětství korunovace manželky stavby panovník zajímavost

PPT - Český stát za vlády lucemburků PowerPoint

Jošt Moravský - Wikipedi

HUSITSKÉ VÁLKY. VY_08_Vla4_60p. Dnes se vydáme se Všeználkem po stopách husitských válek. GP OP VK Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.02/03.006 Arial Calibri Times New Roman Motiv sady Office DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ Snímek 2 Přemysl Otakar II. (1253-1278) Domácí úkol Václav II. Václav III. (1305 - 1306) Snímek 7 Snímek 8 Jan Lucemburský Karel IV. Snímek 11 Václav IV

PPT - Lucemburkové na českém trůně PowerPoint PresentationPPT - 12PPT - STŘEDNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, HOTELNICTVÍ A SLUŽEBPPT - VY_32_INOVACE_19_Jan Hus a jeho doba PowerPointPPT - Károly Róbert (1310)-1342 PowerPoint Presentation

Jsem muž Mou matkou je Eliška Přemyslovna Mým otcem je Jan Lucemburský Vyrůstal jsem ve Francii u strýce Karla Nechal jsem vytvořit nové korunovační klenoty- svatováclavské Založil jsem nejstarší univerzitu ve střední Evropě Nechal jsem vybudovat chrám sv Řešily se tak i závažné trestné činy, například vraždy) Mistr Jan Hus 1371-1415 Betlémská kaple na pražském Starém Městě Betlémská kaple v dnešní době Obnovená kazatelna Snaha o rozšíření vzdělanosti Zikmund Lucemburský (bratr českého krále Václava IV.) pozval Jana Husa na církevní zasedání do Kostnice Jak. Jelikož byl Královský palác na Hradě po požáru v roce 1303 nějakou dobu neobyvatelný, je možné, že Jan Lucemburský s Eliškou Přemyslovnou sídlili právě v domě U Kamenného zvonu a že se zde roku 1316 narodil Karel IV., který zde možná krátce pobýval i po svém návratu do Čech v roce 1333

 • Bubble shooter ke stažení zdarma.
 • Zdící malta do mrazu.
 • Koncerty mariánská týnice.
 • Rocky mountain elektrokolo.
 • Nemecka soupiska hokej.
 • Bonnie a clyde kostym.
 • Valivá ložiska základní pojmy.
 • Vestavná lednice whirlpool návod.
 • Farma naděje transparentní účet.
 • Věkem podmíněná makulární degenerace wikiskripta.
 • Vařené masové koule.
 • Apetitonline bolognese.
 • Sekačka zhasíná.
 • Menstruační uprostřed cyklus antikoncepce.
 • Eric johnson filmy a televizní pořady.
 • Nekovy.
 • Pvc nebo lino.
 • Nhl 2011 12.
 • Krampus 2019.
 • Kadeřnictví prostějov recenze.
 • Harry potter povolání.
 • Pixwords zonglovani.
 • Tantra joga hradec králové.
 • U balouna.
 • Angina z horka.
 • Průvodce miami.
 • Kavovo orechove rezy.
 • Dívčí jarní kabátek.
 • Čiara lom.
 • Kolbenka rezervace.
 • Timegent hodinky.
 • Brutto netto.
 • Pavol habera děti.
 • Cirque du soleil 2020.
 • Honda pcx 125 bazar.
 • Franchise mcdonald's.
 • Narcis trvalka.
 • Zdravotnický kurz na tábory.
 • Nosítko diskuze.
 • Lego bludný holanďan.
 • Plastika lca berle.