Home

Výhřevnost štěpky

Přehled cen dřevní štěpky - TZB-inf

1) výhřevnost dřevní štěpky je 10 až 16,5 MJ/kg 2) pokud je štěpka dodávána vysušená, je cena vyšší ale stejně tak i výhřevnost (vztah mezi obsah vody/výhřevnost/měrná hmotnost je zde natelná s výhřevností dřevní štěpky listnatých dře-vin. Výsledky rovněž dokazují že jedním z hlavních faktorů ovlivňujících hodnoty výhřevnosti je vlh-kost, která se u réví v čerstvém stavu může pohy-bovat až na úrovni kolem 40-50 %. S rostoucím ob-sahem vody výhřevnost štěpky z réví klesá. Naprot Výhřevnost dřeva japonského topolu: 55% vlhkost - 7,42 GJ/t 53% vlhkost - 7,70 GJ/t 50% vlhkost - 8,16 GJ/t 45% vlhkost - 9,61GJ/t 35% vlhkost - 11,66GJ/t. Vlhkost sklízené hmoty v zimních měsících se pohybuje mezi 50- 55% vlhkosti. Dřevní hmota vysušená na určitou úroveň se nazývá sušina K výrobě dřevní štěpky z čerstvé biomasy se používají kladivové drtiče, pro výrobu jemnější frakce pak nožové štěpkovače. Výhřevnost dřevní štěpky záleží na její vlhkosti, která po sklizni, prováděné zejména na konci zimního období, činí zhruba 50 % K tomu potřebujete znát nejen ceny paliv a také musíte porovnat výhřevnost. Na této stránce se dozvíte jakou mají výhřevnost hnědé uhlí, černé uhlí, koks, dřevo, dřevěné brikety, dřevěné paletky, štěpka, zemní plyn, propan-buten, LTO, elektrická akumulátorová kamna, elektrické přímotopy

Je jednodruhová štěpka tmavá, nebo světlá. Při výrobě se čistí a prosypává pře síto tak, že ve výsledku garantujeme stejnou velikost štěpky. Proto je u ní i vyšší cena. Základní technické parametry štěpky. výhřevnost : 8 až 15 MJ/kg; váha / objem : kolem 250 kg/m3; vlhkost : 15 - 50 Při výsadbě 10 000 topolů na hektar a sklizni štěpky, jsou průměrné výnosy 50-60 tun mokré štěpky/ha. Štěpka má po sklizni vlhkost nad 50% a výhřevnost zhruba 8 GJ/tuna. Tato štěpka je určena k okamžitému prodeji nebo k sušení za pomoci sušáren Vnitřní výpočtové teploty dle ČSN EN 12831 a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle ČSN 06 0210 (231223); Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí (166082); Výpočtový průtok vnitřního vodovodu (163125); Oslunění/zastínění okenní plochy (149430); Normové hodnoty součinitele prostupu tepla U N,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná.

Topné pelety | Pelletia-cz spol

Jaká je výhřevnost dřeva ? Výhody jednotlivých dřevin. Výhřevnost z 1 kg je u všech druhů dřeva zhruba stejná a činí 4,3 kWh. To znamená, že rozdíl je pouze v objemu (množství) spalovaného dřeva To znamená, že musí být vždy deklarována výhřevnost štěpky v dodaném stavu, tzn. původní výhřevnost, která je vždy nižší než výhřevnost ve vysušeném stavu. Rozdíly mezi oběma hodnotami jsou velké. Například pokud se stanoví výhřevnost původní 16,6 MJ/kg, pak ve vysušeném stavu je 18,2 MJ/kg Ekologické palivo ve formě dřevních pelet nebo štěpky má v českých podmínkách rozhodně budoucnost. Stále více domácností se například rozhoduje pro topení peletami , palivem z čisté dřevní piliny (nejčastěji smrkové), které má vysokou výhřevnost

