Home

Otcovská plemena prasat

Plemeno má lepší parametry v reprodukci než ostatní otcovská plemena. Vyznačuje se dobrou růstovou schopností a tvorbou svaloviny. U tohoto plemene je možno vykrmovat zvířata do vyšších porážkových hmotností, aniž by došlo k výraznějšímu zhoršení kvality masa (zejména protučnění) OTCOVSKÁ PLEMENA PRASAT. V yznačují se zejména: Plemeno má lepší parametry v reprodukci než ostatní otcovská plemena. Vyznačuje se dobrou růstovou schopností a tvorbou svaloviny. U tohoto plemene je možno vykrmovat zvířata do vyšších porážkových hmotností, aniž by došlo k výraznějšímu zhoršení kvality masa.

OTCOVSKÁ PLEMENA PRASAT Pras

 1. chov skotu, telata, jalovice, kráva, dojnice, býci, prasata, chov prasat, chov ovcí, ovce, jehně, chov koz, koza, kůzle, kozel, chov prasat, prasnice, prase.
 2. Plemena prasat Pěkná tabulka, ale prosím o její doplnění o některé další údaje a to o počtu narozených selat na jeden vrh a podílu libového masa v procentech u každého plemene a to ve váze u 120 kg prasete. Zajímají mě nejnovější výsledky a to i z hlediska křížení, zmasilosti těchto kříženců, denních.
 3. Plemena prasat můžeme stejně jako ostatní plemena hospodářských zvířat dělit podle řady hledisek. Jednak podle původu, geografického rozšíření, stupně prošlechtění, užitkovosti a teritoriálního rozšíření.. Hlavní článek: Plemena zvířa
 4. Bylo používáno jako otcovské plemeno v hybridizačním programu pro tvorbu jatečných hybridních prasat, ale v roce 2002 šlechtitelská komise Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě rozhodla o zařazení plemene mezi rezervní otcovská plemena a v současnosti se plemeno chová jen v nukleovém chovu ZS Horní Krupá
 5. Tento národní program byl realizován s cílem vytvořit vynikající plemena pro hybridizační programy určené k produkci prasat vhodných pro exportní trh ve Velké Británii. V této době také vznikl název plemene dánská landrace, typu prasete, které bylo dlouhé, libové a ideální pro produkci bekonové šunky pro trh v Británii
 6. Vyšlechtěno bylo z původních červených prasat křížením s červenými guinejskými, španělskými a portugalskými prasaty. Vzniklo v roce 1860 a to ve dvou rázech: New Jersey (červené) New York (duroc). V 1882 založena plemenná kniha. Durocké prase má lepší parametry v reprodukci než ostatní otcovská plemena prasat.
 7. OTCOVSKÁ PLEMENA PRASAT Vyznačují se zejména: horší plodností než mateřská plemena výbornou jatečnou hodnotou velmi dobrou růstovou schopností vysokým podílem libové svaloviny dobrým zdravím středním až větším tělesným rámcem jsou více náročná na chovné prostředí jsou citlivější na stres Duroc (D) Toto plemeno vzniklo v USA

OTCOVSKÁ PLEMENA PRASAT - Informace pro zemědělstv

Mateřská plemena prasat jsou šlechtěna na Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí. Vynikající zmasilost Vynikající reprodukční vlastnosti Strescitlivost ; Mezi otcovská plemena prasat patří Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí. Hampshire České bílé ušlechtilé Česká landras Otcovská plemena; Chov ovcí CHOV PRASAT STAVY PRASAT V ČR. Chov prasat je nedílnou součástí chovu hospodářských zvířat. Obliba tohoto masa je v návaznosti na tradiční českou kuchyni a je v současné době na našem území nejkonzumovanějším masem. Vedlejšími produkty v chovu prasat jsou krupon, štětiny či krevní.

Zootechnika - Chov Prasat - Plemena Prasat

Vyšlechtěno bylo z původních červených prasat křížením s červenými guinejskými, španělskými a portugalskými prasaty. Poprvé se narodilo v roce 1860, a to v New Yorku. V roce 1882 byl tento druh zapsán do plemenné knihy. Prase duroc má lepší parametry v reprodukci než ostatní otcovská plemena prasat Pro mateřská plemena je charakteristická vynikající reprodukce, dále se vyznačují vý-bornou růstovou schopností, příznivými parametry jatečné hodnoty, jsou odolnější vů-či stresu, mají větší aţ velký tělesný rámec, pevnou konstituci, dobrou chodivost a klid-nější temperament neţ otcovská plemena. (Staněk, 2009 Hodnocení plemenných, chovných a užitkových prasat 1.14 otcovská plemena: populace, které mají v chovném cíli zakotveny požadavky výborné jatečné hodnoty, při velmi dobré růstové schopnosti a konverzi krmiv 1.15 potvrzení o původu ­ průkaz o výběru: oficiální doklad vystavovaný plemennou knihou, ověřen

Prezentace domácího šlechtění | Náš chov

17. 6. 2010 PLEMENA PRASAT - OTCOVSKÁ POZICE - OTCOVSKÁ PLEMENA PRASAT Vyznačují se zejména: horší plodností než mateřská plemena výbornou jatečnou hodnotou velmi dobrou růstovou schopností vysokým podílem libové svaloviny dobrým zdravím středním až větším tělesným rámcem rozdělení populace prasat na mateřská a otcovská plemena, 2. vertikální uspořádání chovů, 3. jednotné řízení programu. Ad1. Rozdělení populace prasat na mateřská a otcovská Důvod: - záporné korelace mezi znaky reprodukce a produkce plemena prasat. ADA19E - Chov prasat I. Hodnocení materiálu: Vyučující: Ing. Ph.D. Jaroslav Čítek . Zjednodušená ukázka: Základní charakteristika otcovská linie bílého ušlechtilého plemene v charakteristice plemenného typu se neliší od mateřské lini Z nepovinných vyšetření pak na PRRS (virologicky i sérologicky s negativním výsledkem), PARVOVIRÓZU a ČERVENKU PRASAT (imunizace vakcínou). Plemena kanců chovaných na ISK Radouňka . Mateřská plemena Otcovská plemena Hybridní kanci. BÍLÉ UŠLECHTILÉ.

kombinovaná plemena skotu slovenský, rakouský, český strakatý skot, brown swiss, montbeliarde 4. hobby plemena skotu (pro zušlechtění krajiny) skotský náhorní skot (highland), galloway, salers 5. masná plemena skotu chovaná u nás belgické modré, charolais, aberdeen angus, masný simentál, hereford, limousine 6. plemena skotu s. Když už to budeme brát do detailů a slovíčkaření, taky taky NEJSOU otcovská a mateřská plemena, ale plemena užívaná do pozice mateřské a do pozice otcovské. A důvody, proč jsou takto dělena nesouvisí s užitkovostí masnou nebo sádelnou nebo kombinovanou, ale je mnohem více faktorů, které rozhodly, že to nebo ono. b) otcovská plemena Odhad plemenné hodnoty se provádí pro znaky z testace výkrmnosti a jatečné hodnoty v polním testu: - PR­VU ­ průměrný denní přírůstek od narození do dne ultrazvukového testu v gramech, - %LM ­ podíl libové svaloviny zjištěný ultrasonograficky a vyjádřený v % Od roku 1952 probíhala záchrana přeštických prasat, kdy bylo vybráno přes 200 prasnic a 6 kanců a dovezená plemena (např. Cornwall, Berkshire, Essex, Saddleback), regenerace byla ukončena v roce 1964 a přeštické prase bylo uznáno jako samostatné plemeno 1) Počet prasat + prasnic v ČR 2) PSE 3) DFD 4) SEUROP 5) Hybridizační program, otcovská a mateřská plemena 6) Kontrola užitkovosti 7) Kontrola dědičnosti 8) Určení vady masa na živém zvířeti + ph 9) Konstituce 10) Čím se vyjadřuje mléčnost u prasat 11) Hmotnost selete 12) Březost a mezidobí 13) Zkonzumované maso na osob

• rozdělení populace prasat na mateřská+ otcovská plemena −záporné korelace mezi znaky reprodukce + produkce • vertikální uspořádání chovů -rychlý přenos genetického zisku z NCH do UCH • jednotné řízení programu -SCHP + oprávněné organizac Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky). 17. Plemena prasat, hybridizace Světová. I) skupina bílých plemen a) přímouchá 1.velké bílé anglické 2.Německé bílé ušlecht.. b) klapouché 1.Danská landrace 2. Švédská landrace. 3. Německá landrac Otcovská plemena; Otcovská plemena; Otcovská plemena; Mateřské; Barevné; Barevné; Světová plemena prasat; 17. Plemena prasat, hybridizace; Česká I) 24 (63) 22 (60) 21 (6) Dub (733) 30 (109) 14 (213) 13 (57) 4 (48) 3 (306). Otcovská plemena prasat: Pietrain, Belgická Landrase, Hampshire, Duroc, Bílé Mateřská plemena prasat: Bílé ušlechtilé (Yorkshire, Large white), Landrase, Přeštické.. Hmotnost- kr 600-700kg bý 800-1000kg. plemena prasat Katedra chovu hospodářských zvíř Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky). Otcovská plemena České výrazně masné - ČVM-nové plemeno uznané v r.1991-vzniklo BL, D, H-je to otcovské plemenoje to otcovské plemeno

Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky). Otcovská plemena Pietrain - Pn-dovezeno v 60 letech z Belgie-zbarvení - šedobílé se skvrnami-vzpřímené uchovzpřímené ucho Podívejte se na www.zootechnika.estranky.cz,konkrétně na CHOV PRASAT-mateřská plemena a otcovská plemena prasat tam je máte vyobrazena i s popisem.Mimo to tam jsou i plemena skotu,koz,ovcí.Pěknou podívanou přeje Honza z vys

Cílem práce bylo prozkoumat, jak jsou tyto změny reflektovány domácími šlechtiteli prasat a které znaky jsou v současnocti preferovány jako selekční kritéria prasat. Z výsledků vyplývá spokojenost šlechtitelů se současným směřováním šlechtění prasat. (mateřská vs. otcovská plemena) a četnosti preferovaných. na öistokrevná plemena i hybridní kance a její obnova probíhá kontinuálnë z našeho Genetického centra prasat. PI-EMENNÃ SKI-AOBA KANCÚ NA MateËská plemena BÍLÉ UšLECHTlLÉ LANDRASE 48 - BO x PN 4880 -2 podíl PN Otcovská plemena BÍLÉ OTCOVSKÉ DUROC Hybridní kanci 34 - D x BO 38 - D x PN KANCI MATEÊSKŸCH PI-EMEN DISPONUJ

Plemena prasat - Magazín Chovatelstv

plemena 13 1250 2,30 55­56 1,8 Superplodné linie 15 1300 2,30 52­53 2,0 Otcovská plemena ­ 1100 2,40 58­60 1,5 Pietrain ­ 1000 2,40 62­64 1,2 PRAŽÁK 2000 Pozn.: Výše uvedené chovné cíle jsou od 1.1.2005 doplněny pro všechna plemena následujícím požadavkem pozice A - mateřská plemena - šlechtěna na znaky reprodukce a přiměřenou masnou užitkovost (české bílé ušlechtilé, Přeštické čenostrakaté) pozice B - otcovská plemena - pevná konstituce, dobrá výkrmnost a jatečná hodnota (Landrace) pozice C - otcovská plemena - vynikající jatečná hodnota (Duroc, Hampshire, Pietrain VY_32_INOVACE_146_Chov_prasat PLEMENA PRASAT Autor: Ing. Miroslav Huk Název školy SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0033 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název výukového materiálu Plemena prasat Označení VY_32_INOVACE_146_Chov_prasat Vzdělávací obor 41-51-H/01 Zemědělec. Dvouplemenní finální hybridi - produkce masa, kdy v mateřské pozici máme mléčná plemena a otcovská plemena jsou vždy masná plemena. Hybrid jde na porážku. Tří- a více- plemenní hybridi - kdy v páříme plemenice dojných plemen (holštýnské, červenostrakaté) s plemeníky masných plemen, hybridní samce vykrmujeme, ale.

00:06:17 Mateřská plemena jsou plodná, otcovská mají velký přírustek masa. 00:06:21 Tato plemena se ve velkochovech kříží navzájem. 00:06:24 Vznikají potomci, kteří jsou vysoce odolní 00:06:27 a mají vysokou užitkovost. 00:06:29 Aby tato šlechtitelská práce byla v pořádku, 00:06:31 je vedena plemenná kniha chovu prasat Rozmnožovací chovy prasat. V chovu prasat se nejčastěji využívá trojpopulační užitkové křížení. Rozmnožovací chov nakupuje plemenné prasničky mateřských plemen či mateřských syntetických linií ze šlechtitelských chovů a použije je tzv. v pozici A. Plemenice jsou připouštěna plemeníky na pozici B, což bývají otcovská plemena šlechtěná na pevnou. Otcovská plemena jsou citlivější na stres a dosahují horší plodnosti, zajišťují však vysoký podíl zejména libové svaloviny. Mají velmi dobrou růstovou schopnost, střední až větší tělesný rámec a vyznačují se lepším zdravotním stavem. Barva prasat je černá a v oblasti obou plecí a hřbetu se táhne bílý. O ekosystémech naší přírody. Připravil J. Pálka. Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas

Plemena prasat - Wikipedi

A to díky vrstvě tuku na povrchu i uvnitř svaloviny, což je charakteristika, kvůli které byla ještě poměrné nedávno tato suro­vina odsuzována. Přitom například i v New Yorku či Londýně zpraco­vávají ti nejlepší šéfkuchaři pravě sádelno-masná plemena prasat Otcovská plemena prasat jsou Šlechtitelských. produkována v chovech ? Rozmnožovacích. Užitkových. Všech. Mateřská plemena prasat jsou rozmnožována v chovech ? Finální produkt křížení prasat vhodných pro výkrm je produkován v chovech ? Ve výkrmu prasat, by měl průměrný 0,2 - 0,4 denní přírůstek dosahovat (kg) ? 0,9. Inzerce skotu, prasat, Jihomoravský iFauna . KOUPÍM VYKRMENÉ PRASE NA PORÁŽKU O VÁZE 130 KG DO 5OOO KČ.PŘEDEM MNOHOKRÁT DĚKUJI ZA NABÍDKY. prodam selata 3ks vaha kolem 20kg cena dohodou 607 258 972. Durocké prase má lepší parametry v reprodukci než ostatní otcovská plemena prasat. Vyznačuje se dobrou růstovou schopností a.

České výrazně masné prase - Wikipedi

Kč Kolik se chová prasat v ČR: 1 617 061 ks, z toho prasnice: 102 957 ks Vyjmenujte 3 hlavní komponenty krmných směsí pro výkrm prasat: Selata (ČOS, ČOS-S), Výkrm prasat (A1, A2, A3 (CDP)), Prasnice (KPB -březí, OP -kojící), Kanci (KA) Dusíkaté látky, minerální látky, vitamíny Tři nejčastější krmné komponenty pro. Prase, chov prasat, plemena, technologie, péþe. Abstract This bachelor thesis is focused on issues in pig breeding in Czech republic. The ma-in goal of this thesis is meeting with history in pig breeding in Czech republic and with the current situation. In a review of the literature are said chapters on history of pig bre- 5.3 Otcovská. Study 48 Na zkousku flashcards from Ester M. on StudyBlue. Fr. plemeno, nejtěžší plemeno v Evropě, kráva 750 - 900 kg, býk 1500 - 1700 kg, masná užitkovost, vykrmujeme 18 měsíců do 800 kg, denní přírůstek 1,5 - 2 kg, bílá nebo smetanově žlutá barv

Populární plemena prasat - INFO PIG

Chovný materiál je velmi odlišný - v podstatě se jedná o tzv. Mateřská a otcovská prasata, která oživují nová selata s rodokmenem. Nejoblíbenější plemena jsou Landrace, běloruština a maso, Duroc, černobílé. Tato plemena prasat jsou nejvhodnější pro produkci vysoce produktivních jedinců a posílení linie heterózy při rozdělení plemen na otcovská a mateřská. V současné době jsou z mateřských plemen určených do pozice A a B pouţívána plemena ČBU, ČL a PC jako genová rezerva (POUR, 1994). Jako otcovská plemena pro pozici C jsou pouţívána prasata masného typu (BL, D, PN, H, BO, ČVM a další) jihoeskÁ univerzita v ýeskÝch budjovicÍch zemdlskÁ fakulta diplomovÁ prÁce reprodukce jako intenzifikaýnÍ faktor chovu prasat vedoucí práce: prof. ing. václav matoušek, csc Otcovská plemena prasat. Hamšír, Durac, Pietran. Dojná plemena ovcí ČR. Limousine, Awassi, Východofrídská · antibiotika, která jsou vyvážena nižšími organismy (bakterie a plísně) a na jiné druhy působí baktericidně - ničí původce mnoha infekčních onemocnění. Aktuální nabídka realit v ČR obsahuje 41 244.