Výhřevnost štěpky silně závisí jednak na jejím druhu, především na její vlhkosti. Předpokládá se, že obsažená voda uniká ve formě páry a rozdíl výhřevnosti je tedy dán energií potřebnou pro odpaření obsažené vody Cena dřevní štěpky je uvažována v alternativách 300, 400 a 600 Kč/t. Pro dovoz dřevní štěpky je uvažováno s vozidlem LIAZ o dopravním objemu štěpky 16 m 3 . Během jedné cesty tohoto vozidla se doveze palivo (dřevní štěpka) o hmotnosti: M paliva = 5,072 t, kterému odpovídá tepelná energie ve vstupním palivu Q paliva. Výhřevnost je vysoce závislá na obsahu vody, její hodnotu můžeme uvažovat v rozmezí 8 až 12 MJ/kg. Na trhu se objevuje několik druhů dřevní štěpky, především: Zelená štěpka (lesní) Štěpka získaná ze zbytků po lesní těžbě Štěpky. Naše štěpky jsou vyrobeny z čistého bukového dřeva bez chemického ošetření, výroba probíhá na výkonném drtiči, přebytečný prach je odsáván, i přesto můžou štěpky obsahovat. stopy prachu, především štěpky nejjemnější. Vlhkost se pohybuje pod 10%, výhřevnost 16200 kJ/kg. Pytel 15 k Výhřevnost je vysoce závislá na obsahu vody, její hodnotu můžeme uvažovat v rozmezí 8 až 12 MJ/kg. Využití štěpky. Štěpku lze používat ve vyšší výkonové škále kotlů a kamen v rodinných domech a ve větších budovách. Vzhledem k povaze paliva jde o zcela čistý a obnovitelný zdroj energie bez přidané energi

Vyšší výhřevnost dřevních briket, štěpky či pelet dokážou využít jen kotle s vyšší účinností, tedy takové, které jsou konstruovány pro tzv. zplynování dřeva nebo spalování drcené a lisované biomasy Naší hlavní činností je výroba a prodej dřevní štěpky.Štěpka je vyráběna v několika druzích a je možné ji využít jako surovinu na vytápění budov, v zahradnictví jako mulč, hnojivo či do kompostů.Štěpka patří do skupiny biomasy, kdy její hlavní předností je výroba z materiálu, který je jiným způsobem obtížně zpracovatelný, díky čemu je dřevní. Hlína a kameny poškozují štěpkovací nože ve štěpkovači, snižují výhřevnost paliva a zvyšuje se procento popela. - O jaké množství lesní palivové štěpky jde? Při běžném finálním zpracování převážně smrkového dřeva lze počítat s tím, že objem lesní štěpky bude 40 až 60 % objemu vytěženého dřeva v.

Toptopol - výnosy z dřevní štěpky

Dřevní štěpka Biomass tradin

Pěstování topolů pro energetické účely – 3 | Japonský

Prodej dřevní štěpky. Topení dřevem je levné, má dobrou výhřevnost a topení s ním má nízké provozní náklady. INFORMACE. Obchodní podmínky Možnosti dopravy Kontakty. Napište nám Partneři Farma Zelen MNOŽSTEVNÍ SLEVA: od 5ti kusů SLEVA 10% a od 10ti kusů SLEVA 20% Kvalitní bukové udící štěpky bez kůry, hnilob a plísní. Ideální pro uzení horkým kouřem a vhodné pro všechny naše udírny, kde se topí elektrikou. Buk má středně silné a krásně vyvážené aroma. Jedná se o nejpoužívanější dřevo na uzení v Evropě Vyšší výhřevnost dřevních briket, štěpky či pelet dokážou využít jen kotle s vyšší účinností, tedy takové, které jsou konstruovány pro tzv. Nejlevnějšími palivy jsou dřevo a štěpka. Peletkami lisovanými z dřevní drti se topí v kotlích s automatickým přikládáním, což šetří čas. Mají větší.

Jelikož výhřevnost je závislá na především na obsahu vody, lze její hodnotu uvažovat mezi 8-12 MJ/kg. Další dosýchání je zajištěno ve skladech, ve kterých jsou instalována roštová dosoušecí zařízení [3]. Při tomto způsobu výroby štěpky lze rozlišovat následující druhy: Zelená štěpk Skladování pilin a štěpky. Dřevní hmota je jako palivo obecně velice složitě definovatelné. Má různou formu, vlhkost, výhřevnost, popelnatost a s tím jsou spojeny i různé nároky na distribuci, skladování a konstrukci samotného spalovacího zdroje -1] Výhřevnost štěpky Qf [MJ.kg-1] Výhřevnost hnědého uhlí S [%] Síra SO2 [mg.m-3, kg.t-1] Oxid siřičitý T [h] Provozní hodiny T [Kč.r-1] Celkové tržby za vyrobenou energii Te [Kč.r-1] Tržby za vyrobenou elektřinu Tt [Kč.r-1] Tržby za vyrobené teplo TZL [mg.m-3, kg.t-1] Tuhé znečišťující látky We [MWh.r-1. Jsou sice o něco dražší, ale hořák na pelety může být poměrně malý, jejich dávkování je jednodušší a mají nízký obsah vody, což znamená mnohem větší výhřevnost než u štěpky. Navíc při topení kvalitními peletami vzniká jen minimální množství popela. Modelový příklad vytápění malého zatepleného dom

Srovnání výhřevnosti - uhlí, koks, dřevo, brikety, štěpka

Prodej štěpky B ENERGY s

Dřevěné brikety. Vyrábíme levné ekologické dřevěné brikety z kvalitní štěpky a dřevních pilin bez použití přísad. Pro svoji vysokou výhřevnost mohou být spalovány pouze v krbech, kamnech a kotlích určených k tomu výrobcem Specializujeme se na realizaci automatických kotelen s kotli Guntamatic o výkonu od 2 kW do 1000 kW na pelety, štěpku, obilí a kusové dřevo. Dále provádíme montáž podlahového topení, radiátorů, výstavbu komínů, montáže solárních systémů. Vyřizujeme Kotlíkové dotace na námi dodané kotelny Zplyňování biomasy - Bioelektrárna. AIR TECHNIC s.r.o. navrhuje a realizuje dodávky technologických celků - bioelektráren na zplyňování dřevní štěpky v generátorech plynu vlastní konstrukce s výrobou elektrické energie a tepla v kogeneračních jednotkách

Japonský topol a výnos - štěpka a dřevo, kalkulačka ZDARMA

Výhřevnosti paliv - TZB-inf

Výhřevnost: střední . Velikost štěpky: 1-3 mm - vhodné pro elektrické udírny. Hmotnost balení: 500g. Složení: 100% dřevěná drť, odkůrovaná a certifikovaná . Kontakt. info@udirnashop.cz; 601 123 321; Tipy pro vaše udírny a uzení Kaiser_udirny.cz; Informace pro vás. Obchodní podmínky. Ideální pro uzení: vepřové, hovězí, zvěřina, ryby, drůbež, sýry, ořechy a jiné Síla aroma: střední (3/5) Výhřevnost: vysoká Velikost štěpky: 1 - 3 mm - vhodné pro elektrické udírny Hmotnost balení: 500g (+-10%) a 30kg Složení: 100% dřevěná drť,.. Výhřevnost dřeva v závislost na vlhkosti dosahuje až 18 MJ/kg a obsah popela je menší než 1%. Brikety poskytují větší komfort při spalování zvláště ve zplynovacích kotlích. Tento typ paliva je určen pro široké použití, protože spalování nevyžaduje speciální podmínky Štěpka je nesouměrná a vzdušná, či-li krásně proschne, neplesniví a její výhřevnost je, tak velmi vysoká. Média Obrázky. Video. Technické parametry. Délka: 2 m: Šířka: 2 m: Výška: 1,4 m: Hmotnost: 220 kg: Řezací mechanismus: Dvouchodý šnek : Maximální průměr drceného materiálu: max. Ø 7 cm: Délka štěpky.