Prase Duroc (Sus scrofa domesticus - Duroc) - ChovZvířat

- užitkový typ prasat je vyjádřen charakteristickým poměrem mezi délkou, šířkou a hloubkou těla a také vztahem k činnosti a vývinu vnitřních orgánů, na základě různé schopnosti tvorby masa a tuku rozlišujeme typy: - otcovská plemena: vynikající jatečná hodnota, průměrná výkrmnost, odpovídající plodnos IV) Genová rezerva - Pietrain Světová plemena prasatBílé a)přímoucha Velké bílé anglické (Yorkshire)- ♀ 280 - 350 kg- ♂ 350 - 400 kg- sádelný typ- má velkou hlavu- štětiny lesklé, přilehlé- podílelo se na vzniku mnoha bílých Evroých i zámořských plemenNěmecké bílé ušlechtilé- ♂ 300 - 350 kg. 52_1_S1_0906 Plemena prasat - rozdělení, mateř. pozice 52_1_S1_0906 Plemena prasat - otcovská pozice 52_1_S1_0906 Hybridizační program v chovu prasat 52_1_S1_0906 Zkoušky výkrmnosti a jat. hodnoty 52_1_S1_0906 Plemenitba prasat 52_1_S1_0906 Porod prasnic 52_1_S1_0906 Ustájení prasnic 52_1_S1_0906 Výživa a krmení prasnic 52_1_S1.

Zootechnika Plemena Prasat - Otcovská Pozic

Selekce v chovu prasat bude stále především na zlepšující se růst, na hodnotu jatečného těla a na reprodukci prasnic, avšak odhad plemenné hodnoty pro mateřská plemena otcovská plemena Schéma 1. Odhadované genetické korelace mezi základními znaky spermatu (MP - mateřská plemena, OP 41-045-H Chovatel a ošetřovatel prasat. Příloha č.3 - Písemný test. Z uvedených možností vyberte správnou odpověď na zadanou otázku. Správná odpověď je pouze jedna z uvedených možností. 1) Na základě fotografie určete, o který systém ustájení prasat se jedná, pro koho je určen prasat, jejichž kvalita masa odpovídá požadavkům zpracovatelů masného průmyslu. Mezi základní prvky hybridizačního programu patří rozdělení plemen na otcovská a mateřská plemena, využívání tří a čtyř plemenného křížení pomocí trojstupňového (pyramidálního) rozdělení chovů prasat v ČR.. Studijní materiál ZS II. cv, Provozně ekonomická fakulta (PEF), Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU

a. šlechtitelský cíl v chovu prasat v ČR: b. otcovská a mateřská plemena prasat: c. hybridizační program v chovu prasat: d. testační připařování, výběr zvířat, selekční kritéri Plemena slepic. Přes 300 plemen kura. Dělení- užitkovosti-hmotnosti-tvarových znaků -mateřská i otcovská pozice. Celosvětové rozšířená Plemena prasat a plemenářská práce v chovu prasat - Chov zvířat a veterinářství. Tato výchozí plemena se v současnosti využívají k tvorbě meziplemenných a meziliniových barevných snáškových hybridů sexovatelných s pomocí barevného autosexingu. Plemena RIR a NH se staví vždy do otcovské pozice v rodičovském kompletu, plemena RIW, SA a PŽ do mateřské pozice. 6.2.1.2. Užitkové typy slepic nosného typ Význam:- velký počet selat s výbornými masnými přírůstky- v ČSSR byl zaveden v 70 letech- po roce 1989 došlo k určité benevolenci (ztráta kontroly státu

 • James joyce povídky.
 • Běžecký pás.
 • Gibsonka bazar.
 • Jak se starat o kaktus aby vykvetl.
 • Počasí světlá nad sázavou.
 • Zákon o kybernetické bezpečnosti heslo.
 • Voodoo panenka wiki.
 • Komiks obraz.
 • Legie.
 • Čsn 73 5305 administrativní budovy pdf.
 • Vegetariánská seznamka.
 • Pokojový termostat honeywell.
 • Vypuklé zrcadlo využití.
 • Schüco corona si 82 recenze.
 • Navrat do budoucnosti 3.
 • Hliníková okna rozměry.
 • Pinterest jaro pracovní listy.
 • Pixwords psi rasy.
 • Fazole.
 • Word obsah hypertextový odkaz.
 • Skákací oslík.
 • Tažné pružiny.
 • Jak přetáhnout dvd do pc.
 • Hpv lecba.
 • Máma táta text.
 • Paspulka význam.
 • Slon v porcelánu anglicky.
 • Divadlo na šantovce vstupenky.
 • Hikikomori test.
 • Brýle na noční vidění.
 • Č. 65/2017 sb..
 • Test denistv.
 • Spektrum diskrétního signálu.
 • Svatá barbora svátek.
 • Dětské zimní boty 19.
 • Motor 1.9 tdi 66kw ahu.
 • Fantastická zvířata a kde je najít kniha ilustrovaná.
 • London population.
 • Disc test osobnosti.
 • Otevreny zub vata.
 • Želvárium na míru.