Jaká je výhřevnost ? - Topte dřeve

Vhodný pro uskladnění štěpky. Štěpka není uzavřená, naopak je provzdušněná, krásně proschne a její výhřevnost je tak vysoká. foukáním štěpky komínem a možností připojení vlečky. Výkon stroje 5m3/h. Zapojení do tříbodového závěsu traktoru/malotraktoru s výkonem od 10Kw. PIRBA LONGA Důležitá je výhřevnost. V našich podmínkách se topolová hmota využívá především pro energetické účely ve formě štěpky. V tom případě je důležitým parametrem výhřevnost. Výhřevnost je závislá především na obsahu vody, na druhu dřeva. Palivářské rozbory. Nabízíme komplexní služby, zahrnující palivářské analýzy kapalných (např. TTO) nebo pevných paliv (např. uhlí, dřevní štěpky, plastů, různých forem biomasy nebo tuhých alternativních paliv) v rozsahu minimálně voda, popel, hořlavina (výpočtem), uhlík, vodík, síra, dusík, chlór, spalné teplo a výhřevnost (výpočtem) Balíček obsahuje 1 kg pilin, 1 kg drti, 1 kg štěpky 1/4, 1 kg štěpky 2/16Kvalitní buková PROFI drť do všech typů udíren. Drť je vhodná pro profesionální využití, neobsahují prach ani kůru. Je vyrobena speciálně pro uzení z kvalitního dřeva - nejedná se o odpad z výroby.Zrn.. Výhřevnost dřevní štěpky z rychlerostoucích měkkých dřevin, sena či dalších druhů biomasy je daleko menší, než výhřevnost uhlí či koksu. To ví každé malé dítě. I když topit se dá i uschlými kravskými hovny..

Vyhodnocení vlhkosti štěpky je prováděno vysušením vzorku štěpky o váze cca 25 dkg při konstantní teplotě 105 °C po dobu 10 hodin. Vyhodnocení podílu hrabanky a zkompostované frakce je prováděno zvážením a následným přesátím čerstvého vzorku o hmotnosti min. 1kg přes síto o průměru ok 4 mm Dřevní štěpka je strojově nasekaná a nadrcená dřevní hmota o velikosti 5 cm. Je použitelná jako zdroj tepelné energie v kotlích na biomasu v domácnostech i velkých teplárnách.. Hnědá štěpka Štěpka získaná z větví, zbytkových částí kmenů, pilařských odřezků apod. Obsahuje i kůru, protože kmeny ani větve nejsou odkorněny Výhřevnost paliv. Stěžejním pojmem je výhřevnost.Základní jednotkou výhřevnosti, která je nejčastěji používaná u paliv, je MJ/m3 nebo MJ/kg.To znamná milion Joulů (jednotka energie) na metr krychlový nebo kilogram.Objemovou výhřevností je myšleno právě MJ/m3. Laicky řečeno nám tato jednatka ukazuje kolik tepla z daného dříví můžeme získat, resp. kolik tepla. Má různou formu, vlhkost, výhřevnost, popelnatost a s tím jsou spojeny i různé nároky na distribuci, skladování a konstrukci samotného spalovacího zdroje. To platí především pro dřevní odpad ve formě pilin a štěpky, které jsou svým charakterem absolutně nevhodnými palivy například pro individuální vytápění. The unit of account it is best to GJ. please reply I greet tel +48 664 740 807 Marlena Dobrý den, Dodáváme dřevěné štěpky pro výrobu tepla a elektrické energie Czechnica poblíž Vratislavi. Podíl až 6 cm na délku, výhřevnost 8 GJ min / mg. Za jakou cenu a v jakém množství lze dodat dřevěné štěpky do Wroclawi

Vyrábíme zde vysoce výhřevné dřevěné brikety z dřevěné štěpky. Brikety vyrábíme pouze z dřevní hmoty bez použití jakýchkoliv přísad a pojiv a jejich vysoká výhřevnost cca 18 MJ/kg je vyšší než u klasického hnědého uhlí. Výroba dřevěných briket. Dřevěné brikety vyrábíme v moderním provozu Briketárny Radim Délka štěpky (není nastavitelná): délka štěpky 5-7 cm: Výkon: 5 m 3 /hod: Výstup štěpky: Foukání komínem: Bezpečnostní brzda: Ano: Výkon traktoru od: 10 kW: Otáčky kardanu: 540 - 1000 ot./min: Závěs kategorie: I a II - dle určení zákazník výhřevnost:: 18 - 20 MJ/kg. obsah vody: 8 - 10 %. zbytkový popel: do 1 %. Baleno v PE folii po 5 ks, hmotnost 7 a 8 kg. Ceník dřevěné brikety. Dřevěné brikety. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.. japonský topol má velkou škálu využití, japonský topol se využívá jako levný zdroj biomasy, spadá do ní výroba štěpky, levného palivového dřeva, palivové dříví z něj má vysokou výhřevnost a rychlý nárust dřevní hmoty, japonský topol se využívá v nábytkářském průmyslu, z japonského topolu se vyrábí doplňky pro sauny, japonský topol má obecně. Výhřevnost štěpky je závislá především na obsahu vody. Pelety Jsou naprosto suché - tedy skladovatelné - granule kruhového průřezu o průměru 6 až 14 mm a o délce 2 až 5 cm. Jsou vyráběny z organického materiálu (piliny z tvrdého a měkkého dřeva, pazdeří, sláma) pod vysokým tlakem a za teploty kolem 900°C

Kvalita a certifikace dřevních pelet a štěpky Česká pelet

 1. Cena štěpky a první sklizeň Japonský Topol používaný v různé formě zpracování , je nutno říci, že jako palivo je bilančně neutrální s ohledem na emise CO2. Z vyvážené bilance vyplývá, že dřevo pro energetické účely se nepodílí na vytváření skleníkového efektu.Při spálení 1t dřevní hmoty je spotřeba.
 2. Charakteristika dřevní štěpky Dřevní štěpka o velikostech jednotlivých částic: 10 - 100 mm. Průměrná výhřevnost: 9,5 MJ/kg (7-13 MJ/kg) jednotlivé dávky. Průměrný obsah vody: 50% (léto 40%, zima 60%) Max. rozměr ojedinělého štěpku ve vstupním zásobníku v jednom směru nepřesáhne 100 mm a souče
 3. Výhřevnost: 3-4 kWh / kg = cca 0,35 litru topného oleje Štěpky. Nakrájené zbytky dřeva: smrk a borovice; Bez chemického zpracování.
 4. výhřevnost srovnatelná s hnědým uhlím; japonské topoly jako levné palivové dřevo. za 5 let můžete získat až 300 plnometrů [plm] dřeva z 1 hektaru [Ha] japonské topoly jako zdroj dřevní štěpky - biomasy. za 2 až 3 roky můžete mít i 35 tun štěpky z 1 Ha; japonské topoly v podobě větrolamu či protihlukové bariér
 5. V krbových kamnech lze spalovat i štěpku, ale je třeba dodržovat určitý postup. Štěpku zapalovat od shora, jako svíčku a otevřít plně horní - sekundární vzduch nad dvířky - spodní přiškrtit. Pokud zapálíte štěpku od spodku, tak se vznítí obrovské množství paliva, tvoří se mnoho oxidu uhelnatého, který nemá dostatek kyslíku na dokonalé shoření, protože.

Nabízíme zajištění odkupu štěpky elektrárnami a teplárnami v okolí sklizně. Ve většině elektrárnách je štěpka vykupována v GJ, tj. dodavatel štěpky prodává výhřevnost. Cena se pohybuje okolo 150 Kč/GJ. V tuně je mezi 6-9 GJ dle vlhkosti Výhřevnost paliva. Nejdůležitější energeticko-ekonomickou vlastností paliva je informace o obsahu energie v palivu - výhřevnost. Výhřevnost (kJ.kg −1) je teplo uvolněné dokonalým spálením 1 kg paliva při ochlazení spalin na 20 °C, přičemž voda ve spalinách zůstane v plynné fázi

Topení peletami a štěpka na topení: Levné a čisté vytápěn

Výhřevnost suché biomasy leží zpravidla v rozmezí 15 - 19 MJ/kg; s rostoucím obsahem pryskyřic nebo olejů výhřevnost roste a naopak výrazně klesá s rostoucím obsahem vody. [10] Obr. 1-1 Závislost výhřevnosti na obsahu vody Obsah vody erstvého dřeva je kolem 50 %. Všeobecně se dopo ruþuje snížit vlhkost pod 30% Výhřevnost udává, kolik se uvolní energie, když spálíme určité množství daného pevného paliva (obvykle 1 kg). Čím vyšší výhřevnost, tím méně paliva spotřebujeme. (ISO 17225-2), dřevních briket (ISO 17225-3), dřevní štěpky (ISO 17225-4), palivového dřeva (ISO 17225-5) a nedřevních pelet (ISO 17225-6. humimeter BMA-2 - automatický vlhkoměr biomasy. Profesionální vlhkoměr pro měření vlhkosti dřevní štěpky, dřevěných pelet, sloní trávy, dřevěných hoblin, pilin a kukuřičných klasů; s měřením teploty a volitelným zobrazením hustoty a suché ATRO objemové hmotnosti (t/m3); pro dodavatele a operátory tepláren na biomasu Nejčastějším důvodem pěstování je však ekonomicky levné palivo v podobě kulánků, štěpky nebo dále zpracované na peletky či briketky. Výhřevnost dřeva je srovnatelná s výhřevností hnědého uhlí, pohybuje se mezi 4,3 - 4,5 kWh, 14,5 MJ na 1 kg dřeva při 20% vlhkosti

Dřevní štěpka :: Biomasa

Výkupní cena štěpky je většinou závislá na výhřevnosti. Dle lokality atd. se pohybuje okolo 150,- Kč/GJ/tunu. Mokrá štěpka z japonského topolu má při vlhkosti 52 % přibližně 8 GJ/tunu. Čím je štěpka sušší, tím roste i její výhřevnost a tudíž i výkupní cena 10.3 Experimentální určení energetické náročnosti nepřímého sušení dřevní štěpky. Sušení Především jaký vliv má vlhkost paliva na jeho výhřevnost a dále na celkovou účinnost kotle. Pro srovnání jsem provedl výpočet pro několik druhů biomasy a pro jeden dru Prodám topivo - dlouhou štěpku, směs listnatých stromů, minimální zbytkový odpad. Výborná manipulace, výborné i do kotlů s menší násepkou. Po domluvě mohu zajistit odvoz do max.4-5 prm., prodám, na prode Dřevo, výhřevnost 17 MJ/kg, účinnost zplynovacího kotle 84%, 1 kg dřeva (metrového) s dopravou (Tilia Svárov) - 1, 50 Kč, tj. 10 MJ za 1, 10 Kč. Hnědé uhlí, výhřevnost 17 MJ/kg, účinnost běžného kotle asi 70%, 1 kg s dopravou (Uhlo Kladno) - 1, 50 Kč, tj. 10 MJ za 1, 30 Kč

Štěpkovače PIRANA 11KW Bystroň - Integrace s

Biomasa ze dřeva, pilin, pelet, štěpek - Agri Fair s

Výhřevnost dřeva po jednom roce sušení se zvýší cca na 11,2 MJ/kg dřeva a po dvou letech sušení, kdy dřevo můžeme již považovat za vysušené a vhodné pro spalování (obsah vody pod 20 %), se zvedne jeho výhřevnost přibližně na 13,1 MJ/kg dřeva. Co se děje, když se suší surové dřevo, názorně popisuje obr. č. 3 Inzerát č. 121442387: Palivové dřevo ,Piliny, štěpky, kůry, fošny, prkna, Cena: V textu, Lokalita: Benešo Sklizeň plantáže Sklizeň zajišťujeme za použití dostatečně silných samochodných řezaček, např. Krone Big X 650, vybavených speciální energetickou hlavou HSAB švédského výrobce Salix Energy, které seřezávají kmínky v nastavené výšce a ihned štěpkují dřevní hmotu.Optimální využítí je do průměru kmene 10 cm, avšak ani 15 cm jedinec není překážkou

Ekonomie dopravy dřevní hmoty - TZB-inf

 1. Výhřevnost Ho dodatečně obsahuje kondenzační teplo vodní páry, která je uvolňována při ochlazování na výchozí teplotu. Obsah vody v dávce paliva je klíčovou veličinou pro spalování. Určuje energetický obsah a tím i množství energie, které je dosaži-telné v jednom kotli. Výhřevnost paliva je v praxi mezi 5,0 kWh/k
 2. Nabízím 500m 3 dřevní štěpky tmavé(odpad ze smrků) lokalita Pelhřimovsko,štěpkováno před 3 měsíci velikost štěpky je 1-4 cm.nejnižší akceptovatelná cena je 340 Kč / m3. Můžete přistavit velokoobjemový kontejner? (výhoda) nebo možnost dovozu.Upřednostníme nabídky s přistavením. Výkupní ceny štěpky jsou nám známy
 3. Heureka.cz vám poradí, jak vybírat Tuhá paliva. Vybírejte si Tuhá paliva podle parametrů a srovnávejte ceny z internetových obchodů na Heurece
 4. Jejich výhřevnost je s 5 kWh/kg vyšší než u běžného dřeva. Pro uskladnění roční spotřeby dřevní štěpky budete potřebovat cca 1,6 až 2 m³ místa na 1 kW tepelné ztráty. Pokud tolik místa nemáte k dispozici, budete muset častěji doplňovat zásoby. Výhodné je skladování přímo vedle kotelny

Biom :: Vladimír Stupavský, Tomáš Holý : Dřevní štěpka

Anglicky: The influence of the average monthly temperature and precipitation on cumulative moisture, calorific value and ash of energy chips made from logging residues. Zdroj: Badal, T., Kšica, J. Vala, V., Kupčák, V. 2015.Vliv průměrných měsíčních teplot a úhrnných srážek na vlhkost, výhřevnost a popelovinu energetické štěpky vyrobené z těžebních zbytků minimální kalorická hodnota (výhřevnost) 15 (MJ / kg). Použití paliva ve formě dřevní štěpky, které je velmi snadné vyrobit bez účasti specializovaných strojů a časté další použití přídavných škodlivých látek (jako je tomu u jiných paliv ze dřeva), získáváme neomezený přístup, a co je nejdůležitější. Dřevěné brikety vyrobené ze štěpky a dřevních pilin bez použití pojiv. Vysoká výhřevnost cca 18 Mg/kg, dlouhá doba hoření, praktické balení 10 kg, čistá manipulace a skladování, zbytkový popel cca 2% lze použít jako hnojivo Strojní zařízení je určené k drcení větví, dřeva a dřevního odpadu pomocí dvouchodého samopodávajícího řezacího šneku. Stroj má samočinné podávání a všechny funkce jsou uváděny mechanicky. Potřebný výkon traktoru od 30 kW a výše. Štěpkovač bere větve s listím, jehličím, rozvětvené, suché, mokré, vezme i desky a trámy zapojení do tříbodového.

Štěpky Bukové štěpky

 1. Odpady a druhotné suroviny I - EnviMo
 2. Teplovodní kotel KTP 20 na ruční přikládání je určen ke spalování hnědého uhlí Kostka (40 - 100 mm), vlhkost paliva max. do 15 %, výhřevnost 17 - 20 MJ/kg.Na toto palivo kotel splňuje Třídu 4 dle ČSN EN 303 - 5. Dalším alternativním palivem je kusové dřevo, krátké kusové dřevo, brikety, čerstvé piliny, vlhká štěpka i ostatní vlhká biomasa
 3. Výhřevnost dřeva je srovnatelná s hnědým uhlím. Při rostlinných palivech však kolísá podle druhu a vlhkosti, na kterou jsou paliva citlivé. Čerstvě vytěžené dřevo má relativní vlhkost až 60 procent, dobře na vzduchu proschlé dřevo má relativní vlhkost přibližně 20 procent, pod střechou sníží svůj obsah vody na.

Při drcení se větve vkládají zezadu traktoru a štěpky se foukají do boku. Štěpka je foukána komínem na zem či do bedny. Násypka pro vkládání větví je vybavena bezpečností brzdou. Při jejim stlačení se zasekne brzda do vtahovaného materiálu a zastaví se tak posuv Výhřevnost štěpky japonského topolu dosahuje hodnot až 19 MJ/kg, což odpovídá výhřevnosti hnědého uhlí. Tyto vlastnosti a schopnosti z něj dělají rostlinu s výsokým potenciálem. Staňte se i vy energeticky nezávislí a přestaťe vyhazovat peníze za topení Z jednoho hektaru lze získat během každých dvou až tří let kolem 35 tun dřevní štěpky (biomasy). Odborníci tvrdí, že výhřevnost jeho dřeva je srovnatelná dokonce s hnědým uhlím. Proto je japonský topol považován také za možnou novou alternativu zemědělství Balíček obsahuje 1 kg pilin, 1 kg drti, 1 kg štěpky 1/4, 1 kg štěpky 2/16Kvalitní buková PROFI drť do všech typů udíren. Drť je vhodná pro profesionální využití, neobsahují prach ani kůru. Je vyrobena speciálně pro uzení z kvalitní

Dřevní štěpka :: Biomas

Na rozdíl od minerálních materiálů ty organické v podobě štěpky, borky nebo třeba slámy mají výhřevné vlastnosti. Výhřevnost oceníme hlavně v předjaří a na jaře, kdy tyto mulče vyrovnávají teplotní rozdíly a ohřívají půdu díky dopadajícím slunečním paprskům Extra čisté teplo LUKAPELET - výborná výhřevnost Výhřevnost dřeva a dřevní štěpky (dřevní odpad rozdrcený v drtiči) se v závislosti na druhu dřeviny a při vlhk... osti 15-20 % pohybuje kolem 14-16 MJ/kg. Dřevěné brikety a pelety nabízejí výhřevnost ještě větší - průměrně kolem 16-20 MJ/kg DPH m- jakost II, cena bez DPH m- jakost I, cena bez DPH m- výběr. Ceník biomasy (kůra, štěpky, pilin ). Využijte náš kovošrot - zaručujeme profesionální obsluhu a výhodné ceny za výkup. V kovošrotu Velké Meziříčí. Jsou to dřevěné pelety bez kůry a jiných příměsí vyráběné z čistých pilin

Proč topit suchým dřevem, kdy přikládat brikety a pelety

Automatický kotel pro spalování štěpky a pelet: 5 emisní třída ekodesign zásobník od 320 kg možnost využítí kotlikových dotacá pistový podavač pro spalování štěpky od 1cm. do 4 cm. vlhkostí do 15% funkce samozapalován - výhřevnost 18,5 Mj - popelnatost 1% - vlhkost max. 3% - balení v LDPE pytlích o váze 15 nebo 25 kg (při paletovém odběru možnost dohody na způsobu a typu balení) - vyrobeno z čistých bukových hoblin a lesní štěpky z jehličnatých . stromů /bez pojiv a příměsí/ - technologie lisování: pístem - průměr brikety 60 m

HRUŠEŇ - jemná ovocná štěpka na uzení | Udírny
 • Smrt z nedostatku spánku.
 • Domácí housky videorecept.
 • Japonská měna znak.
 • Pizza ungherese.
 • Videoprodukce ceník.
 • Rekordy zvířecí říše.
 • Youtube film terence hill bud spencer.
 • Wombat food.
 • Menstruace trvající 14 dní.
 • Zakazkove zlatnictvi brno.
 • Chorvatsko jezero zajarki.
 • Divoké palmy.
 • Div světa travian.
 • Lake malawi lyrics.
 • Nejlepší notebook do 10000.
 • Vegetariánská seznamka.
 • Protiroztočové lůžkoviny.
 • Jitka čvančarová nový dům.
 • Nejlepší hračky 2019.
 • Rozměry garáže norma.
 • Heureka statistiky.
 • Too faced paletka.
 • Aplikace apk ke stažení.
 • Strašidelné recepty.
 • Planeta singli 3.
 • Chile mapa.
 • Svatební líčení modré oči.
 • Dětské podkrovní pokojíčky.
 • Dallas cowboys roster.
 • Cz p 10 s 9x19.
 • Rekonvalescence po operaci mozku.
 • Kdouloň obecná prodej.
 • Pojištění auta generali.
 • Porter obsah alkoholu.
 • Pesticidy chemie prezentace.
 • Jennifer lopez.
 • Swiebodzin polsko.
 • České dráhy beroun kontakt.
 • Chronos dr max.
 • Kvasinková infekce pochvy při kojení.
 • Marshall monitor test.